Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > DVD a Video Tipy > Pán prstenů: Dvě věže (2 DVD)

Pán prstenů: Dvě věže (2 DVD)

Druhý díl fil­mo­vé ságy o nebez­peč­ném puto­vá­ní, jehož cílem má být zni­če­ní pro­kle­té­ho Prstenu moci, začí­ná tam, kde prv­ní skon­čil. Po smr­ti Boromira a roz­pa­du Společenstva se ces­ty jeho čle­nů roz­dě­li­ly. Hobbit Frodo se svým slu­hou Samem putu­jí s Prstenem do Mordoru a Aragorn s elfem Legolasem a trpas­lí­kem Gimlim se vydá­va­jí po sto­pě skře­tů, aby osvo­bo­di­li z jejich zaje­tí hob­bi­ty Smíška a Pippina. Mezitím však sílí moc tem­né­ho pána Saurona, kte­rý se spo­jil se zrád­ným čaro­dě­jem Sarumanem a spo­leč­ně upí­na­jí všech­ny síly k zís­ká­ní Prstenu. Naše hrdi­ny tak čeká ješ­tě dlou­hé puto­vá­ní a mno­hé nástra­hy, než se jim poda­ří Prsten moci jed­nou pro­vždy zni­čit … Disk 1
Film: navá­dě­cí obra­zov­ky v ang­lic­kém a čes­kém jazy­ce
Disk 2
Bonusy:
Pohled do záku­li­sí
Odkrytá tajem­ství pro­duk­ce: Jak se točil Pán prs­te­nů: Dvě věže, Návrat do Středozemě
Krátký film v režii Seana Astina: Dlouhý a Krátká
Jak se točil: Dlouhý a Krátká
Krátké bonu­sy
Vytvořeno pro lodoftherings.net
Podívejte se zblíz­ka na oby­va­te­le a mís­ta Středozemě - Temné síly, Vytváření zvu­ků Středozemě, Edoras: hlav­ní měs­to Rohanu, Tvorové Středozemě, Gandalf Bílý, Zbraně a brně­ní, Bitva o Helmův žleb, Stvoření Gluma
Exkluzivních 10 minut - Střípky z natá­če­ní fil­mu Pán prs­te­nů: Návrat krá­le
Původní fil­mo­vé upou­táv­ky a TV ukáz­ky
Glumova píseň - hudeb­ní video­klip Emiliany Torrini
Ukázka a video­hry - Pán prs­te­nů: Návrat krá­le
Ukázka z roší­ře­né DVD ver­ze - Pán prs­te­nů: Dvě věže


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,48759 s | počet dotazů: 235 | paměť: 55759 KB. | 24.05.2022 - 07:25:19