Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > DVD a Video Tipy > Pán Prstenů - animovaný film režiséra R. Bashkiho z roku 1978

Pán Prstenů - animovaný film režiséra R. Bashkiho z roku 1978

111
111
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tak co, už se těší­te na dru­hou část tri­lo­gie Pán Prstenů? Těšíte se na DVD Společenstvo Prstenu? Zkraťte si tedy čeká­ní! Jedná se o ani­mo­va­ný film reži­sé­ra R. Bashkiho z roku 1978. Že jste o něm nikdy nesly­še­li? No není se čemu divit, neboť se nejed­ná o žád­né str­hu­jí­cí dílo. Přesto bych ho dopo­ru­čil zejmé­na fanouškům Tolkienova díla. Film má něco málo přes dvě hodin­ky a zahr­nu­je jak Společenstvo Prstenu, tak i zhru­ba polo­vi­nou Dvou Věží. Děj je samo­zřej­mě hod­ně ose­kán opro­ti kni­ze, to je pocho­pi­tel­né, ale to, co ve fil­mu najde­te, je kniž­ní před­lo­ze mnoh­dy věr­něj­ší než film Petera Jacksona. Celkový dojem z fil­mu oprav­du hod­ně kazí ta nedo­kon­če­nost - je to vlast­ně jen tako­vý „polo­to­var.“ Důvod je jas­ný - vyschlo kon­to. Film byl totiž nato­čen ve své době inovativní(a tudíž dra­hou) meto­dou, a to roto­sko­pic­kou ani­ma­cí. Takto byli nato­če­ni skře­ti a bojo­vé scé­ny. A tak se sta­lo, že R.Bashki jen s vel­kým úsi­lím doto­čil film těs­ně po skon­čé­ní bitvy o Helmův Žleb. Musím říct, že ta část fil­mu, kte­rá zahr­nu­je děj Společenstva Prstenu se mi zdá­la lep­ší než část zahr­nu­jí­cí Dvě Věže. Myslím, že líčit pří­běh Pána Prstenů je doce­la zby­teč­né, pro­to­že je jen málo­kdo, kdo neče­tl kni­hu a ani film nevi­děl. A pokud se někdo tako­vý najde, tak udě­lá nej­líp, když si kni­hu pře­čte... Film byl u nás vydán v roce 2001 na DVD. To nám nabí­zí vol­bu scén a jazy­ku, a to ang­lič­ti­ny, něm­či­ny a špa­něl­šti­ny ve for­má­tu Stereo Surround. Z titul­ků máte na výběr mimo jiné čes­ké, ang­lic­ké, němec­ké, špa­něl­ské, ital­ské a fran­couz­ské. Bohužel se val­né vět­ši­ně lidí nebu­de líbit fakt, že čes­ké titul­ky jsou pros­tě špat­né - mys­lím, že za vše mlu­ví ten­to pří­klad: z poní­ka Vilíka(Bill) se stal Oháňka a Hora Osudu(Mount Doom)byla pře­jme­no­vá­na na Ohnivou horu. Co říci závě­rem? Snad jen to, že film je spí­še pod­prů­měr­ný, ale fan­dům Pána Prstenů nelze než dopo­ru­čit.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Isil

No, na film jsem se díva­la a musím říct, že to bylo zvlášt­ní. Některé věci byly fajn a u jiných jsem měla chuť to vypnout a jít se někam zahra­bat. Ale zpra­co­vá­ní Společenstva Prstenu se mi i doce­la líbi­lo. Ale nad vzhle­dem postav jsem teda krou­ti­la hla­vou... jako napří­klad proč nemá Aragorn kalho­ty, Boromir vypa­dá jako viking, Stromovous je div­nej, Celeborn má krát­ký vla­sy a jeho jmé­no je vyslo­vo­vá­no „Seleborn“ namís­to „Keleborn“... ale jak už jsem říka­la někte­ré věci se mi líbi­li, tře­ba to, že bylo vidět za jak dlou­ho se ve sku­teč­nos­ti Gandalf vrá­til. Ale fakt nechá­pu, proč dali mís­to Glorfindela... ale Jackson tam zase dal Arwen, tak nevim co je lep­ší. Ohledně toho­to fil­mu mám tedy doce­la smí­še­né poci­ty, ale jed­no­znač­ně musím říct, že na svou dobu jde o poměr­ně dob­rý kou­sek.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,55194 s | počet dotazů: 262 | paměť: 60643 KB. | 30.09.2022 - 15:28:45