Pán času - The Pilot (S10E01) - 40 %

DrWho

Tak máme novou sezó­nu Pána času. Poslední Petera Capaldiho. Má novou spo­leč­ni­ci, zase mla­dou a nezku­še­nou ces­to­va­ní svě­tem a časem.

První díl nové sezó­ny se věnu­je sezna­mo­va­ní s novou dok­to­ro­vou spo­leč­ni­cí. Seznamuje fanouš­ky seri­á­lu s její pra­cí a s jejím cha­rak­te­ris­tic­kým cho­vá­ním. Tak se pří­běh věnu­je jenom krát­ko­do­bé­mu nezná­mé­mu nebez­pe­čí. Samozřejmě tomu, jak  dok­tor po x-té, po ztrá­tě posled­ní spo­leč­ni­ce Clary, zno­vu obje­vu­je svo­je schop­nos­ti se vrh­nou do kaž­dé­ho nebez­pe­čí, ve kte­rém zachrá­ní své přá­te­lé lidi.

Nová spo­leč­ni­ce Bill má pro­stor k sezná­me­ní svě­ta plném ces­to­vá­ním v čase a ces­to­vá­ní po růz­ných pla­ne­tách. Bill má i pro­stor k rych­lém sezná­me­ní s nej­vět­ším nepří­te­li dok­to­ra, Daleky, kte­ří mají v rám­ci prv­ní­ho dílu pou­ze epi­zod­ní roli.

Moc nemám rád nové díly s novou spo­leč­ni­cí, snad dosta­ne více kva­lit­ní­ho pro­sto­ru, než jenom vyře­še­ní záha­dy tajem­né „vesmír­né“ lou­že.

Doktor už nemá hlav­ní roli spí­še ved­lej­ší a nic sám už nedo­ká­že, ani neza­chrá­ní svět ani sebe.

Tentokrát se mi díl nelí­bil, pros­tě jsem čekal s novou spo­leč­ni­cí po smr­ti Clary i River tro­chu více. Capaldi kon­čí tou­to sezó­nou, a tak dou­fám, že jeho pokra­čo­va­tel s 14. rein­kar­na­cí doká­že zase vrá­tit úro­veň dílů tam kam pat­ří.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Doctor Who: The Return of Doctor Mysterio 60 %2. ledna 2017 Doctor Who: The Return of Doctor Mysterio 60 % Pán času už je klasika. Má svojí 50. letou historii, během vysílání se v roli Doktora (Pána času) prostřídalo více než desítka herců. Jednou z pravidelných akcí pro fanoušky je vysílání […]
  • Pán času (Doctor Who) - The Doctor Falls (S10E12) - 70 %6. července 2017 Pán času (Doctor Who) - The Doctor Falls (S10E12) - 70 % Čím završit 10. sezonu novodobého Pána času? Asi tím, že zase zachrání svět a ztratí svoji pobočnici. S novou pobočnicí Bill zažil pouze 12 dílů, než se z ní stala znovu, jako z předchozí […]
  • Paddington 2 - Dospělí ocení výtvarnou stránku filmu, anglický humor a herecké výkony.18. dubna 2019 Paddington 2 - Dospělí ocení výtvarnou stránku filmu, anglický humor a herecké výkony. V Londýně žije několik milionů různých lidí, a s nimi žije i jeden nový obyvatel. Je to peruánský medvídek Paddington, který bydlí u rodiny Brownových. Kromě něj se pan a paní Brownovi […]
  • Dr. Who (Pán času)16. července 2017 Dr. Who (Pán času) Novým 13. Dr. Who je: Jodie Whittaker https://www.youtube.com/watch?v=_-_bSdWEYK8
  • Mr. Bean: Největší filmová katastrofa15. října 2018 Mr. Bean: Největší filmová katastrofa Někteří autoři považují za potřebné do akčních a drastických filmů vkládat vedle vážných, svalnatých hrdinů i připosraženého poskoka vyvolávajícího svým nemehlovstvím tzv. komické […]
  • Kryštůfek Robin (Ewan McGregor se vrací do Stokorcového lesa)20. srpna 2018 Kryštůfek Robin (Ewan McGregor se vrací do Stokorcového lesa) Na světě je mnoho chlapců a dívek, kteří mají kamarády. Ale ne všichni mají takové kamarády, jako má malý chlapec Kryštůfek Robin. Ten se každou volnou chvíli vydává za svými přáteli, […]
  • Disenchantment (Love's Tender Rampage (S01E07))4. září 2018 Disenchantment (Love's Tender Rampage (S01E07)) Sedmý díl je konečně méně zábavný, než jsem čekal. Hlavní zápletkou je příběh Elfiho, který během nic nedělání, spolu s Bean a jejím démonem,  vymyslí velkou lež, kterou musí celou dobu […]
  • The Woman Who Fell to Earth (S11E01)12. října 2018 The Woman Who Fell to Earth (S11E01) Tak znova jde do televizí (prozatím BBC v Anglii) nová série slavného Pána času – Dr. Who. Už x-tá reirkanace, tentokrát ale poprvé žena, která prožívá nové epizody se záchranou vesmíru a […]
  • Pravidla moštárny5. srpna 2004 Pravidla moštárny V oscarovém dramatu Lasseho Hallströma ožívá Amerika 40. let. Jak se stát lékařem světa, který se tragicky zaplétá do následků svých láskyplných zločinů?Sirotčinec St. Cloud v Maine - to […]
  • S11E02: The Ghost Monument17. října 2018 S11E02: The Ghost Monument Za dávných časů v historii se byl jeden Pán času, zachraňoval svět, několikrát umřel a regeneroval se, až se po poslední smrti se regeneroval do ženy.  Nová doktorka ztratila svoji loď a […]