Kritiky.cz > Filmové premiéry > Pamětnice

Pamětnice

Zemanta Related Posts Thumbnail
Poslední škol­ní sraz začí­ná.
pre­mi­é­ra: 05.11.2009
Žánr: Komedie
Země: Česká repub­li­ka, 2009
Přístupnost: do 8 let nevhod­né
Režie: Vlado Štancel
Scénář: Tomáš Magnusek
Kamera: Radek Volf
Hudba: Tomáš Hajíček
Hrají: Libuše Švormová, Tomáš Magnusek, Dalibor Gondík, Vladimír Brabec, Vlado 
 Štancel, Jan Cimický, Zita Kabátová, Pavel Zedníček, Josef Zíma, Libuše Havelková, Antonie Hegerlíková, Květa Fialová, Stanislav Fišer, Josef Somr, Stanislav Zindulka ad.

V roce 1949 mělo matu­ro­vat na gym­ná­ziu v Náchodě sedm­de­sát tři stu­den­tů. Jeden z matu­rit­ních roč­ní­ků navště­vo­va­la i teh­dy deva­te­nác­ti­le­tá Miluše Bínová. Bínová, ve tří­dě oblí­be­ná, byla dce­rou sed­lá­ka a před­sta­vi­te­le Lidové stra­ny v kra­ji. Miluška Bínová orga­ni­zu­je prv­ní den kli­do­vé­ho týd­ne stu­den­tů posled­ní­ho roč­ní­ku (tak­zva­né­ho svaťá­ku) men­ší pose­ze­ní u otce na stat­ku. Nedopatřením jeden ze spo­lu­žá­ků najde scho­va­nou bro­kov­ni­ci staré­ho Bíny v sení­ku a aniž by si uvě­do­mo­va­li důsled­ky – začnou se zbra­ní mani­pu­lo­vat. Druhý den je Bína zatčen a o něko­lik měsí­ců poz­dě­ji popra­ven. Miluška nesmí odma­tu­ro­vat a sou­hlas s jejím posti­hem, tedy neod­ma­tu­ro­vá­ním, musí sou­hlas­ně pode­psat všich­ni její spo­lu­žá­ci. Toto celé ovšem divák zjis­tí až na samot­ném kon­ci pří­bě­hu. Příběh se celý odví­jí v sou­čas­nos­ti.

Dva ze spo­lu­žá­ků Bínové, Hybš a Vávrová, oslo­ví vnu­ka Bínové, kte­rý v tuto chví­li pra­cu­je na gym­ná­ziu, kde všich­ni kro­mě Bínové v roce 1949 odma­tu­ro­va­li. Vnuk Bínové, uči­tel Čížek, se nako­nec roz­hod­ne spo­lu­žá­kům pomo­ci nejen zre­a­li­zo­vat škol­ní sraz, ale také oslo­vit babič­ku, aby se výji­meč­ně sra­zu zúčast­ni­la. Společně s Hybšem a Vávrovou jede na Moravu babič­ku pře­svěd­čit. Bínová si uvě­do­mu­je, že toto je mož­ná jed­na z posled­ních pří­le­ži­tos­tí, jak se vypo­řá­dat s býva­lý­mi spo­lu­žá­ky, o kte­rých si mys­lí, že jsou strůj­ci její­ho neštěs­tí a potaž­mo i život­ní­ho osu­du. Do sra­zu zbý­vá něko­lik dní, Bínová žije s Čížkem v bytě a zaží­vá s ním nema­lé dob­ro­druž­ství. Ukazuje se nejen absen­ce kva­li­ty vzta­hu mezi nimi, jako babič­ky a vnu­ka, ale také roz­díl­nost jejich už tak slo­ži­tých osob­nos­tí. Do pří­bě­hu také vstu­pu­je dáv­ná lás­ka Hybše k Bínové. Mezitím do Náchoda míří dal­ší spo­lu­žá­ci a náchod­ští se nao­pak při­pra­vu­jí na samot­ný sraz. Poznáváme celou plejá­du život­ních osu­dů sou­čas­ných seni­o­rů. Některé z nich jsou vel­mi vese­lé, někte­ré méně. Někteří uka­zu­jí, že stá­ří se dá pro­žít i s úsmě­vem. Celý pří­běh pak vyvr­cho­lí na škol­ním sra­zu, kde dochá­zí k roz­hře­še­ní celé­ho pří­pa­du.

 

 

 Snímek je určen pro téměř všech­ny věko­vé kate­go­rie. Především pro střed­ní gene­ra­ci a seni­o­ry. Příběh sám o sobě pou­ka­zu­je na život sou­čas­ných osm­de­sát­ní­ků. Všichni pro­ží­va­jí stej­ný věk, přes­to ho kaž­dý pro­ží­vá zce­la jinak. Každý je jinak psy­chic­ky a fyzic­ky svě­ží, pro­ží­vá jinak pří­tom­nost a přes­to mají něco spo­leč­né­ho - minu­lost.

 

 

  • Underworld: Krvavé války - Návštěva natáčení, Barrandovská studia, Praha, Česká republika9. prosince 2016 Underworld: Krvavé války - Návštěva natáčení, Barrandovská studia, Praha, Česká republika             Herečka Kate Beckinsale ve společnosti Bradleyho Jamese přechází po tréninkové místnosti, vybudované v jednom z rozhlehlých ateliérů Barrandovských studií. V jeho interiéru se […] Posted in Speciály
  • JOSH BROLIN11. listopadu 2015 JOSH BROLIN Žádaný filmový herec JOSH BROLIN , držitel nominace na Oscara, hraje náročné role v mainstreamových studiových filmech i v nezávislých filmech nutících k zamyšlení. Zanedlouho uvidíme […] Posted in Profily osob
  • Skvělý styl2. ledna 2020 Skvělý styl V poslední době se mezi ženami rozšířila móda nosit místo kabelek jiné praktické věci, a to dámské batohy do města, u nás v naší široké nabídce je mimo jiné také […] Posted in Pro domov
  • Deset let s Prima COOL21. března 2019 Deset let s Prima COOL Stanice Prima COOL slaví COOLATINY. Za deset let svého života toho dokázala opravdu hodně. Do rodiny FTV Prima se narodila v roce 2009 jako její druhý člen. Snad aprílové datum zrození ji […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Brie Larson11. března 2019 Brie Larson Brie Larson není jen oscarová herečka, ale i zpěvačka. Přinášíme její hudební klip z roku 2009. https://youtu.be/-bvYRlv7XCw Posted in Zajímavosti
  • Posilování stehenních svalů18. března 2020 Posilování stehenních svalů Na těchto stránkách vám popíšeme velmi jednoduché cviky na posilování stehenních svalů, které můžete každý den bez problémů několikrát zopakovat. Ke všem třem cvikům budete potřebovat […] Posted in Pro muže
  • VideoTip: Váha Vody16. srpna 2002 VideoTip: Váha Vody Sean Penn ve vynikajícím thrilleru režisérky Kathryn Bigelow... V roce 1873 byly na Shaolských ostrovech spáchány dvě brutální vraždy, z nichž byl nakonec obviněn přistěhovalec Louis […] Posted in DVD a Video Tipy
  • BRITT ROBERTSON20. května 2015 BRITT ROBERTSON BRITT ROBERTSON  je v současné době k vidění ve filmu na motivy knihy Nicholase Sparkse The Longest Ride s Alanem Aldou a Scottem Eastwoodem. Pozornost na sebe upoutala hlavní rolí v […] Posted in Profily osob
  • Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti - JAKE: NOVÝ CHLAPEC3. října 2016 Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti - JAKE: NOVÝ CHLAPEC Novým chlapcem v sirotčinci slečny Peregrinové je Jake, hrdina našeho příběhu. Jake je vyhnanec, který nakonec najde přijetí mezi podivíny, ale jinak je typickým americkým teenagerem, jen […] Posted in Speciály
  • Akčňák Without Remorse na Amazon Prime dorazí 30. 4. 2021.10. února 2021 Akčňák Without Remorse na Amazon Prime dorazí 30. 4. 2021. Akčňák Without Remorse na Amazon Prime dorazí 30. 4. 2021. Posted in Krátké filmové aktuality
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,11266 s | počet dotazů: 218 | paměť: 54301 KB. | 17.04.2021 - 08:07:22
X