Paleček krále Jiřího - kniha - recenze - 100 %

stažený soubor 1

Paleček zažil mno­ho pří­bě­hů a moc­krát pomohl nevin­ným a dá se říci obě­tem. Například, když pomá­hal sed­lá­ko­vi Kolínovi, kte­ré­mu se ztra­ti­lo jeho krás­né telát­ko z chlív­ku a Kolín neměl ani potu­chy kam. Ovšem dru­hý den ráno viděl sou­se­da sed­lá­ka, kte­rý vedl jeho telát­ko na jat­ka. Pokoušel se mu ho vytrh­nout, ale neby­lo to nic plat­né, pro­to­že sou­sed si dělal na něj náro­ky. Tak šli k rych­tá­ři pro­sit o spra­ve­dl­nost.

Jenže rych­tář nevě­děl, jak z toho ven a tak zavo­lal Palečka. Ten to nako­nec vyře­šil, sice po del­ším pře­mýš­le­ní, ale poda­ři­lo se. Něco podob­né­ho musel řešit s Tomášem, kte­ré­mu na ces­tě někdo ukra­dl koně, než se vrá­til od ková­ře. Paleček šel s Tomášem na trh a tam po chví­li koně našli. Paleček se leda­by­le zeptal, čí je zví­ře, zlo­děj pocho­pi­tel­ně tvr­dil, že jeho. Paleček ho však dostal na jed­né leh­ké otáz­ce.

Kromě těch­to pří­bě­hů tu najde čte­nář tře­ba i pra­nos­ti­ky, ale hod­ně spe­ci­ál­ní, vůbec ne tako­vé, jak všich­ni zna­jí. Paleček bude čte­ná­ře učit i léčit, ovšem ne pod­le kla­sic­kých dok­to­rů, ale díky léči­tel­ským recep­tům, kte­ré jsou však kulant­ně řeče­no zvlášt­ní. Palečkovy hádan­ky jsou pro změ­nu samý vtip, při­čemž však mají svým způ­so­bem reál­ný základ. Paleček také odkry­je svo­je před­po­vě­di poča­sí, nebo co nesmí člo­věk dělat u krá­lov­ské tabu­le.

Velmi pěk­ná pohád­ko­vá kníž­ka, i když tro­chu star­ší­ho data, ale to pře­ce vůbec neva­dí. Samozřejmě je tam toho o moc víc na čte­ní, než je uve­de­né výše. Pokud má někdo rád pověs­ti o Palečkovi, tak by se mu tahle pohád­ko­vá kni­ha moh­la líbit. Má 168 stran.

Věnovalo nakla­da­tel­ství Atlantis.

 • Autor: Josef Hiršal, Jiří Kolář
 • Žánr: pro děti
 • Ilustrace: Milan Grygar
 • Nakladatelství: Atlantis
 • Datum vydá­ní: 1992


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Terezka a Majda na horách - kniha - recenze25. dubna 2017 Terezka a Majda na horách - kniha - recenze Terezka je malá holčička a právě se chystá na hory se svými rodiči a sestrou Katkou. Velmi se těší, avšak začátek není zrovna nejideálnější. Na místo určení, čili tam, kde budou bydlet, […]
 • Pohádky paní Meluzíny - kniha - recenze - 99 %19. dubna 2017 Pohádky paní Meluzíny - kniha - recenze - 99 % Dvacet pohádek seskládaných a sepsaných na motivy různých známých příběhů – tak by se dala charakterizovat tahle kniha. Vilík je u babičky a léčí se z nemoci. Každý večer k němu přichází […]
 • Strýček Bosko - kniha15. května 2017 Strýček Bosko - kniha Malý chlapec zvaný Ferda, vypráví v celé knize o strýčkovi jménem Bosko. Nebyl to jeho pokrevní strýc, jenom mu tak všichni říkali, protože provozoval kouzla. Vlastně to byl nejlepší […]
 • Ovidiova poslední láska - kniha9. června 2017 Ovidiova poslední láska - kniha Rusavi začíná vyprávět příběh o svém pánovi a druhovi Ovidiovi, přičemž se stala i jeho družkou, a to poslední. Zemřel jí v náručí za jednoho jarního rána. Odpřísáhla při všech bozích, že […]
 • Rozumbrádkové - kniha - recenze - 100 %28. dubna 2017 Rozumbrádkové - kniha - recenze - 100 % Rozumbrádkové bydlí v malebném údolí vysoko v horách. Jsou to takoví drobní človíčkové s hustými vlasy. Celým příběhem prochází tři Rozumbrádkové – Hlavěnka, Vtipálek, Mudra. Jednou k nim […]
 • Tři oříšky pro Popelku - kniha15. června 2017 Tři oříšky pro Popelku - kniha Tahle kniha není soubor pohádek jako takových ani není o jedné, která je v názvu. Jedná se o tři velmi známé pohádky, ale jako scénáře. První je tu Princ Bajaja. Každý asi viděl nebo zná, […]
 • Průvodce českou společností aneb hvězdy trochu jinak - kniha - recenze - 100 %13. dubna 2017 Průvodce českou společností aneb hvězdy trochu jinak - kniha - recenze - 100 % Tahle kniha je takový průřez zážitků a výroků slavných nebo známých lidí. Kniha je rozdělená na specifické kapitoly. Žertíky a vtípky začínají hned zostra – hereckou legendou Jiřinou […]
 • Pasáž - kniha26. června 2017 Pasáž - kniha Příběhem prochází hlavní mužská postava Antonín Tvrz. Jednoho dne jde ulicí, či spíše pasáží a zastaví se u telefonní budky. Ne, že by chtěl volat, ale hledal diář. Mezitím k budce přišla […]
 • Kniha smíchu a zapomnění - kniha18. listopadu 2017 Kniha smíchu a zapomnění - kniha V roce 1971 má Mirek projevy o boji člověka proti moci. Pečlivě si uschovává deníky a korespondenci i zápisky ze schůzí. Nakonec se tak nějak zjistí, že se jedná o kompromitující materiály […]
 • Cesta na Praděd - kniha8. července 2017 Cesta na Praděd - kniha Příběh začíná čtvrtého srpna 1966, kdy Josef a jeho společnost v podobě dvou mužů jedoucích na voze a pěti dívek, které jely stejně jako Josef na koních. Vydali se na cestu, která měla […]