Blade1

Recenze filmu Blade Runner

...Vangelis. Výrazným „tahem štět­ce“ Ridley Scotta, toho­to uměl­ce fil­mo­vé­ho plát­na, je jeho pohled na mul­ti­kul­tur­ní spo­leč­nost. Děj fil­mu se ode­hrá­vá v Los Angeles budouc­nos­ti, kon­krét­ně v roce 2019. V celém fil­mu jsou růz­né...Číst dál »
n200908111837 OSTROV The Island

Ostrov (The Island)

Zpracování vize neda­le­ké budouc­nos­ti (píše se rok 2019) Michaelem Bayem, ve kte­rém nalez­ne­me filo­so­fic­ký pod­text, dosta­tek akce, kva­lit­ní vizu­ál­ní řeše­ní, zná­mé herec­ké tvá­ře a to vše lehce oko­ře­ně­né špet­kou nelo­gič­nos­tí.  ...Číst dál »
nejlep hudebn alba roku 2018 6z6wMZAYaxE

Nejlepší hudební alba roku 2018

Rok 2019 už něja­ký ten pátek pobý­vá v našich kalen­dá­řích, což mimo jiné zna­me­ná, že je čas na už tra­dič­ní pře­hled toho nej­lep­ší­ho, co se dle mé malič­kos­ti uro­di­lo na hudeb­ním...Číst dál »
s rie metro m dal pokra ov n metro exodus ar om se vyd v na povrch NJfcsikITqo

Série Metro má další pokračování - Metro Exodus – Arťom se vydává na povrch

apo­ka­lyp­tic­ké­ho svě­ta, kte­rý při­šli zni­čit mimo­zemš­ťa­ni. https://youtu.be/QjIHeVSZuaE A teď v roce 2019 vychá­zí dal­ší pokra­čo­vá­ní - Metro Exodus, kte­ré po Moskevském met­ru při­ná­ší vel­ká pro­stran­ství, kte­rá Arťom musí nově pro­zkou­mat. https://youtu.be/fbbqlvuovQ0  ...Číst dál »
modra crew 10 orbital 1

#1916: Modrá Crew 10: Orbital 3 a 4 - 55 %

Modrá Crew 10: Orbital 3 a 4 Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce 2019. Vydání má 120 barevných stran a prodává se v plné ceně za 249 Kč.Scénář: Sylvain RunbergKresba: Serge PelléV sešitě " Modrá...Číst dál »
polibek jako dezert

Polibek jako dezert – lepší než čokoláda

...svě­tě nebo si hra­je doma v jed­nom vel­ko­měs­tě v Porýní se svý­mi dvě­ma psy Antonem a Zipi. Autor: Poppy J. Andersonová Žánr: román pro ženy Vydáno: 2019, Euromedia Group, a.s. - Ikar, Praha...Číst dál »
Vegan

8. ročník VEGEFESTu – nově festivalu soběsta(te)čnosti se uskuteční 29. - 30. září 2018 na Vyšehradě

...záho­nů, výro­ba domá­cí kos­me­ti­ky ad.). Na oba fes­ti­va­ly navá­ží Soběsta(te)čné víken­dy kona­né od pod­zi­mu 2018 měsíč­ně tam­též, a vrcho­lí­cí 2. roč­ní­kem týden­ní­ho fes­ti­va­lu na pře­lo­mu čer­ven­ce a srp­na 2019. PROGRAM: Přírodní sta­vi­tel­ství a ener­ge­tic­ká...Číst dál »
captain marvel 8211 nejsiln j hrdina marvelu m trailer Z1BCujX3pw8

Captain Marvel - nejsilnější hrdina Marvelu má trailer

Příští rok půjde do kin dal­ší Marvelovka. Před vyvr­cho­le­ním pří­bě­hu Avengers se obje­ví v břez­nu 2019 v kinech pří­běh a vznik nej­sil­něj­ší­ho hrdi­ny (hrdin­ky) svě­ta Marvelu - Captain Marvel. V hlav­ních rolích se obje­ví Brie Larson,...Číst dál »
2018 06 12 Kamenak TMA 5317 1

Kameňák (TV seriál) - ukázka s prvního dílu

2018 06 12 Kamenak TMA 5317 1 2018 06 12 Kamenak TMA 5698 2018 06 12 Kamenak TMA 5796 https://www.kritiky.cz/wp-content/uploads/2019/02/UkazkaPrvniDil.mp4...Číst dál »
zivi mrtvi valka septem 1

#1883: Živí mrtví 27: Válka šeptem - 80 %

mrtví 21: Totální válka, část druhá""Živí mrtví 22: Nový začátek""Živí mrtví 23: Šepot a řev""Živí mrtví 24: Život a smrt""Živí mrtví 25: Není cesty zpět""Živí mrtví 26: Volání do zbraně"...Číst dál »
alenka lékařka

Alenka lékařka – o našem těle

...s pří­bě­hem, obráz­ky a hádan­ka­mi roz­hod­ně doteď chy­bě­la. Autor: Zuzana Pospíšilová Ilustrace: Drahomír Trsťan Žánr: kni­ha pro děti Vydáno: 2019, Grada pod znač­kou Bambook, Praha Počet stran: 64 Vazba kni­hy: pev­ná ISBN:...Číst dál »
z predškoláka školákem

Z předškoláka školákem – jak připravit dítě do školy

...Michaela Pugnerová, Ivana Dušková Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka pro rodi­če a peda­go­gy Vydáno: 2019 , Grada, Praha Počet stran: 160 Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná ISBN: 978-80-271-0573-1 Mgr. Michaela Pugnerová, Ph.D. vystu­do­va­la jed­no­o­bo­ro­vou odbor­nou...Číst dál »
Foto 1

Je to film, který udělá radost, říká režisér Martin Horský o filmu Ženy v běhu.

...se žená­čem. Komedie o ženách, kte­rý se nebo­jí štěs­tí vyběh­nout napro­ti vstou­pí do čes­kých kin už 31. Ledna 2019. Je to Váš prv­ní film, co by reži­sé­ra. Co Vás coby scé­náris­tu, kte­rý...Číst dál »
Narusitel foto1

Narušitel – Recenze – 40%

...patnáct let dopředu z roku 1974 do roku 1989, nicméně všichni herci vypadají pořád stejně a o jakékoli líčení se nikdo ani nepokoušel. Postavu Vladislava přitom v roce 2019 (tedy o dalších...Číst dál »
MN Jiří Lábus Patrik Holubář

Podívejte se na ukázku nové komedie Úhoři mají nabito

Nová čer­ná kome­die reži­sé­ra Vladimíra Michálka o par­tě chla­pů, kte­rý si hra­jí na Útvar rych­lé­ho nasa­ze­ní, aby unik­ly šedi všed­ních dní vstou­pí do kin 21. Února 2019. Scénář k fil­mu pochá­zí z pera Petra...Číst dál »
skalpy zatni pesti 1

#1885: Skalpy 9: Zatni pěsti - 90 %

poslední knize, která by se k nám měla dostat v průběhu roku 2019. A zase se nám uzavře jedna série. To vůbec není špatné! "Skalpy" jsme si zasloužily a každá...Číst dál »
rapl 2 NsyLGS9Wao0

Rapl 2

Novinářská kon­fe­ren­ce 3.1.2019. https://youtu.be/NsyLGS9Wao0...Číst dál »
DoktorMartin ZahadavBeskydech12

Doktor Martin: Záhada v Beskydech – Recenze – 30%

...a kteří pravděpodobně budou celkově spokojenější, pokud pro ně za vlasy přitažený děj a jeho šílené vyvrcholení nebudou tvořit příliš velkou překážku. A v roce 2019 se na televizních obrazovkách objeví...Číst dál »
CaptainMarvel2690

Captain Marvel

Galerie scre­e­nů z nej­no­věj­ší­ho trai­le­ru: Příští rok půjde do kin dal­ší Marvelovka. Před vyvr­cho­le­ním pří­bě­hu Avengers se obje­ví v břez­nu 2019 v kinech pří­běh a vznik nej­sil­něj­ší­ho hrdi­ny (hrdin­ky) svě­ta Marvelu - Captain Marvel. V hlav­ních rolích se...Číst dál »
avengers endgame 8211 hA6hldpSTF8

Avengers: Endgame - stará parta Avengers hlasí návrat

...Renner) a Ant-Man (Paul Rudd). Samozřejmě se ve fil­mu obje­ví dal­ší posta­vy, o kte­rých nic stá­le neví­me, napří­klad Captain Marvel (Brie Larson), kte­rá čeká na svůj film. Premiéra fil­mu v ČR -  25.04.2019 https://youtu.be/hA6hldpSTF8...Číst dál »
captain marvel 8211 nejsiln j hrdina marvelu m druh trailer 0LHxvxdRnYc

Captain Marvel - nejsilnější hrdina Marvelu má druhý trailer

Příští rok půjde do kin dal­ší Marvelovka. Před vyvr­cho­le­ním pří­bě­hu Avengers se obje­ví v břez­nu 2019 v kinech pří­běh a vznik nej­sil­něj­ší­ho hrdi­ny (hrdin­ky) svě­ta Marvelu - Captain Marvel. V hlav­ních rolích se obje­ví Brie Larson, Samuel L. Jackson a Jude...Číst dál »
toy story 4 8211 premi ra p t rok LDXYRzerjzU

Toy Story 4: Příběh hraček - premiéra příští rok

Příští rok se vrá­tí do kin ani­mo­va­ná stá­li­ce Toy Story 4. Do dabo­vá­ní hlav­ních rolí se samo­zřej­mě vra­tí Tom Hanks a Tim Allen. K nim se při­da­jí dal­ší slav­ní her­ci, napří­klad i Patricia...Číst dál »
word image 1

Robotů je dnes více než lidí

...nejsou tolik domi­nant­ním dru­hem na Zemi. Podle úda­jů z digi­tál­ní ana­lý­zy spo­leč­nos­ti GSMA Intelligence počet mobil­ních elek­tro­nic­kých zaří­ze­ní v roce 2014 pře­kro­čil počet lidí. Pokud zahr­ne­me počí­ta­če, kte­ré nejsou mobil­ní, počet zaří­ze­ní...Číst dál »
LOVEni4

Ester Geislerová bude hledat lásku ve filmové romantické komedii LOVEní

film se slo­ga­nem „Hledá se lás­ka, Zn. Spěchá“ už na jaře 2019. „Rádi bychom stih­li pre­mi­é­ru 7. břez­na, den před Mezinárodním dnem žen,“ pro­zra­dil odváž­ný plán reži­sér Karel Janák. Spolu s Janem...Číst dál »
herci a basketbal2 BUC FILM Patrick Nguyen

Unikátní výstava fotografií z filmu Zlatý podraz v Paláci YMCA

...repub­li­ku zís­kal mno­ho medai­lí a nedáv­no se zaskvěl postu­pem muž­ské repre­zen­ta­ce na svě­to­vý šam­pi­o­nát v Číně v roce 2019. Čeští Lvi pod­po­ru­jí film Zlatý pod­raz a v čele s Tomášem Satoranským z NBA (ve fil­mu se obje­ví)...Číst dál »
20180730 0491

SKONČILO NATÁČENÍ FILMU ÚHOŘI MAJÍ NABITO - černá komedie Vladimíra Michálka

...20180724 1091 20180724 1346 20180724 1759 20180724 2801 20180725 228 20180725 361 20180725 622 20180726 0558 20180727 346 20180727 368 20180730 0491 20180730 1464 20180730 1839 20180731 0034 20180731 0404...Číst dál »