bratrstvo krve hustej narez 1

#1929: Bratrstvo krve: Hustej nářez - 35 %

Bratrstvo krve: Hustej nářez Vydalo nakladatelství Epocha v brožované vazbě v roce 2019. Vydání má 128 stran a prodává se v plné ceně za 399 Kč. Scénář: František Kotleta a Jana Kiliánová...Číst dál »
hříšnice

Hříšnice

...zrůd­né­mu zlo­či­nu jako je vraž­da.   Za recenz­ní výtisk děku­ji K nihám Dobrovský Vydáno v edi­ci  Omega   HŘÍŠNICE Napsala: Petra Hammesfahr Vydal DOBROVSKÝ s.r.o. v edi­ci Knihy Omega Rok vydá­ní 2019 Počet...Číst dál »
nhm 66 thing 1

#1930: Nejmocnější hrdinové Marvelu 66: Thing - 60 %

Nejmocnější hrdinové Marvelu 66: Thing  (Thing) Vydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako čísla 53 až 28 a 60 série "Marvel Two-in-one" a jako "Fantastic...Číst dál »
Shaz2820

Shazam! - nejsilnější kladný hrdina DC - má první trailer

V roce 2019 bude mít ve kinech pre­mi­é­ru komik­so­vý film  Shazam! Je sil­něj­ší než Superman, je mlad­ší než Batman, hlav­ně je to tee­ne­ger. O filmu Billy pra­cu­je jako repor­tér v rádiu....Číst dál »
ReadyPlayerOneHrazaC48DC3ADnC3A1recenzefilmu

Nejlepší filmy roku 2018

...Velká hra(80%) Zvláštní uznání pro nejlepší český film: Jan Palach (80%) A top 10 filmů mimo českou kino-distribuci (Složka 64 bude v kinech v roce 2019): Dragged Across Concrete (80%) Freaks...Číst dál »
IMG 20190307 163052

Janet W. Hardy, Dossie Easton: Etická coura

...jen roz­ma­zá­va­ly? Jak komu­ni­ko­vat o emo­cích? Paradoxně v této kni­ze může­te poznat sami sebe. Dozvíte se i to, že ote­vře­nost tím­to smě­rem, byť teo­re­tic­ká, může vylé­čit i trau­ma­tic­ká sexu­ál­ní zra­ně­ní z minu­los­ti. IMG 20190307 163052 Z extrém­ních...Číst dál »
Kabinet

#1 - Kabinet doktora Caligariho

...to nej­slab­ší část fil­mu, kte­rá napros­to mění jeho vyzně­ní. Další film pat­ří­cí mezi „101 nej­lep­ších horo­rů“ vyjde 18. břez­na 2019 Článek je sou­čás­tí seri­á­lu 101 nej­lep­ších horo­rů na inter­ne­to­vém maga­zí­nu Horor-Web.cz....Číst dál »
Batman01

Ben Affleck

...Autor: Přispěvatelé Wikipedie Vydavatel: Wikipedie: Otevřená ency­klo­pe­die. Datum posled­ní úpra­vy: 5. 12. 2015, 16:49 UTC Datum pře­vze­tí: 2503. 2016, 10:31 UTC Trvalý odkaz: https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ben_Affleck&oldid=13115011 Hlavní auto­ři: Statistika edi­ta­cí strán­ky Identifikace ver­ze strán­ky: 13115011...Číst dál »
0048110074 emily vichrna a zeme pulnocniho slunce A10110F17606 list 1

Emily Vichrná a země půlnočního slunce - obstojí Emily v nebezpečných zkouškách?

Emily je úpl­ně nor­mál­ní, téměř tři­nác­ti­le­té děv­če, to však jen na prv­ní pohled. Ovšem na ten dru­hý už tomu tak není. Její otec je totiž moř­ský muž, zatím­co...Číst dál »
PeppaPig

Peppa Pig - Hravá knížka - Zábavné učení s prasátkem Peppou!

...a jed­no­duš­ší slov­ní záso­ba. Potěší jak hol­čič­ky, tak chla­peč­ky. V rám­ci „gen­de­ro­vé“ vyvá­že­nos­ti má Peppa mlad­ší­ho brat­říč­ka Toma. Peppa Pig. Hravá kníž­ka Žánr: dět­ská lite­ra­tu­ra Počet stran: 10 Rok vydá­ní: 2019 Nakladatelství:...Číst dál »
green book trailer

RECENZE: Zelená kniha

...fil­mů toho­to roku, kte­rý s nej­vět­ší prav­dě­po­dob­nos­tí nebu­de chy­bět ve spous­tě žeb­říč­ků, kte­ré nás za rok při shr­nu­tí roku 2019 čeka­jí a nut­no říct, že zce­la zaslou­že­ně. Po řeme­sl­né, vypra­věč­ské i herec­ké strán­ce je to...Číst dál »
nejlep hudebn alba roku 2018 6z6wMZAYaxE

Nejlepší hudební alba roku 2018

Rok 2019 už něja­ký ten pátek pobý­vá v našich kalen­dá­řích, což mimo jiné zna­me­ná, že je čas na už tra­dič­ní pře­hled toho nej­lep­ší­ho, co se dle mé malič­kos­ti uro­di­lo na hudeb­ním...Číst dál »
top ten her dle film 8211 1 st 10 8211 8 4fWWlhRKJbk

Top-ten her dle filmů - 1. část (10. - 8.)

Mnoho fil­mů je spo­je­no s jeho her­ní adap­ta­cí. Bohužel se ale vel­mi čas­to stá­vá, že hra pod­le fil­mu je pou­ze malým výtru­sem. V pře­váž­né vět­ši­ně vyjde spo­lu s fil­mem hra, kte­rá...Číst dál »
Adamec

Jiří Adamec o filmu Léto s gentlemanem

Film Léto s gentle­ma­nem jde do kin na sv. Valentýna, 14. 2. 2019. Slavíte vy osob­ně ten­to svá­tek? Ne, tenhle svá­tek jsem nikdy nesla­vil a odmí­tal jsem ho sla­vit.  Přišel mi umě­le a jen...Číst dál »
s rie metro m dal pokra ov n metro exodus ar om se vyd v na povrch NJfcsikITqo

Série Metro má další pokračování - Metro Exodus – Arťom se vydává na povrch

...apo­ka­lyp­tic­ké­ho svě­ta, kte­rý při­šli zni­čit mimo­zemš­ťa­ni. https://youtu.be/QjIHeVSZuaE A teď v roce 2019 vychá­zí dal­ší pokra­čo­vá­ní - Metro Exodus, kte­ré po Moskevském met­ru při­ná­ší vel­ká pro­stran­ství, kte­rá Arťom musí nově pro­zkou­mat. https://youtu.be/fbbqlvuovQ0  ...Číst dál »
m ch top ten her dle film 4 7 7yP35 V042c

Top-ten her dle filmů - 2. část (7. - 4.)

...250 Kč, a potom je do hry impor­to­vat pro­střed­nic­tvím foťá­ku. Je to pro­s­te Franšízing a vylep­še­ní hry, kte­ré hrá­čům umož­ní hrát snad­ně­jí a pora­zit i ty nepo­ra­zi­tel­né. Film je jed­na věc, a hra dru­há. Jedi,...Číst dál »
modra crew 10 orbital 1

#1916: Modrá Crew 10: Orbital 3 a 4 - 55 %

Modrá Crew 10: Orbital 3 a 4 Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce 2019. Vydání má 120 barevných stran a prodává se v plné ceně za 249 Kč.Scénář: Sylvain RunbergKresba: Serge PelléV sešitě " Modrá...Číst dál »
polibek jako dezert

Polibek jako dezert – lepší než čokoláda

...svě­tě nebo si hra­je doma v jed­nom vel­ko­měs­tě v Porýní se svý­mi dvě­ma psy Antonem a Zipi. Autor: Poppy J. Andersonová Žánr: román pro ženy Vydáno: 2019, Euromedia Group, a.s. - Ikar, Praha...Číst dál »
2018 06 12 Kamenak TMA 5317 1

Kameňák (TV seriál) - ukázka s prvního dílu

2018 06 12 Kamenak TMA 5317 1 2018 06 12 Kamenak TMA 5698 2018 06 12 Kamenak TMA 5796 https://www.kritiky.cz/wp-content/uploads/2019/02/UkazkaPrvniDil.mp4...Číst dál »
nhm 65 runaways 1

#1922: Nejmocnější hrdinové Marvelu 65: Runaways - 80 %

Nejmocnější hrdinové Marvelu 65: Runaways  (Runaways) Vydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako čísla 1 až 6 série "Runaways" v nakladatelství Marvel. České vydání se...Číst dál »
dckk 56 jla volani po spravedlnosti 1

#1919: DC komiksový komplet 56: Liga spravedlnosti - Volání po spravedlnosti - 75 %

DC komiksový komplet 56: Liga spravedlnosti - Volání po spravedlnosti (Justice League: Cry for Justice) Vydalo Eaglemoss Collections v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako čísla 1 až 7 série...Číst dál »
steky broka spindiry psi kusy v cirkusy 1

#1920: Štěky Broka Špindíry: Psí kusy v cirkusy - 95 %

Štěky Broka Špindíry: Psí kusy v cirkusy Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce 2019. Vydání má 80 stran a prodává se v plné ceně za 179 Kč.Knihu zakoupíte v knihkupectví...Číst dál »
200509141841 island5

Ostrov

Dva klo­ny (báječ­ný Ewan McGregor a slad­ká Scarlett Johannson) utí­ka­jí z chov­né sta­ni­ce, kde si boha­tí a moc­ní svě­ta roku 2019 usklad­ňu­jí své „život­ní pojist­ky“. Přitom se dostá­va­jí do nesná­zí, zdár­ně je pře­ko­na­jí,...Číst dál »
1820723

Ledové království - Na hradě straší - setká se Olaf s duchem nebo zažije zklamání?

Jednoho veče­ra byla Anna s Olafem v krá­lov­ské knihov­ně. Olaf zrov­na našel jis­tou kni­hu - byla o tom, jak obje­vit ducha. Olaf nevě­děl, co je to duch a tak se dota­zo­val Anny....Číst dál »
0046894016 KDV0598 velka

Škola řeči – logopedie od 4 do 7 let

...logo­pe­dy i logo­pe­dic­ké asi­s­ten­ty.   Autor: Bohdana Pánková Ilustrace: Richard Šmarda Žánr: logo­pe­dic­ká pří­ruč­ka Vydáno: 2019, Edika ve spo­leč­nos­ti Albatros Media, a.s, Brno Počet stran: 87 Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná ISBN: 978-80-266-1384-8...Číst dál »
BAtman03

Gal Gadot

...motor­ku Ducati Monster-S2R, hra­je tenis, bas­ket­ball a dal­ší spor­ty. Filmografie 2019 Justice League Part Two 2017 The Justice League Part One 2017 Wonder Woman 2016 Batman v Superman: Úsvit spra­ve­dl­nos­ti 2016 Criminal...Číst dál »