Afery

Velké aféry a skandály evropských panovnických dvorů - 95 %

...infor­ma­ci. Pokud se zají­má­te o ději­ny a živo­ty zná­mých osob­nos­tí, ten­to výlet do his­to­rie vás nezkla­me. Autor: Vladimír Liška Žánr: mys­te­ry, čes­ká pró­za Nakladatelstvi: XYZ Datum vydá­ní: 21.11.2016 Kniha ke  kou­pi na Albatrosmedia.cz....Číst dál »
desaterp

Nechte se znovu nakopnout do života s knihou „DESATERO pro holky v nejlepších letech“.

...živo­ta. A to nejen ženám v „letech“ ale i ostat­ním věko­vým kate­go­ri­ím. DESATERO PRO HOLKY V NEJLEPŠÍCH LETECH Napsaly: Marie Formáčková a Michaela Zindelová Ilustrace: Lubomír Lichý Vydalo nakla­da­tel­ství XYZ Praha 2017 Počet stran: 237...Číst dál »
nový tajný dení hendrika groena

Nový tajný deník Hendrika Groena, 85 let

...gehe­i­me dag­bo­ek van Hendrik Groen, 85 jaar Překlad: Lucie Doležilová Vydáno: XYZ, 2018 Počet stran: 432 Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Albatrosmedia. Pokud vás kni­ha zau­ja­la, můžete ji zakou­pit zde....Číst dál »
Carodej

Čarodějnictví: globální historie

...doved­nos­tem čaro­děj­nic údaj­ně pat­ři­la prá­vě schop­nost zni­čit úro­du. Kromě toho prý doká­za­ly při­vo­lat lás­ku, uhra­nout nepří­te­le či způ­so­bit impo­ten­ci. Proslulé jsou domně­lé lety čaro­děj­nic i jejich pro­mě­na ve zví­řa­ta. Po roce 1648...Číst dál »
019

Ženy českých panovníků 3

...si moh­li pro ten­to sva­zek přát. Hodnocení: 94 % Počet stran: 160 stran Vazba: pev­ná vaz­ba Jazyk: češ­ti­na Nakladatel: XYZ ISBN: 978-80-7505-659-7 EAN: 9788075056597 Velikost: 145 x 205 mm Hmotnost: 0,376 kg...Číst dál »
tajny denik hendrika groena

Tajný deník Hendrika Groena

...van het leven te maken Nakladatelství: XYZ Rok vydá­ní: 2017 Počet stran: 392 Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Albatros. Pokud si chce­te pro­číst Hendrikovy zápis­ky, kni­hu si může­te zakou­pit zde....Číst dál »
KdoZavrazdil

Kdo zavraždil účastníky Djatlovovy expedice?

...uce­le­ný pohled na udá­lost, kte­rá se dodnes vymy­ká chá­pá­ní vět­ši­ny z nás. Autor:Martin Lavay Žánr:pozná­ní, vzdě­lá­ní, non-fiction Nakladatelstvi:XYZ Datum vydá­ní: 20.02.2017 Kniha je ke kou­pi na Albatrosmedia.cz se sle­vou za 254 Kč....Číst dál »
BrouckoviPohadky

Broučci: Broučkovy pohádky

...Josefa Weniga, Karafiátova sou­čas­ní­ka, čes­ké­ho malí­ře, ilu­strá­to­ra a jevišt­ní­ho a kos­tým­ní­ho výtvar­ní­ka. Hodnocení: 100 % Autor: Jan Karafiát Žánr: pohád­ka, humor pro děti, belet­rie Nakladatelstvi: XYZ Datum vydá­ní:13.02.2017 Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz....Číst dál »
muj terezinsky denik

Terezínský deník Helgy Pollak - Kinské

...1943-1944 Autorky: Helga Pollak - Kinski, Hannelore Brenner Originální název: Mein Theresienstädter Tagebuch 1943-1944: und die Aufzeichnungen mei­nes Vaters Otto Pollak Překlad: Ema Stašová Vydáno: XYZ, 2019 Počet stran: 280...Číst dál »