Filmové recenze

JonyE

Johnny English se vrací - Rowan Atkinson není jenom Mr. Bean

Pokud vás někdy zará­že­lo, proč tak inte­li­gent­ní člo­věk jako Rowan Atkinson posta­vil svou kari­é­ru na posta­vě idi­o­ta...

Recenze knih (audio… komiksy…)

Masinka

Lokomotiva Tomáš - 5minutové pohádky

Zná to kaž­dý rodič, kte­rý svým dětem čte. Je kumšt najít tak ako­rát dlou­hé pohád­ky – tak...

TV Recenze

Cern05

Černobyl - Vichnaya Pamyat (E05) - za vším hledej SSSR

Už to skon­či­lo. Nejlepší seri­ál letoš­ní sezo­ny měl v tele­vi­zi posled­ní díl. A už nebu­de žád­né pokra­čo­vá­ní, žád­ná havá­rie,...

Titulky

5d078eff73bac s01e02 jpg

Titulky k Ten Days in the Valley S01E02 - Day 2: Cutting Room Floor

Máme tu druhý den vyšetřování. I když se ze začátku zdálo, že se zmizením nemá nikdo z...

Pro ženy

Vaření

Meduňkový sirup na spaní

medunkovýá
Pokud trpí­te nespa­vos­tí, boles­ti­vou men­stru­a­cí ane­bo jen zaží­va­cí­mi potí­že­mi a koli­ka­mi, urči­tě si uvař­te do záso­by ten­to skvě­lý sirup. Suroviny: 5...

Levandulové sušenky

levandulovésusenky
Křehké sušen­ky s náde­chem levan­du­le, kte­ré si zami­lu­jí nejen děti, ale i dospě­lí. A nemu­sí­te mít strach, že něja­ké zby­dou, vždyc­ky se po nich zaprá­ší....

Pampeliškový med se skořicí

pAMPELIŠKA e1556656224910
Právě teď je to pra­vé a ide­ál­ní obdo­bí, kdy si do záso­by nava­řit pam­pe­liš­ko­vý med. Všude v trá­vě se na nás žlu­tě...

Kosmatice - smažené květy černého bezu

kosmatice
Kdo neo­chut­nal, neví, o jakou pochout­ku našich babi­ček a pra­ba­bi­ček, ve sku­teč­nos­ti při­chá­zí. Suroviny: 8 až 12 čer­s­tvých kvě­tů čer­né­ho bezu (celé...

Zajímavosti

Mocní na dovolené. Trump vyrazil na golf, Putin loví štiky na Sibiři

Po Putinovi se na dovo­le­nou vydal i jeho ame­ric­ký pro­těj­šek Trump. Stráví ji v gol­fo­vém klu­bu. Americký pre­zi­dent Donald Trump v pátek opus­til...