Kritiky.cz > Stránka 294

Filmové recenze

NejvyssiNabidka

Nejvyšší nabídka - Geoffrey Rush v režii Giuseppe Tornatore

Místnost plnou obra­zů krás­ných žen si zaří­dil Virgil Oldman (Geoffrey Rush), uzná­va­ný zna­lec výtvar­né­ho umě­ní a sta­ro­žit­nos­tí. Krásné ženy...

Recenze knih

nhm 82 thunderbolts 1

#2050: Nejmocnější hrdinové Marvelu 82: Thunderbolts

Nejmocnější hrdinové Marvelu 82: ThunderboltsVydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako čísla...

TV Recenze

Premiér

Premiér Jaromíra Soukupa aneb beznaděj nemá hranic

Zbrusu nový Jaromírův shit­com na mě ze vše­ho nej­víc půso­bí jako dal­ší tele­viz­ní for­mát, pro­střed­nic­tvím kte­ré­ho se...

Titulky

5dac6dd4d29ad oitnb 710 unit 02063 r jpg

Titulky k Orange Is the New Black S07E10 - The Thirteenth

Penny bere své učení opravdu vážně, ale není to snadné, protože je – zdá se – jediná....

Pro ženy

Recenze her

The Silent Age

S počí­ta­čo­vý­mi hra­mi je to s postu­pu­jí­cím věkem obtíž­né. Člověk má na podob­né libůst­ky stá­le méně a méně času a stá­le více a více...

Posel smrti

Posel smr­ti Přiznám se, že mám rád adven­tu­ry, teď ale nemám na mys­li tako­vé ty typic­ky čes­ké (Polda, Horké léto,...

Lego Star Wars

d24f5a456f 13422665 o2
Nestává se v dneš­ní době moc čas­to, že by se někdy na trhu obje­vi­la počí­ta­čo­vá hra z tzv. „sta­ré ško­ly“. Teď nemám na...

Life is Strange

434278c34d 102161562 o2
Doba, kdy se říka­lo, že počí­ta­čo­vé hry jsou nezra­lou zába­vou dětí a ado­lescen­tů je už dáv­no pryč. Generace zva­né X a Y...

Zajímavosti

stribro

Jak poznat stříbro

Možná jste si kou­pi­li něco ze stří­b­ra z pochyb­né­ho obcho­du, nebo jste našli něja­ký stří­br­ný šperk. Ať už je váš důvod...