vlcsnap 2016 05 19 06h33m09s523

Doom - 95 %

...si vět­ši­na lidí moh­la o počí­ta­či jenom zdát, v době, kdy počí­tač byl za cenu auta, byl Doom prv­ní oprav­do­vou 3D stří­leč­kou pro hrá­če z vlast­ní­ho pohle­du. https://www.youtube.com/watch?v=VrmIi7XC8RU Byl taky vel­mi pře­lo­mo­vý a zábav­ný,...Číst dál »
d3xmt4qPiUw

EHA NHL 14 (Upgrade NHL 09 on NHL 14) - 1.0a

...Hockey Addons. -Aktualizace sou­pi­sek a addo­nů nalez­ne­te na http://ehaddons.eu/ . -Můžete nás sle­do­vat také na face­boo­ku http://fb.com/EuropeanHockeyAddons . Novinky: - Soupisky čes­ké Tipsport Extraligy k datu 28. 10. 2013 - Soupisky slo­ven­ské Tipsport extra­li­gy k datu...Číst dál »
d3xmt4qPiUw

EHA NHL 14 (Upgrade NHL 09 on NHL 14) - 1.0a - Torrent

...Hockey Addons. -Aktualizace sou­pi­sek a addo­nů nalez­ne­te na http://ehaddons.eu/ . -Můžete nás sle­do­vat také na face­boo­ku http://fb.com/EuropeanHockeyAddons . Novinky: - Soupisky čes­ké Tipsport Extraligy k datu 28. 10. 2013 - Soupisky slo­ven­ské Tipsport extra­li­gy k datu...Číst dál »
vlcsnap 2016 08 11 14h02m12s176

Jan Kritik VS P.A.T

...zde : https://www.youtube.com/watch?v=Zk_8MqCorvo Klip může­te zhléd­nout zde : https://www.youtube.com/watch?v=3b_XU14A4jk&feature=youtu.be Pokud se Vám hud­ba líbí, je dob­ré pod­po­řit.. tedy se klid­ně při­dej­te k fanouškům zde : https://www.facebook.com/PAT-Pouli%C4%8Dn%C3%BD-Autor-T%C3%B3nov-606923262712497/ A nebo, inter­pre­ta pod­po­řit pří­mo...Číst dál »

HOREM PÁDEM NA DVD

hereč­ky reži­sér Jan Hřebejk, kte­rý ji obsa­dil do fil­mu Horem Pádem a chtěl, aby se obje­vi­la i v při­pra­vo­va­né Krásce v nesná­zích.   25. leden 2005 V čas­ných ran­ních hodi­nách úte­rý 25. led­na se vyhla­šo­va­ly osca­ro­vé nomi­na­ce....Číst dál »

ELITE ROSTER 2017-2018 28.9.2017

...North ame­ri­ca, Team Europe a Team NHL clas­sic Autor: VojghiV (Vojghi@seznam.cz) splinterice.com ******************** ELITE ROSTER TEAMS ID LIST PREVIEW https://docs.google.com/spreadsheets/d/1W4P-kTJo_sukt326ghIhG-e5zWh9YY9Mvo7sIiUdGfo/edit?usp=sharing ELITE ROSTER LINES PREVIEW https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bmXi9ENqL-5ekCz_-_BpxBsBn_jwJFhLjm0bBWOTKcw/edit?usp=sharing ELITE FACEPLACE PREVIEW https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EnqnEICZJ23HN1eM3r5zlkpRHoVHZkyg_9NuO-nxODw/edit?usp=sharing Soubor sta­huj­te...Číst dál »
DSC02230

Ozvěny z filmového festivalu

...se musel nau­čit při natá­če­ním fil­mu Mary Shelley psát bás­ně, sezná­mit se blí­že se spi­so­va­te­lem Samuelem Taylorem Coleridgem, ad. Prohlédněte si foto­gra­fie a videa z dneš­ní pro­jek­ce. DSC02230 DSC02231 https://www.youtube.com/watch?v=UE_u44LsHIU https://www.youtube.com/watch?v=kqQSxetZOCg https://www.youtube.com/watch?v=wOvTRl5V0Xs https://www.youtube.com/watch?v=XbY1ibn5_9c...Číst dál »
SocSiteNahl

Zpráva ze sociálních sítí

...se na pře­hled našich strá­nek na soci­ál­ních sítích.  Facebook  -  1000 fans. - https://www.facebook.com/kritiky.cz/ Twitter - 603 sle­du­jí­cích - https://twitter.com/Kritiky_cz Google + - 96  fanouš­ků - https://plus.google.com/+KritikyCzFans/posts  Youtube - 10 odbě­ra­te­lů - https://www.youtube.com/channel/UClbLwBmCr6u6b-asNFsP5Rg...Číst dál »
v echno bude ykymIlBaJGI

Všechno bude

Další tři videa z novi­nář­ské kon­fe­ren­ce 24. 8. 2018. https://www.youtube.com/watch?v=ykymIlBaJGI https://www.youtube.com/watch?v=C2tJRRGUG34 https://www.youtube.com/watch?v=AjH4ndz22wY...Číst dál »
IMG 20190307 163052

Janet W. Hardy, Dossie Easton: Etická coura

...spo­lu­au­tor­kou dva­nác­ti knih a zakla­da­tel­kou Greenenergy Press, vyda­va­tel­ství spe­ci­a­li­zu­jí­cí­ho se na lite­ra­tu­ru o ote­vře­né sexu­a­li­tě. Vystudovala tvůr­čí psa­ní v Kalifornii a v roce 1987 se roze­šla s mono­ga­mií. www.janetwhardy.com Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, www.synergiepublishing.com, 2019...Číst dál »
Whitney

Mission: Impossible - Fallout bude vládnout kinům v ČR

...usku­teč­nit ďábel­sky geni­ál­ní plán, tak rodi­na a Mražoun musí najít způ­sob, jak se dát zase dohro­ma­dy a spo­jit síly – což se leh­ko řek­ne a těž­ko udě­lá, i když jsou všich­ni doslo­va úžas­ní https://www.youtube.com/watch?v=4BBZl40fi40...Číst dál »
MV5BMzA5MDg4MTA4MV5BMl5BanBnXkFtZTgwNjYyMjgxNzM@. V1 SY1000 CR0013331000 AL

Shazam! - Recenze - 85%

...vel­mi rych­le zachrá­nit nejen svůj nác­ti­le­tý zadek, ale i zadek jeho ado­p­tiv­ních sou­ro­zen­ců a konec­kon­ců i svě­ta! A to už brzy v našich kinech! Zdroj: Imdb.com Probuďte v sobě mlad­ší ver­ze! Ty, kte­ré sni­ly o tom, jaké...Číst dál »
IMG 20180721 165331

Andělé krystalů: Jak mohou karty odpovědět na otázku?

...najde­te na angeltherapy.com Marius Michael-George – autor ilu­stra­cí je vizi­o­nář­ský umě­lec, uči­tel kres­le­ní. Pochází z rumun­ské Bukurešti a v sou­čas­nos­ti půso­bí ve výtvar­ném stu­di­um v Montaně a v gale­rii v Kalifornii. www.mariusfineart.com Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie, 2018, www.synergiepublishing.com...Číst dál »
Pet Sematary 1000

Řbitov Zvířátek - Recenze - 55%

...je sou­čás­tí živo­ta (a teď už i smr­ti) na zdej­ším ven­ko­vě. Jak to všech­no dopad­ne máte brzy mož­nost zjis­tit v našich kinech. Zdroj: Imdb.com Když dva děla­jí totéž, není to totéž. Jak už...Číst dál »
vlcsnap 2016 09 05 06h36m43s364

Battlefield 1 beta - Rush

Tak jsem zno­va hrál betu Battlefield 1. Tentokrát jsem si zahrál dru­hou mož­nost, kte­rou mi hra nabí­zí. Druh mapy Rush - Attack or defend the tele­gra­phs. https://www.youtube.com/watch?v=yphcf89fs7s https://www.youtube.com/watch?v=4u9YL7UwOM0 https://www.youtube.com/watch?v=_9Aikm_Vtuw...Číst dál »
k est knihy dvojit salto na tal i aeJHYOBBtmE

Křest knihy Dvojité salto na talíři

https://www.youtube.com/watch?v=aeJHYOBBtmE https://www.youtube.com/watch?v=9TN9ACInaxI https://www.youtube.com/watch?v=hQU1irVuDeA...Číst dál »
word image

Holly z Červeného trpaslíka se představí v Praze jako stand-up komik. Přiveze ho projekt Velvet Comedy

...Barry: 6. 5. 2019 | 20:30 | Kino Světozor Důležité odka­zy Vstupenky Lovett: bit.ly/2Sq5wQA Vstupenky Barry: bit.ly/2TNjl8w FB udá­lost Lovett: https://www.facebook.com/events/2065838763534639/ FB udá­lost Barry: https://www.facebook.com/events/339695723423734/ Webové strán­ky: http://www.velvetcomedy.cz/ FB Velvet Comedy: https://www.facebook.com/pg/velvetcomedycz/about/?ref=page_internal...Číst dál »
share

John Wick 3 - Recenze - 85%

...ale o celé spo­le­čen­ství nájem­ných vra­hů. Jak si s tím vším John pora­dí a kolik při tom vyprázd­ní zásob­ní­ků, to máte brzy mož­nost zjis­tit v našich kinech! Zdroj: Imdb.com Jak jsem řekl, John Wick 3...Číst dál »
top ten her dle film 8211 1 st 10 8211 8 4fWWlhRKJbk

Top-ten her dle filmů - 1. část (10. - 8.)

...Oproti fil­mu se sta­rá­te pou­ze o ost­rov, vidí­te všech­ny dino­sau­ry, bez pořád­né­ho her­ní­ho pří­bě­hu. Přesto to sta­rá­ní o živé zka­me­ně­li­ny lidi láká, když můžou vidět, jak vypa­da­la his­to­rie před člo­vě­kem. http://www.youtube.com/watch?v=4fWWlhRKJbk X-men...Číst dál »
20th century fox logo

Google chce zatrhnout stahování filmů načerno

...tele­viz­ní show Glee, Taková nor­mál­ní rodin­ka a New Girl. Filmy si bude mož­no za popla­tek stáh­nout nejdří­ve v USA a poz­dě­ji i v dal­ších zemích. Podle Davida Bauckmanna, tech­nic­ké­ho ředi­te­le spo­leč­nos­ti Effectix.com, tak chce ame­ric­ký...Číst dál »
IMG 20180117 121813

Není trpělivějšího psychoterapeuta než z papíru. Karty pravé lásky.

...Začala také psát bás­ně, začle­ňo­vat je do svých ener­ge­tic­kých maleb. Tvoří pro zákaz­ní­ky z celé­ho svě­ta obráz­ky a tvor­bu, kte­rá je uzdra­vu­jí­cí a má vizi­o­nář­ský roz­měr. www.illuminatedspiritart.com.au Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing, 2017, www.synergiepublishing.com...Číst dál »
stažený soubor

Muži v Černém: Globální hrozba - Recenze - 55%

...agen­ti budou muset čelit a jaký super arze­nál zbra­ní u toho vyu­ži­jí? To máte již nyní mož­nost zjis­tit v našich kinech. Zdroj: Imdb.com Nebudu dlou­ho cho­dit kolem hor­ké kaše a rov­nou řek­nu - Tohle...Číst dál »
quake champions closed beta

Quake Champions Closed Beta

Do 21. květ­na si může­te zdar­ma zahrát hru Quake Champions - regis­tra­ce na https://quake.bethesda.net/ Podívejte se na to, co Vás čeká kro­mě oblí­be­né­ho Deathmatche. https://www.youtube.com/watch?v=pL1l4X36aB8 https://www.youtube.com/watch?v=1l9MPpt3v04 https://www.youtube.com/watch?v=aqU0KfVAtnc...Číst dál »
sylvia 004

Sylvia / Sylvie

...Christine Jeffs Hudba: Gabriel Yared Hrají: Gwyneth Paltrow, Daniel Craig, Jared Harris, Amira Casar, Robyn Malcolm, Michael Gambon, Blythe Danner, Sam Troughton, Theresa Healey, Alison Bruce Zdroj: http://www.moviemartyr.com, http://www.film.com, http://www.listal.com...Číst dál »
Kouzelna moc kvetin web

Kouzelná moc květin je herbářem duší rostlin

...pra­cu­jí­cí s intu­i­cí a ener­gií a Feng-šuej kon­zul­tant­ka. www.tesswhitehurst.com Anne Wertheim vystu­do­va­la umě­lec­kou ško­lu v Hamburku v Německu. Je výtvar­ni­ce a ilu­strá­tor­ka na vol­né noze a žije na Havaji. www.annewertheim.com Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, 2017, www.synergiepublishing.com...Číst dál »

Kritiky.cz na sociálních sítích

Kritiky.cz taky mají účty na soci­ál­ních sítích. Facebook https://www.facebook.com/kritiky.cz/ Twitter https://twitter.com/Kritiky_cz Google+ https://plus.google.com/+KritikyCzFans...Číst dál »