Novinky na webu

...recen­zí knih a hro­ma­dě ostat­ních člán­ků. Budu postup­ně dopl­ňo­vat i dal­ší sek­ce, tře­ba neu­dr­žo­va­nou rubri­ku wall­pa­pe­ry. Nezapomeňte se ale při­po­jit na naše soci­ál­ní síte. Facebook - https://www.facebook.com/kritiky.cz/ Twitter - https://twitter.com/Kritiky_cz Google Plus - https://plus.google.com/+KritikyCzFans YouTube - YouTube.com...Číst dál »
vlcsnap 2016 05 19 06h33m09s523

Doom - 95 %

...si vět­ši­na lidí moh­la o počí­ta­či jenom zdát, v době, kdy počí­tač byl za cenu auta, byl Doom prv­ní oprav­do­vou 3D stří­leč­kou pro hrá­če z vlast­ní­ho pohle­du. https://www.youtube.com/watch?v=VrmIi7XC8RU Byl taky vel­mi pře­lo­mo­vý a zábav­ný,...Číst dál »
vlcsnap 2016 08 11 14h02m12s176

Jan Kritik VS P.A.T

...zde : https://www.youtube.com/watch?v=Zk_8MqCorvo Klip může­te zhléd­nout zde : https://www.youtube.com/watch?v=3b_XU14A4jk&feature=youtu.be Pokud se Vám hud­ba líbí, je dob­ré pod­po­řit.. tedy se klid­ně při­dej­te k fanouškům zde : https://www.facebook.com/PAT-Pouli%C4%8Dn%C3%BD-Autor-T%C3%B3nov-606923262712497/ A nebo, inter­pre­ta pod­po­řit pří­mo...Číst dál »
ittwo

To: Kapitola 2 - Recenze - 40%

...kinech! Zdroj: Imdb.com Na začá­tek při­zná­vám, že jsem kni­hu neče­tl a rov­nou také při­zná­vám, že nejsem pří­liš vel­ký fan­da horo­rů. Přes to si umím dob­rý horor užít. Bohužel tohle nebyl ten...Číst dál »
DSC02230

Ozvěny z filmového festivalu

...se musel nau­čit při natá­če­ním fil­mu Mary Shelley psát bás­ně, sezná­mit se blí­že se spi­so­va­te­lem Samuelem Taylorem Coleridgem, ad. Prohlédněte si foto­gra­fie a videa z dneš­ní pro­jek­ce. DSC02230 DSC02231 https://www.youtube.com/watch?v=UE_u44LsHIU https://www.youtube.com/watch?v=kqQSxetZOCg https://www.youtube.com/watch?v=wOvTRl5V0Xs https://www.youtube.com/watch?v=XbY1ibn5_9c...Číst dál »
d3xmt4qPiUw

EHA NHL 14 (Upgrade NHL 09 on NHL 14) - 1.0a

...Hockey Addons. -Aktualizace sou­pi­sek a addo­nů nalez­ne­te na http://ehaddons.eu/ . -Můžete nás sle­do­vat také na face­boo­ku http://fb.com/EuropeanHockeyAddons . Novinky: - Soupisky čes­ké Tipsport Extraligy k datu 28. 10. 2013 - Soupisky slo­ven­ské Tipsport extra­li­gy k datu...Číst dál »
ad astra

Ad Astra - Recenze - 65%

...Royovi posta­ví do ces­ty, a co na něj na kon­ci této výpra­vy bude čekat? To brzy máte mož­nost zjis­tit v našich kinech ve fil­mu Ad Astra. Zdroj: Imdb.com Na začá­tek je nut­no...Číst dál »
d3xmt4qPiUw

EHA NHL 14 (Upgrade NHL 09 on NHL 14) - 1.0a - Torrent

...Hockey Addons. -Aktualizace sou­pi­sek a addo­nů nalez­ne­te na http://ehaddons.eu/ . -Můžete nás sle­do­vat také na face­boo­ku http://fb.com/EuropeanHockeyAddons . Novinky: - Soupisky čes­ké Tipsport Extraligy k datu 28. 10. 2013 - Soupisky slo­ven­ské Tipsport extra­li­gy k datu...Číst dál »
MV5BMTcyNTAyMDAzOF5BMl5BanBnXkFtZTgwMjY3MjA1NjM@. V1

Hellboy - Recenze - 80%

...vzá­jem­ně vel­mi liší. Sice nedo­sta­li pří­liš pro­sto­ru, ale mě to roz­hod­ně neva­di­lo. Zdroj: comicbookmovie.com Scénář je veli­ce pří­mo­ča­rý a žád­ný zázrak taky neče­kej­te. Je to komik­sov­ka plná stří­le­ní, cynis­mu a střev. Opravdu...Číst dál »

Kritiky.cz na sociálních sítích

Kritiky.cz taky mají účty na soci­ál­ních sítích. Facebook https://www.facebook.com/kritiky.cz/ Twitter https://twitter.com/Kritiky_cz Google+ https://plus.google.com/+KritikyCzFans...Číst dál »
k est knihy dvojit salto na tal i aeJHYOBBtmE

Křest knihy Dvojité salto na talíři

https://www.youtube.com/watch?v=aeJHYOBBtmE https://www.youtube.com/watch?v=9TN9ACInaxI https://www.youtube.com/watch?v=hQU1irVuDeA...Číst dál »
word image

Holly z Červeného trpaslíka se představí v Praze jako stand-up komik. Přiveze ho projekt Velvet Comedy

...Barry: 6. 5. 2019 | 20:30 | Kino Světozor Důležité odka­zy Vstupenky Lovett: bit.ly/2Sq5wQA Vstupenky Barry: bit.ly/2TNjl8w FB udá­lost Lovett: https://www.facebook.com/events/2065838763534639/ FB udá­lost Barry: https://www.facebook.com/events/339695723423734/ Webové strán­ky: http://www.velvetcomedy.cz/ FB Velvet Comedy: https://www.facebook.com/pg/velvetcomedycz/about/?ref=page_internal...Číst dál »
v echno bude ykymIlBaJGI

Všechno bude

Další tři videa z novi­nář­ské kon­fe­ren­ce 24. 8. 2018. https://www.youtube.com/watch?v=ykymIlBaJGI https://www.youtube.com/watch?v=C2tJRRGUG34 https://www.youtube.com/watch?v=AjH4ndz22wY...Číst dál »
IMG 20180721 165331

Andělé krystalů: Jak mohou karty odpovědět na otázku?

...najde­te na angeltherapy.com Marius Michael-George – autor ilu­stra­cí je vizi­o­nář­ský umě­lec, uči­tel kres­le­ní. Pochází z rumun­ské Bukurešti a v sou­čas­nos­ti půso­bí ve výtvar­ném stu­di­um v Montaně a v gale­rii v Kalifornii. www.mariusfineart.com Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie, 2018, www.synergiepublishing.com...Číst dál »
Myšlenky štěstí

Myšlenky štěstí si vyzkoušíme rovnou na srpen!

...to také ame­ric­ká uměl­ky­ně, kte­rá se zabý­vá obráz­ky s léči­vým a moti­vač­ním cha­rak­te­rem.  Protože prá­vě tako­vý je život. Více obráz­ků si může­te zhléd­nout na www.loriportka.com Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, 2017, www.synergiepublishing.com...Číst dál »
IMG 20190307 163052

Janet W. Hardy, Dossie Easton: Etická coura

...spo­lu­au­tor­kou dva­nác­ti knih a zakla­da­tel­kou Greenenergy Press, vyda­va­tel­ství spe­ci­a­li­zu­jí­cí­ho se na lite­ra­tu­ru o ote­vře­né sexu­a­li­tě. Vystudovala tvůr­čí psa­ní v Kalifornii a v roce 1987 se roze­šla s mono­ga­mií. www.janetwhardy.com Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, www.synergiepublishing.com, 2019...Číst dál »
Whitney

Mission: Impossible - Fallout bude vládnout kinům v ČR

...usku­teč­nit ďábel­sky geni­ál­ní plán, tak rodi­na a Mražoun musí najít způ­sob, jak se dát zase dohro­ma­dy a spo­jit síly – což se leh­ko řek­ne a těž­ko udě­lá, i když jsou všich­ni doslo­va úžas­ní https://www.youtube.com/watch?v=4BBZl40fi40...Číst dál »
Kouzelna moc kvetin web

Kouzelná moc květin je herbářem duší rostlin

...pra­cu­jí­cí s intu­i­cí a ener­gií a Feng-šuej kon­zul­tant­ka. www.tesswhitehurst.com Anne Wertheim vystu­do­va­la umě­lec­kou ško­lu v Hamburku v Německu. Je výtvar­ni­ce a ilu­strá­tor­ka na vol­né noze a žije na Havaji. www.annewertheim.com Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, 2017, www.synergiepublishing.com...Číst dál »
vlcsnap 2016 09 05 06h36m43s364

Battlefield 1 beta - Rush

Tak jsem zno­va hrál betu Battlefield 1. Tentokrát jsem si zahrál dru­hou mož­nost, kte­rou mi hra nabí­zí. Druh mapy Rush - Attack or defend the tele­gra­phs. https://www.youtube.com/watch?v=yphcf89fs7s https://www.youtube.com/watch?v=4u9YL7UwOM0 https://www.youtube.com/watch?v=_9Aikm_Vtuw...Číst dál »
top ten her dle film 8211 1 st 10 8211 8 4fWWlhRKJbk

Top-ten her dle filmů - 1. část (10. - 8.)

...Oproti fil­mu se sta­rá­te pou­ze o ost­rov, vidí­te všech­ny dino­sau­ry, bez pořád­né­ho her­ní­ho pří­bě­hu. Přesto to sta­rá­ní o živé zka­me­ně­li­ny lidi láká, když můžou vidět, jak vypa­da­la his­to­rie před člo­vě­kem. http://www.youtube.com/watch?v=4fWWlhRKJbk X-men...Číst dál »
stažený soubor

Muži v Černém: Globální hrozba - Recenze - 55%

...agen­ti budou muset čelit a jaký super arze­nál zbra­ní u toho vyu­ži­jí? To máte již nyní mož­nost zjis­tit v našich kinech. Zdroj: Imdb.com Nebudu dlou­ho cho­dit kolem hor­ké kaše a rov­nou řek­nu - Tohle...Číst dál »
MV5BMzA5MDg4MTA4MV5BMl5BanBnXkFtZTgwNjYyMjgxNzM@. V1 SY1000 CR0013331000 AL

Shazam! - Recenze - 85%

...vel­mi rych­le zachrá­nit nejen svůj nác­ti­le­tý zadek, ale i zadek jeho ado­p­tiv­ních sou­ro­zen­ců a konec­kon­ců i svě­ta! A to už brzy v našich kinech! Zdroj: Imdb.com Probuďte v sobě mlad­ší ver­ze! Ty, kte­ré sni­ly o tom, jaké...Číst dál »
Pet Sematary 1000

Řbitov Zvířátek - Recenze - 55%

...je sou­čás­tí živo­ta (a teď už i smr­ti) na zdej­ším ven­ko­vě. Jak to všech­no dopad­ne máte brzy mož­nost zjis­tit v našich kinech. Zdroj: Imdb.com Když dva děla­jí totéž, není to totéž. Jak už...Číst dál »
share

John Wick 3 - Recenze - 85%

...ale o celé spo­le­čen­ství nájem­ných vra­hů. Jak si s tím vším John pora­dí a kolik při tom vyprázd­ní zásob­ní­ků, to máte brzy mož­nost zjis­tit v našich kinech! Zdroj: Imdb.com Jak jsem řekl, John Wick 3...Číst dál »
IMG 20180117 121813

Není trpělivějšího psychoterapeuta než z papíru. Karty pravé lásky.

...Začala také psát bás­ně, začle­ňo­vat je do svých ener­ge­tic­kých maleb. Tvoří pro zákaz­ní­ky z celé­ho svě­ta obráz­ky a tvor­bu, kte­rá je uzdra­vu­jí­cí a má vizi­o­nář­ský roz­měr. www.illuminatedspiritart.com.au Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing, 2017, www.synergiepublishing.com...Číst dál »
20th century fox logo

Google chce zatrhnout stahování filmů načerno

...tele­viz­ní show Glee, Taková nor­mál­ní rodin­ka a New Girl. Filmy si bude mož­no za popla­tek stáh­nout nejdří­ve v USA a poz­dě­ji i v dal­ších zemích. Podle Davida Bauckmanna, tech­nic­ké­ho ředi­te­le spo­leč­nos­ti Effectix.com, tak chce ame­ric­ký...Číst dál »