0 e1534418543498

Mezinárodní Bestseller: Tajný deník Hendrika Groena 83 1/4 roku

...MP3 Celková dél­ka: 11 hodin 23 minut 13 sekund Čte: Jiří Žák Zvuk, mix a mas­te­ring: Studio Harryton Hudba: Tomáš Harant Vydalo Nakladatelství XYZ ve spo­leč­nos­ti Albatros Media, a.s. v roce 2017...Číst dál »
TriMuzi

Klasika anglické literatury v překladu Miroslava Macka

...vlast­ní kůži zažít to, o čem dopo­sud jen čet­li. Detailní informace Žánr:světová belet­rie Číslo dílu: 1 Jazyk:čeština Počet stran: 232 EAN:9788075970497 Datum vydání:10.05.2018 Věk od: 12 Formát:140x180 mm Nakladatelství:XYZ Hmotnost:0,38 Typ: Kniha...Číst dál »
uni 209572230090002

Mimo zákon - kam se člověk podíval, všude samý loupeživý rytíř

...to svo­je. Je to tako­vé pohád­ko­vé vyprá­vě­ní, ale spíš pro vět­ší děti. Obálka navíc kore­spon­du­je s tím vším. Rozhodně dopo­ru­ču­ju. Má 304 stran. Autor: Naďa Moyzesová Žánr: his­to­ric­ká pró­za Nakladatelství: XYZ Datum vydá­ní: 07. 06. 2018...Číst dál »
nový tajný dení hendrika groena

Nový tajný deník Hendrika Groena, 85 let

...gehe­i­me dag­bo­ek van Hendrik Groen, 85 jaar Překlad: Lucie Doležilová Vydáno: XYZ, 2018 Počet stran: 432 Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Albatrosmedia. Pokud vás kni­ha zau­ja­la, můžete ji zakou­pit zde....Číst dál »
2536658 img tri orisky pro popelku libuse safrankova vaclav vorlicek v0

Nejkrásnější filmové pohádky - 24 pohádek se šťastným koncem, tak jak to má být

...se tato oprav­du vyni­ka­jí­cí pohád­ko­vá kníž­ka poří­dí. Mimo jiné jsou v ní i ilu­stra­ce pří­mo ze zfil­mo­va­ných ver­zí. Obálka bez­vad­ná. Má 352 stran a roz­hod­ně ji dopo­ru­ču­ju. Autor: kolek­tiv Žánr: pohád­ka Nakladatelství: XYZ Datum vydá­ní: 08. 11. 2018...Číst dál »
Carodej

Čarodějnictví: globální historie

...doved­nos­tem čaro­děj­nic údaj­ně pat­ři­la prá­vě schop­nost zni­čit úro­du. Kromě toho prý doká­za­ly při­vo­lat lás­ku, uhra­nout nepří­te­le či způ­so­bit impo­ten­ci. Proslulé jsou domně­lé lety čaro­děj­nic i jejich pro­mě­na ve zví­řa­ta. Po roce 1648...Číst dál »
019

Ženy českých panovníků 3

...si moh­li pro ten­to sva­zek přát. Hodnocení: 94 % Počet stran: 160 stran Vazba: pev­ná vaz­ba Jazyk: češ­ti­na Nakladatel: XYZ ISBN: 978-80-7505-659-7 EAN: 9788075056597 Velikost: 145 x 205 mm Hmotnost: 0,376 kg...Číst dál »
tajny denik hendrika groena

Tajný deník Hendrika Groena

...van het leven te maken Nakladatelství: XYZ Rok vydá­ní: 2017 Počet stran: 392 Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Albatros. Pokud si chce­te pro­číst Hendrikovy zápis­ky, kni­hu si může­te zakou­pit zde....Číst dál »
KdoZavrazdil

Kdo zavraždil účastníky Djatlovovy expedice?

...uce­le­ný pohled na udá­lost, kte­rá se dodnes vymy­ká chá­pá­ní vět­ši­ny z nás. Autor:Martin Lavay Žánr:pozná­ní, vzdě­lá­ní, non-fiction Nakladatelstvi:XYZ Datum vydá­ní: 20.02.2017 Kniha je ke kou­pi na Albatrosmedia.cz se sle­vou za 254 Kč....Číst dál »
BrouckoviPohadky

Broučci: Broučkovy pohádky

...Josefa Weniga, Karafiátova sou­čas­ní­ka, čes­ké­ho malí­ře, ilu­strá­to­ra a jevišt­ní­ho a kos­tým­ní­ho výtvar­ní­ka. Hodnocení: 100 % Autor: Jan Karafiát Žánr: pohád­ka, humor pro děti, belet­rie Nakladatelstvi: XYZ Datum vydá­ní:13.02.2017 Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz....Číst dál »
Darwinovy ceny

Wendy Northcuttová – Darwinovy ceny, odpočítávání konce 60%

...objed­nat zde : http://www.albatrosmedia.cz/darwinovy-ceny-odpocitavani-konce.html Hodnocení : 60% Autor : Wendy Nothcuttová Kniha : Darwinovy ceny - Odpočítávání kon­ce Datum vydá­ní : 20.2 2017 Nakladatelství : XYZ 280 stran, 145 + 205 mm...Číst dál »
muj terezinsky denik

Terezínský deník Helgy Pollak - Kinské

...1943-1944 Autorky: Helga Pollak - Kinski, Hannelore Brenner Originální název: Mein Theresienstädter Tagebuch 1943-1944: und die Aufzeichnungen mei­nes Vaters Otto Pollak Překlad: Ema Stašová Vydáno: XYZ, 2019 Počet stran: 280...Číst dál »