ProcSeNezabit

Poslední důvod, proč se nezabít - Attilla Bič Boží, Achjo Bitch, Curvekiller

...věci, kte­ré bys­te při­da­li na seznam věcí, proč se neza­bít. Žánr: Humor, Literatura čes­ká Vydáno: 2018, XYZ 1. vydá­ní ori­gi­ná­lu: 2018 Počet stran: 192 Vazba kni­hy: měk­ká / bro­žo­va­ná ISBN: 978-80-7597-051-0...Read more »
0 e1534418543498

Mezinárodní Bestseller: Tajný deník Hendrika Groena 83 1/4 roku

...MP3 Celková dél­ka: 11 hodin 23 minut 13 sekund Čte: Jiří Žák Zvuk, mix a mas­te­ring: Studio Harryton Hudba: Tomáš Harant Vydalo Nakladatelství XYZ ve spo­leč­nos­ti Albatros Media, a.s. v roce 2017...Read more »
TriMuzi

Klasika anglické literatury v překladu Miroslava Macka

...vlast­ní kůži zažít to, o čem dopo­sud jen čet­li. Detailní informace Žánr:světová belet­rie Číslo dílu: 1 Jazyk:čeština Počet stran: 232 EAN:9788075970497 Datum vydání:10.05.2018 Věk od: 12 Formát:140x180 mm Nakladatelství:XYZ Hmotnost:0,38 Typ: Kniha...Read more »
uni 209572230090002

Mimo zákon - kam se člověk podíval, všude samý loupeživý rytíř

...to svo­je. Je to tako­vé pohád­ko­vé vyprá­vě­ní, ale spíš pro vět­ší děti. Obálka navíc kore­spon­du­je s tím vším. Rozhodně dopo­ru­ču­ju. Má 304 stran. Autor: Naďa Moyzesová Žánr: his­to­ric­ká pró­za Nakladatelství: XYZ Datum vydá­ní: 07. 06. 2018...Read more »
desaterp

Nechte se znovu nakopnout do života s knihou „DESATERO pro holky v nejlepších letech“.

...živo­ta. A to nejen ženám v „letech“ ale i ostat­ním věko­vým kate­go­ri­ím. DESATERO PRO HOLKY V NEJLEPŠÍCH LETECH Napsaly: Marie Formáčková a Michaela Zindelová Ilustrace: Lubomír Lichý Vydalo nakla­da­tel­ství XYZ Praha 2017 Počet stran: 237...Read more »
Carodej

Čarodějnictví: globální historie

...doved­nos­tem čaro­děj­nic údaj­ně pat­ři­la prá­vě schop­nost zni­čit úro­du. Kromě toho prý doká­za­ly při­vo­lat lás­ku, uhra­nout nepří­te­le či způ­so­bit impo­ten­ci. Proslulé jsou domně­lé lety čaro­děj­nic i jejich pro­mě­na ve zví­řa­ta. Po roce 1648...Read more »
Rise

Jorgen Brekke: Říše milosti

...nepo­strá­dá napě­tí ani dosta­tek záhad a donu­tí vás pře­mýš­let o svém pří­bě­hu i ve chví­lích, kdy zrov­na kni­hu odlo­ží­te na noč­ní sto­lek. Autor:Jorgen Brekke Žánr:detek­tiv­ka, belet­rie Nakladatelstvi:XYZ Datum vydá­ní:14.11.2016 Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz....Read more »
019

Ženy českých panovníků 3

...si moh­li pro ten­to sva­zek přát. Hodnocení: 94 % Počet stran: 160 stran Vazba: pev­ná vaz­ba Jazyk: češ­ti­na Nakladatel: XYZ ISBN: 978-80-7505-659-7 EAN: 9788075056597 Velikost: 145 x 205 mm Hmotnost: 0,376 kg...Read more »
tajny denik hendrika groena

Tajný deník Hendrika Groena

...van het leven te maken Nakladatelství: XYZ Rok vydá­ní: 2017 Počet stran: 392 Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Albatros. Pokud si chce­te pro­číst Hendrikovy zápis­ky, kni­hu si může­te zakou­pit zde....Read more »
KdoZavrazdil

Kdo zavraždil účastníky Djatlovovy expedice?

...uce­le­ný pohled na udá­lost, kte­rá se dodnes vymy­ká chá­pá­ní vět­ši­ny z nás. Autor:Martin Lavay Žánr:pozná­ní, vzdě­lá­ní, non-fiction Nakladatelstvi:XYZ Datum vydá­ní: 20.02.2017 Kniha je ke kou­pi na Albatrosmedia.cz se sle­vou za 254 Kč....Read more »
BrouckoviPohadky

Broučci: Broučkovy pohádky

...Josefa Weniga, Karafiátova sou­čas­ní­ka, čes­ké­ho malí­ře, ilu­strá­to­ra a jevišt­ní­ho a kos­tým­ní­ho výtvar­ní­ka. Hodnocení: 100 % Autor: Jan Karafiát Žánr: pohád­ka, humor pro děti, belet­rie Nakladatelstvi: XYZ Datum vydá­ní:13.02.2017 Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz....Read more »
Darwinovy ceny

Wendy Northcuttová – Darwinovy ceny, odpočítávání konce 60%

...objed­nat zde : http://www.albatrosmedia.cz/darwinovy-ceny-odpocitavani-konce.html Hodnocení : 60% Autor : Wendy Nothcuttová Kniha : Darwinovy ceny - Odpočítávání kon­ce Datum vydá­ní : 20.2 2017 Nakladatelství : XYZ 280 stran, 145 + 205 mm...Read more »
Afery

Velké aféry a skandály evropských panovnických dvorů - 95 %

...infor­ma­ci. Pokud se zají­má­te o ději­ny a živo­ty zná­mých osob­nos­tí, ten­to výlet do his­to­rie vás nezkla­me. Autor: Vladimír Liška Žánr: mys­te­ry, čes­ká pró­za Nakladatelstvi: XYZ Datum vydá­ní: 21.11.2016 Kniha ke  kou­pi na Albatrosmedia.cz....Read more »
2536658 img tri orisky pro popelku libuse safrankova vaclav vorlicek v0

Nejkrásnější filmové pohádky - 24 pohádek se šťastným koncem, tak jak to má být

...se tato oprav­du vyni­ka­jí­cí pohád­ko­vá kníž­ka poří­dí. Mimo jiné jsou v ní i ilu­stra­ce pří­mo ze zfil­mo­va­ných ver­zí. Obálka bez­vad­ná. Má 352 stran a roz­hod­ně ji dopo­ru­ču­ju. Autor: kolek­tiv Žánr: pohád­ka Nakladatelství: XYZ Datum vydá­ní: 08. 11. 2018...Read more »
023

Instantní macecha – jak zvládnout cokoli

...Za sebe mohu říci, že ten­to cíl urči­tě spl­ni­la. AUTOR: Patricia Caliskanová NÁZEV: Instantní mace­cha NAKLADATEL: XYZ DATUM VYDÁNÍ: 24.9.2019 ISBN: 978-80-7597-523-2 EAN: 9788075975232 JAZYK: češ­ti­na POČET STRAN: 304 VAZBA:...Read more »