word image 10

Pražské orgie

...se i Irenou z dří­vějš­ka? S Irenou se zná­me dlou­ho, víc než 16 let, kdy měla točit v Rusku film o dru­hé man­žel­ce Stalina a kde si mě obsa­di­la do jed­né z rolí. Měly jsme spo­leč­ně jen...Read more »
20180730 0491

SKONČILO NATÁČENÍ FILMU ÚHOŘI MAJÍ NABITO - černá komedie Vladimíra Michálka

...ale čas­to i v noci a cel­kem bylo 21 natá­če­cích dní. Kino pre­mi­é­ra je plá­no­va­ná na 21. úno­ra 2019   Slovo reži­sé­ra „Natáčení pro­běh­lo v oko­lí měs­ta Sušice. Díky pro­fe­si­o­nál­ní­mu týmu pro­běh­lo vše bez kom­pli­ka­cí....Read more »
puzzle ceska republika

Objevuj s puzzle: Česká republika

...Pardubický, tak­že se moc těším, až zase puzzle slo­ží­me. Autor: Jana Jůzlová Edice: Objevuj s puzzle Žánr: kníž­ka s puzzle Vydáno: 2019, Euromedia Group, a.s., edi­ce Pikola, Praha Počet stran: 32 Vazba...Read more »
IMG 20191010 150905

Jody Bergsma: Kouzelné časy: Umění pastelkové kresby

...jen tak cíle­ně vylep­ší­me nála­du. Tu tím, že bude­me víc vní­mat dru­hé lidi, tu zase tím, že bude­me v novém dnu hle­dat pod­ně­ty k novým nápa­dům do živo­ta a budouc­nos­ti. IMG 20191010 150905 IMG...Read more »
nhm 81 quasar 1

#2047: Nejmocnější hrdinové Marvelu 81: Quasar

Nejmocnější hrdinové Marvelu 81: Quasar Vydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako čísla 1 až 9 série "Quasar" v nakladatelství Marvel. České vydání se prodává...Read more »
word image

Klára Issová o své roli ve filmu Pražské orgie

...Irena Pavlásková, vstou­pí do kin ten­to týden, 10. říj­na 2019. Roli hereč­ky Evy Kalinové, kte­rá po vyha­zo­vu z diva­dla v Praze začí­ná nový život v Americe, vytvá­ří Klára Issová. „Bylo pro mě láka­vé si zahrát hereč­ku,...Read more »
Vsechno bude foto 3

O Oscara bude usilovat český snímek Všechno bude

...se usku­teč­ní 24. úno­ra 2019 v Los Angeles. Hlasování, ve kte­rém aka­de­mi­ci vybra­li sní­mek repre­zen­tu­jí­cí čes­kou kine­ma­to­gra­fii v klá­ní o Oscary, pro­bí­ha­lo od 1. do 12. září 2018. Mezi vyso­ce hod­no­ce­ný­mi fil­my se za sním­kem Všechno bude umís­ti­ly...Read more »
dckk 73 batman huntress volani po krvi 1

#2045: DC komiksový komplet 73: Batman/Huntress - Volání po krvi

DC komiksový komplet 73: Batman/Huntress - Volání po krvi (Batman/Huntress: Cry for Blood) Vydalo Eaglemoss Collections v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako čísla 1 až 6 série "Batman/Huntress: Cry...Read more »
myty mezi radky 1

#2044: Mezi řádky 9: Mýty mezi řádky

Mezi řádky 9: Mýty mezi řádky (The Unwritten: The Unwritten Fables) Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako čísla 50 až 54 v sérii "Unwritten" u Vertiga....Read more »
kslunce2 1

KVĚTY SLUNCE

...recenz­ní výtisk děku­ji K nihám Dobrovský Vydáno v edi­ci Knihy Omega kvě­ty slun­ce Autorka: rupi kaur Přeložil: Petr Teichmann Vydal Dobrovský s.r.o. v edi­ci kni­hy Omega v roce 2019 Počet stran: 255 ISBN: 978-80-7585-666-1...Read more »
x men dark phoenix siVmZitOCvA

X-Men: Dark Phoenix (Čtvrtý X-Men film s mladými herci)

Po dlou­hém odklá­dá­ní bude mít za 4 měsí­ce pre­mi­é­ru (14.02.2019) nej­no­věj­ší film ze série X-Men. Herecké obsa­ze­ní zůsta­lo stej­né jako v posled­ním fil­mu z roku 2016 - X-Men: Apokalypsa.  V hlav­ních rolích se tedy...Read more »
eny klíč ke spokojenosti

Ženy, klíč ke spokojenosti je v nás - sebevědomí, emoce, vztahy

...Je také cer­ti­fi­ko­va­nou tera­pe­u­t­kou, kte­rá pomá­há jiným ženám v oblas­ti sebe­při­je­tí. Autor: Charlotte Benátská Žánr: edi­ce Psychologie pro kaž­dé­ho Vydáno: 2019, Grada, Praha Počet stran: 168 Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná ISBN: 978-80-271-2032-1...Read more »
SCHMITZER

JIŘÍ SCHMITZER (1949), role Vlastimil

Oceňovaný fil­mo­vý, diva­del­ní a tele­viz­ní herec Jiří Schmitzer pochá­zí z Prahy. Po absol­vo­vá­ní DAMU půso­bil v 70. letech v Činoherním stu­diu v Ústí nad Labem a v 80. letech v praž­ském Studiu Ypsilonka. Ve fil­mu debu­to­val v roce 1967 ve slav­ném Kinoautomatu:...Read more »
JOK 02954 1

Joker

...Nepřístupné pro děti do 15 let Česko V kinech od: 03.10.2019 Vertical Ent. Slovensko V kinech od: 03.10.2019 Continental film USA V kinech od: 04.10.2019 Warner Bros. US https://www.csfd.cz/film/628813-joker https://www.imdb.com/title/tt7286456...Read more »
KO D10 03986 R

Na nože | Knives Out

...která si váš čas rozhodně zaslouží a i v roky staré žánrové konkurenci rozhodně nezapadne.  Na nože (Knives Out) Komedie / Krimi / Drama / Thriller / Mysteriózní USA, 2019,...Read more »
krysi kralovny 3 demoni 1

#2042: Krysí královny 3: Démoni

Krysí královny 3: Démoni (Rat Queens 3: Demons) Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce 2019. Původně vycházelo jako čísla 11 až 15 série "Rat Queens" a jako "Rat Queens Special:...Read more »
DSCN8661

Jednou skautem - navždy skautem

V úte­rý 1.října měl v Praze v kině Lucerna slav­nost­ní pre­mi­é­ru doku­men­tár­ní film Olgy Malířové Špátové Jednou skau­tem, navždy skau­tem. Slavnostní pre­mi­é­ry fil­mu se zúčast­ni­li tvůr­ci fil­mu v čele s reži­sér­kou Olgou Malířovou Špátovou, kte­ří...Read more »
dckk 72 flashpoint 1

#2041: DC komiksový komplet 72: Flashpoint

DC komiksový komplet 72: Flashpoint (Flashpoint) Vydalo Eaglemoss Collections v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako čísla 1 až 5 série "Flashpoint" a jako "The Flash 139" v nakladatelství DC...Read more »
125517 350 0 fit

Trpaslíci z pařezového domečku - pohádkové čtení pro všechny děti

...4 let. Autor: Bohunka Trelová Ilustrace: Michal Sušina Žánr: kni­ha pro děti, edi­ce Pohádkové čte­ní Vydáno: 2019, Grada pod znač­kou Bambook, Praha Počet stran: 104 Vazba kni­hy: pev­ná ISBN: 978-80-271-2551-7...Read more »
CaptainMarvel2690

Captain Marvel

Galerie scre­e­nů z nej­no­věj­ší­ho trai­le­ru: Příští rok půjde do kin dal­ší Marvelovka. Před vyvr­cho­le­ním pří­bě­hu Avengers se obje­ví v břez­nu 2019 v kinech pří­běh a vznik nej­sil­něj­ší­ho hrdi­ny (hrdin­ky) svě­ta Marvelu - Captain Marvel. V hlav­ních rolích se...Read more »
captain marvel 8211 nejsiln j hrdina marvelu m trailer Z1BCujX3pw8

Captain Marvel - nejsilnější hrdina Marvelu má trailer

Příští rok půjde do kin dal­ší Marvelovka. Před vyvr­cho­le­ním pří­bě­hu Avengers se obje­ví v břez­nu 2019 v kinech pří­běh a vznik nej­sil­něj­ší­ho hrdi­ny (hrdin­ky) svě­ta Marvelu - Captain Marvel. V hlav­ních rolích se obje­ví Brie Larson,...Read more »
dckk 76 jla jsa nerest a ctnost 1

#2070: DC komiksový komplet 76: JLA/JSA - Neřest a ctnost

DC komiksový komplet 76: JLA/JSA - Neřest a ctnost (JLA/JSA: Virtue & Vice) Vydalo Eaglemoss Collections v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako "JLA/JSA: Virtue and Vice", "Justice League of America...Read more »
vanocni tramvaj

Vánoční tramvaj - 7 kapitol s vánočním čarovným příběhem

...na očích. Co kdy­by stra­ši­dlo vypla­šil?“ Autor: Daniela Krolupperová Ilustrace: Lucie Dvořáková Žánr: pub­li­ka­ce pro děti Vydáno: 2019, Albatros Media, a.s., Praha Počet stran: 54 Vazba kni­hy: váza­ná ISBN: 978-80-00-05690-6...Read more »
Foto 1

Je to film, který udělá radost, říká režisér Martin Horský o filmu Ženy v běhu.

...se žená­čem. Komedie o ženách, kte­rý se nebo­jí štěs­tí vyběh­nout napro­ti vstou­pí do čes­kých kin už 31. Ledna 2019. Je to Váš prv­ní film, co by reži­sé­ra. Co Vás coby scé­náris­tu, kte­rý...Read more »
599294 350 0 fit

Dáma z dobré rodiny - Alva Vanderbiltová - žena v rukavičkách, která změnila svět

...podru­hé vda­ná a se svým mužem, spi­so­va­te­lem Johnem Kesselem žije v Severní Karolíně. Autor: Therese Anne Fowlerová Přeložila: Věra Kotábová Žánr: belet­rie Vydáno: 2019, Vydala Grada pod znač­kou  METAFORA, Praha Počet stran:...Read more »
SV

Všude číhá „STÍNOVÝ VRAH“

...k doko­na­los­ti…. Lidé v těch­to zlých časech na tako­vé věci nema­jí ani pomyš­le­ní. STÍNOVÝ VRAH Napsal: Arnaldur Indridason Vydala Moravská Bastei MOBA, s.r.o. Brno, 2019 Vydání prv­ní Počet stran: 315 ISBN: 978-80-243-8908-0...Read more »