Kritiky.cz > Filmové recenze > Pád do ticha

Pád do ticha

200501111932 ticho4

Pád do ticha je fil­mem nato­če­ným pod­le sku­teč­né udá­los­ti, kte­rá se sta­la dvě­ma horo­lez­cům v 80. letech. Rozhodli se zatím nemož­nou tra­sou zdo­lat jed­nu z hor Peruánských And. To se jim také poved­lo.

Horší již byla fáze sestu­pu, během níž se jeden z horo­lez­ců (Joe Simpson) vel­mi ošk­li­vě zra­nil. Zlomil si nohu a nebyl scho­pen se vlast­ní­mi sila­mi dostat do jejich jedi­né­ho, základ­ní­ho tábo­ra. Druhý z horo­lez­ců (Simon Yates) nevá­hal a roz­ho­dl se své­ho kama­rá­da do tábo­ra dostat. Velmi poma­lu a zejmé­na pro Joea hod­ně bolest­ně se postup­ně sla­ňo­va­li dolů. Již tato samot­ná sku­teč­nost by jis­tě v obou akté­rech zane­cha­la nepří­jem­né vzpo­mín­ky. Došlo však na něco ješ­tě hor­ší­ho.

Simon a Joe se dosta­li do neře­ši­tel­né situ­a­ce, v níž se Simon musel tvr­dě roz­hod­nout. Aby zachrá­nil ale­spoň svůj život a mohl se vůbec pohnout z mís­ta, odří­zl k sobě při­pou­ta­né­ho Joea. Ten po dlou­hém pádu skon­čil v hlu­bo­ké pro­pas­ti. Sám, se zlo­me­nou nohou. Oba si mys­le­li, že to Joe nemů­že pře­žít. Nic nepro­zra­dím, když řek­nu, že pře­žil.

Film je totiž napůl doku­ment, v němž vystu­pu­jí sku­teč­ní horo­lez­ci a líčí své poci­ty během těch­to něko­li­ka těž­kých dní. Napůl je kla­sic­kým dra­ma­tem, kte­rý se čás­teč­ně natá­čel v Alpách, a v němž mís­to horo­lez­ců vystu­pu­jí her­ci. Joe se přes všech­ny své kom­pli­ka­ce z pro­pas­ti dosta­ne a vydá se na stras­tipl­nou ces­tu zpět. V této fázi je film hlav­ně svě­dec­tvím o nesku­teč­ně pev­né vůli a odhod­lá­ní. O růz­ných tech­ni­kách, díky nimž je člo­věk scho­pen pře­žít a dodat si síly do dal­ší ces­ty.

Pád do ticha je těž­ké hod­no­tit jako film. Je to vlast­ně jen vyprá­vě­ní sku­teč­né­ho pří­bě­hu. Bez při­krášle­né­ho scé­ná­ře, úžas­ných herec­kých výko­nů. To, co na něm bude­te obdi­vo­vat, je vytr­va­lost Joea, se kte­rou pod­nik­ne nesmír­ně těž­kou ces­tu do tábo­ra, aniž by si byl vůbec jis­tý, že v něm ješ­tě něko­ho najde. Z kina bude­te zce­la jis­tě odchá­zet jako opa­ře­ní s poci­tem, že tohle bys­te nedo­ká­za­li. Když jsme kino opouš­tě­li my, jen pár lidí tiše pro­ho­di­lo: „Proč nikdo nemlu­ví?“

O filmu:

Rok: 2004
Režie: Kevin McDonald
Kamera: Mike Eley
V hlav­ních rolích: Joe Simpson, Simon Yates, Nicholas Aaron, Brendan Mackey
Délka fil­mu: 106 minut

  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […] Posted in Filmové recenze
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […] Posted in Filmové recenze
  • Otevřené moře18. července 2005 Otevřené moře Otevřené moře je snímek natočený na motivy skutečné události. Přesto, že se v něm vyskytuje minimum herců a celý příběh se odehraje v podstatě v rozmezí jednoho dne, jeho natáčení trvalo […] Posted in Filmové recenze
  • Saw II2. února 2006 Saw II Ani ne po roce přichází do kin pokračování úspěšného thrilleru, v němž si smrtelně nemocný psychopat hraje svými oběťmi na schovávanou. - Žij nebo zemři. Vyber si. Skupinka osmi […] Posted in Filmové recenze
  • Půlnoční míle5. prosince 2005 Půlnoční míle Ačkoli to na první pohled vypadá spíš jako svatba, tak úvodní záběry Půlnoční míle nás přivádí na pohřeb. Na pohřeb mladé ženy Diane, snoubenky Joea (Jake Gyllenhaal), která byla […] Posted in Filmové recenze
  • Dny evropského filmu11. ledna 2006 Dny evropského filmu Již potřinácté budeme mít příležitost zúčastnit se festivalu Dny evropského filmu, a to mezi 26. lednem a 5. únorem v Praze a mezi 6. a 15. únorem v Brně. Třináctý ročník Dnů […] Posted in Filmové recenze
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […] Posted in Filmové recenze
  • Proti zdi4. května 2005 Proti zdi Nejlepší film roku a ocenění na Berlinale si připsal turecko-německý film Proti zdi. Jde o docela drsný příběh o neobvyklém soužití dvou tureckých přistěhovalců v Německu. Cahit má […] Posted in Filmové recenze
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […] Posted in Filmové recenze
  • Loupež ve velkém stylu - 50 %24. dubna 2017 Loupež ve velkém stylu - 50 % Když mohou loupit mladí, tak to zvládnou i důchodci. To si myslí Joe, který už dávno není mladík, ale nápady a energie mu rozhodně nechybí. Také má pádné důvody, proč se do takového […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com