Pach krve

Pět tee­nage­rů a jeden jupík, kte­ré spo­jí doprav­ní neho­da, zablou­dí v lese mimo civi­li­za­ci. Tuto oblast však obý­va­jí les­ní lidé, ne zce­la přes­ně urče­né zmu­to­va­né bytos­ti, kte­rým jsou naši „hrdi­no­vé“ vydá­ni napo­spas.

Jak tak hle­da­jí ces­tu zpět do civi­li­za­ce, zjis­tí, že jsou někým sle­do­vá­ni. Následně je les­ní lidé jed­no­ho po dru­hém zabí­je­jí a odta­hu­jí do své­ho nechut­né­ho pří­byt­ku za úče­lem pří­pra­vy pokr­mu. Tak to jde asi do půl­ky fil­mu, kdy zby­dou jen dva, kte­ří se roz­hod­nou pře­žít.

Pach krve je doce­la oby­čej­ný prů­měr­ný tee­nager­ský horor, jakých se v posled­ní době vyro­ji­lo až pří­liš. Bohužel opro­ti svým před­chůd­cům nepři­ná­ší žád­né nové nápa­dy. Spíše nao­pak. Chybí mi tu jaký­ko­liv ori­gi­nál­ní nápad. Děj je pri­mi­tiv­ní, dia­lo­gy sko­ro trap­né, jedi­ně se poved­ly někte­ré fil­mo­vé efek­ty.

Lesní lidé jsou vel­mi podob­ní zabi­já­ko­vi z Texaského masa­k­ru moto­ro­vou pilou. Ostatně tomu­to fil­mu je Pach krve podob­ný i ve více ohle­dech. Ani na začát­ku, ani na kon­ci fil­mu není nijak vysvět­le­no co jsou les­ní lidé přes­ně zač - jen malý náznak v jed­nom novi­no­vém člán­ku, kte­rý divá­ci mohou snad­no pře­hléd­nout.

Tento sní­mek by prav­dě­po­dob­ně pří­liš neza­u­jal, ani kdy­by byl prv­ní toho­to dru­hu. Ale tak­to je to béč­ko mezi béč­ko­vý­mi horo­ry. Závěr fil­mu jed­no­znač­ně nechá­vá pro­stor pro dal­ší pokra­čo­vá­ní. Upřimně dou­fám, že k tomu nedo­jde, pro­to­že jinak by to byl už oprav­du horor 🙂

O filmu:

Rok: 2003
Země půvo­du: USA, Německo
Oficiální web: Wrong Turn
Režie: Rob Schmidt
V hlav­ních rolích: Eliza Dushku, Jeremy Sisto, Emmanuelle Chriqui, Desmond Harrington, Lindy Booth
Délka: 84 min


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Škyt26. listopadu 2003 Škyt Abych mohl shlédnout maďarský film Škyt, musel jsem zapomenout na to, že bych ho viděl v některém z multikin. Byť to bylo v prvním týdnu po české premiéře, žádné multikino o tenhle film […]
  • Poslední samuraj23. února 2004 Poslední samuraj Na konci 19. století se Japonsko snaží připodobňovat západní civilizaci. Lobistická skupina vedená císařovým rádcem Omurou pozve do Japonska amerického kapitána Algrena, veterána z […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Válka policajtů20. června 2005 Válka policajtů Válku policajtů natočil Olivier Marchal na základě svých zkušeností z doby, kdy sám dělal u policie a na základě vyprávění o krizi, která v pařížské policii zavládla v 80. letech. O to je […]
  • RECENZE: Poslední lovec čarodějnic10. května 2016 RECENZE: Poslední lovec čarodějnic Film, který si možná pustíte i podruhé. A to ne snad kvůli příběhu, který za jedno shlédnutí úplně postačí, ale kvůli pohledu na krásného, mužného Vin Diesla. No ano, povrchní soud, já […]
  • Šestý smysl19. října 2005 Šestý smysl Psycholog Malcolm v podání Bruce Willise se specializuje na dětskou psychologii. Je velmi uznávaným odborníkem; dokonce za svoje výsledky dostává prestižní uznání. Ne vše se mu ale […]
  • Karcoolka27. října 2006 Karcoolka Za devatero lesy a devatero horami žila jedna holčička a ta tak často nosila červený čepeček, že se jí říkalo Karkulka. Jenže to bylo asi tak v 18. století, takže teď ve století 21. už se […]
Další naše články...