Ozvěny z filmového festivalu

DSC02230

Ozvěny z fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu

V před­po­sled­ní den fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Dny evrop­ské­ho fil­mu pro­běh­la v Kině Lucerna v pod­ve­čer­ních hodi­nách pro­jek­ce fil­mu Mary Shelley.

Ještě před pro­mí­tá­ním fil­mu při­ví­ta­li orga­ni­zá­to­ři fes­ti­va­lu hos­ta, irské­ho her­ce Hugha O´Conora. Ten se dostal do pově­do­mí divá­ků už ve svých jede­nác­ti letech, kdy si zahrál ve fil­mu Lamb ved­le Liama Nelsona. Mezi jeho dal­ší fil­my, kte­ré nato­čil, pat­ří Moje levá noha, Tři muš­ke­tý­ři, Čokoláda, ad. Divákům svě­řil, že se musel nau­čit při natá­če­ním fil­mu Mary Shelley psát bás­ně, sezná­mit se blí­že se spi­so­va­te­lem Samuelem Taylorem Coleridgem, ad.

Prohlédněte si foto­gra­fie a videa z dneš­ní pro­jek­ce.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky: