Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Novinky ze světa her > Over The Hedge (Za plotem) - předobjednávka

Over The Hedge (Za plotem) - předobjednávka

1698
1698
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Over The Hedge je dob­ro­druž­ná hra na moti­vy tou­žeb­ně oče­ká­va­né­ho fil­mu od DreamWorks Animation Za plo­tem. PC hra vám při­ná­ší zbru­su nové dob­ro­druž­ství, kte­ré ve fil­mu nena­jde­te. V kůži mýva­la RJ, žel­vy Verne, vever­ky Hammy a skun­ka Stelly se podí­vá­te na před­měs­tí plné nebez­peč­ných pře­ká­žek a pas­tí. Cestou musí­te řešit řadu háda­nek a mini­her, tak­že se ani chvil­ku nebu­de­te nudit. Čeká na vás více než 30 úrov­ních plných růz­ných úko­lů, v nichž může­te za cho­du pře­pí­nat mezi jed­not­li­vý­mi pro­ta­go­nis­ty, pří­pad­ně je v reži­mu více hrá­čů řídit spo­lu s kama­rá­dem. Potkáte zde nejen všech­ny hrdi­ny z fil­mu, ale i posta­vy zbru­su nové, jež nalez­ne­te jen a pou­ze v této hře. Celé dob­ro­druž­ství má rych­lý spád a ode­hrá­vá se ve více než 10 nových loka­cích, jež se ve fil­mu nevy­sky­to­va­ly (napří­klad dera­ti­zá­to­ro­va labo­ra­toř, kaná­ly či park ve sty­lu Divokého zápa­du). Ve hře Over The Hedge oku­sí­te věr­né přá­tel­ství i bláz­ni­vá dob­ro­druž­ství čtyř les­ních zví­řá­tek, kte­rá se ocit­la na před­měs­tí. Při poku­su osvo­bo­dit zaja­té přá­te­le a okrást lidi o milo­va­né jíd­lo musí­te zvlád­nout zvlášt­ní pohy­by kaž­dé­ho z pro­ta­go­nis­tů, stej­ně jako jejich vzá­jem­nou spo­lu­prá­ci. Zvláštní pohy­by zahr­nu­jí RJovu pal­bu gol­fo­vý­mi míč­ky, Vernův rotač­ní útok kruný­řem, Hammyho super­rych­lost (kdy se pohy­bu­je jako blesk a v oka­mži­ku pře­mů­že kaž­dé­ho, kdo se mu posta­ví do ces­ty) a Stellin zápach. Postupně zís­ká­te i nové schop­nos­ti, s nimiž mohou vaše zví­řát­ka pro­vá­dět dal­ší kom­bi­no­va­né úto­ky či sbí­rat skry­té nástro­je a brně­ní. Předobjednávku Vaší hry může­te vypl­nit ZDE


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,70886 s | počet dotazů: 246 | paměť: 61420 KB. | 28.11.2022 - 06:15:21