Kritiky.cz > Recenze knih > Otazník je polovina srdce - i cesta zpátky může být krokem vpřed

Otazník je polovina srdce - i cesta zpátky může být krokem vpřed

otaznik je polovina srdce

Chtěla bych se s vámi podě­lit o čte­nář­ský záži­tek z kni­hy Otazník je polo­vi­na srd­ce z edi­ce svě­to­vý Bestseller od autor­ky Sofie Lunbergové, na kte­rou jsme se moc těši­la. Jelikož jsem měla mož­nost pře­číst si debut Červený adre­sář, vůbec jsem neli­to­va­la. Kniha byla napros­to úžas­ná. Takže se pusť­te do čte­ní.

Elin je úspěš­ná foto­gra­f­ka, má skvě­lou dce­ru i man­že­la. Všechno se zdá na prv­ní pohled per­fekt­ní, ale není tomu tak. Jednoho dne jí při­jde dopis od Fredrika, ke kte­ré­mu měla od malič­ka oprav­du hod­ně blíz­ko, a kte­rý jí moc pomohl. Dohání jí vzpo­mín­ky z dět­ství a stá­le se myš­len­ka­mi vra­cí na ost­rov Gotland. Odcizuje se tak od své­ho man­že­la i své sedm­nác­ti­le­té dce­ry. Jak má svou situ­a­ci vyře­šit? Vypraví se zpět do mís­ta své­ho dět­ství, kde chce odči­nit vinu, za to co ten­krát způ­so­bi­la a z ost­ro­va utek­la pryč a už se tam nikdy nevrá­ti­la. Jenže ne vždy je vše tak hor­ké jak vypa­dá a Elin zjiš­ťu­je, že to nako­nec bylo jinak. Podaří se Elin očis­tit svou duší a odči­nit svou vinu? Bylo tomu oprav­du tak? Jak to nako­nec všech­no dopad­ne se nech­te pře­kva­pit a začtě­te se do romá­nu Otazník je polo­vi­na srd­ce. Pevně věřím, že vás zaujme, tak jako mě.

Citát z kni­hy:

“ Domov bez knih je jako tělo bez duše.“ Knihy oprav­du milu­ji, je to moje vášeň, můj život, pros­tě všech­no. Nedokážu si před­sta­vit, že bych měla být bez knih.

Ukázka z kni­hy:

V živo­tě se toho při­ho­dí tolik.

Události se pro­mě­ňu­jí ve vzpo­mín­ky, kte­ré se nám hro­ma­dí v nit­ru. A utvá­ře­jí nás. Ovlivňují, jací jsme a co dělá­me. Tvarují nás.

Slova, kte­rá Ti někdo řek­ne.

Milá.

Hloupá.

Slova, kte­rá něko­mu řek­neš. A pak nikdy nedo­ká­žeš odpus­tit, že Ti kdy vyšla z úst.

První poli­bek.

První zkla­má­ní.

Pokaždé, když se zne­mož­níš. Pokaždé, když Tě zne­mož­ní někdo jiný.

Pamatujete si drob­né detai­ly. A vzpo­mín­ky rych­le splý­va­jí.

Některé jsou kaž­dým rokem sil­něj­ší. Některé nás ovliv­ní navždy.

Možná víc, než si mys­lí­me. Možná úpl­ně zby­teč­ně.

Víš jis­tě, že si všech­no pama­tu­ješ tak, jak to bylo?

Opravdu krás­ná cita­ce živo­ta. I tak to vidím já a roz­hod­ně se  s tím zto­tož­ním.

Román o vině, rodin­ném pou­tu i nesko­na­lém přá­tel­ství vás urči­tě chyt­ne za srd­ce.

V kni­ze se stří­da­jí dvě časo­vé linie, co bylo před­tím v roce 1979 a co je v sou­čas­nos­ti v roce 2017. Nečinilo mě potí­že, když autor­ka tyto časo­vé hori­zon­ty stří­da­la. Ba nao­pak se mě to moc líbi­lo. Kniha mě zau­ja­la a roz­hod­ně bych jí dopo­ru­či­la. Opět mě nezkla­ma­la, jako román Červený adre­sář. Nesmírně se mě líbí styl psa­ní této autor­ky a těším se na dal­ší její romá­ny. Chvílemi jsem se ztrá­ce­la mezi rea­li­tou kni­hy a snem, kdy si před­sta­vo­va­la, jaké je to žít s poci­tem viny, že něko­mu ublí­ží­te a neví­te, jak svou vinu odči­nit. Opravdu zají­ma­vý pocit.

Titulní strán­ka ský­tá nád­her­né záti­ší vázy s kvě­ti­na­mi a v poza­dí vel­ké měs­to. Zaujala mě a moc ráda jsem se na ten­to obrá­zek díva­la.

Sofia Lunbergová, novi­nář­ka, editorka,se naro­di­la ve Švédsku a roz­če­ři­la vody skan­di­náv­ské belet­rie krát­ce poté, co vyšel její debut Červený adre­sář. Nyní vychá­zí její v pořa­dí dru­hý, nemé­ně úspěš­ný titul Otazník je polo­vi­na srd­ce.

Autor: Sofia Lunbergová

Žánr: román pro ženy, edi­ce svě­to­vý Bestseller

Vydáno: 2019, Euromedia Group, a.s. - Ikar,  Praha

Počet stran: 328

Vazba kni­hy: pev­ná s pře­ba­lem

ISBN: 978-80-249-3950-6


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Historický román JOSEF I. MŮJ PŘÍTEL21. října 2018 Historický román JOSEF I. MŮJ PŘÍTEL Když ve Vídni vypukl mor, uchýlil se císař s dvorem, i se svým dvouletým, prvorozeným synem, princem Josefem - svým nástupcem, do Prahy. Bohužel mor dorazil i sem, a tak nezbývá císaři, […]
  • Jóga nejen pro holky od Rachel Brathen10. února 2019 Jóga nejen pro holky od Rachel Brathen Tato kniha od nejpopulárnější lektorky jógy a autorky blogu Yoga Girl Rachel Brathen vás bude nejen inspirovat, ale zároveň vám jógu představí z několika úhlů pohledu a zcela určitě vás […]
  • Strom duchů - kniha edice světový bestseller30. září 2019 Strom duchů - kniha edice světový bestseller Než se vydáte na cestu za historií své rodiny, dejte si pozor na tajemství, které můžete objevit. Máte rádi napínavé příběhy s nadpřirozenými jevy a trochou tajemna? Chcete se trochu bát, […]
  • JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA4. února 2019 JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA Audiokniha Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema je dalším pohádkovým vyprávěním od autora „Nekonečného příběhu“, který se určitě bude líbit nejen vašim dětem, ale i vám.  Máte se skutečně […]
  • Láska z deníku - na kouzelném ostrově se můžete znovu zamilovat13. září 2018 Láska z deníku - na kouzelném ostrově se můžete znovu zamilovat Emily je hlavní postava nového románu Sarah Jio Láska z deníku. Po rozvodu se svým manželem odjíždí ke své tetě Bee na kouzelný ostrov Bainbridge. Stráví tam necelý měsíc. V růžovém […]
  • Veřejná tajemství - romantická roková pohádka s detektivní zápletkou21. října 2019 Veřejná tajemství - romantická roková pohádka s detektivní zápletkou Ráda bych se s vámi podělila o čtenářský zážitek z knihy Veřejná tajemství, který byl rozhodně silný a nezapomenutelný. Život rokové hvězdy není jen pozlátko. Jsou to i hodiny dřiny, […]
  • Vermontské psycho od Jennifer McMahon24. ledna 2019 Vermontské psycho od Jennifer McMahon Příběh se točí okolo starého Tower Motelu s 28 pokoji a bazénem, stojícím ve Vermontu. Kdysi možná skvělé místo na dovolenou, nyní místo, kterému se raději pohledem vyhnete, nebezpečné a […]
  • NEJKRÁSNĚJŠÍ KOLEKCE: KÁMOŠI HAFÍCI13. ledna 2019 NEJKRÁSNĚJŠÍ KOLEKCE: KÁMOŠI HAFÍCI V knize "Kámoši hafíci" se můžete těšit na vyprávění o jednotlivých dobrodružstvích dvou neohrožených psích parťáků, jež milují výzvy a třemhlav se vrhají do nových a leckdy nebezpečných […]
  • Kroky v dešti – minulost se nedá utajit3. prosince 2018 Kroky v dešti – minulost se nedá utajit Máte rádi romány z doby socialismu? Láká vás se do této nelehké doby vrátit byť jen v knize? Chcete si přečíst román plný touhy, lásky, ale i zrady? Neváhejte a sáhněte po novince Kataríny […]
  • Červený adresář – pod každým písmenem se skrývá příběh31. října 2018 Červený adresář – pod každým písmenem se skrývá příběh Hledáte román, který přečtete jedním dechem? Chcete zažít čtení, které vás jen tak nepustí a nechává vás chladným? Román Červený adresář v edici světový bestseller vás rozhodně pohltí, tak […]