Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Osvícení - Stanley Kubrick natočil horor, který je pro mě osobně jedním z nejlepších, jaké jsem kdy viděl.

Osvícení - Stanley Kubrick natočil horor, který je pro mě osobně jedním z nejlepších, jaké jsem kdy viděl.

Osviceni

Skvělá atmo­sfé­ra, skvě­lé herec­ké výko­ny a k tomu lite­rár­ní před­lo­ha Stephena Kinga.

Stanley Kubrick je pro mě osob­ně jed­ním z nej­lep­ších reži­sé­rů, kte­ré tenhle svět poznal. Obdivuji na něm něko­lik sku­teč­nos­tí. Uměl nato­čit v pod­sta­tě jaký­ko­li žánr od kome­die přes váleč­ný film, horor, sci-fi až po dra­ma. V pod­sta­tě kaž­dým svým fil­mem se zapsal do his­to­rie, ať už nová­tor­ským zpra­co­vá­ním, kon­tro­ver­zí ane­bo pros­tě skvě­le nato­če­ným pří­bě­hem s úžas­nou atmo­sfé­rou. Je jen málo horo­ro­vých fil­mů, kte­ré mají tak úžas­ně vysta­vě­nou atmo­sfé­ru jako „Osvícení“. Atmosféra sto­jí hned na něko­li­ka důle­ži­tých fak­to­rech.

První je vizu­ál­ní strán­ka, kte­rá je pros­tě úžas­ná. Filmaři doká­za­li vybrat jedi­neč­né sce­né­rie a už při prv­ním zábě­ru (letec­kém) na hotel Overlook je jas­né, že tady se nebu­de ode­hrá­vat pohád­ka. Za tenhle pocit může i posta­va Jacka Torrance, kte­rá roz­hod­ně není jed­nou z nej­mi­lej­ších, a to už od začát­ku. Ale nejed­ná se jen o sce­né­rie, jde i o obra­zy, kte­ré Kubrick do fil­mu vlo­žil. Krev zapla­vu­jí­cí chod­bu, obrov­ské a prázd­né míst­nos­ti v hote­lu, sníh, pokoj 237. A když se popr­vé obje­ví nápis Redrum...

Ale vizu­ál­ní strán­ka není tou jedi­nou, co utvá­ří skvě­lou atmo­sfé­ru. Je to i střih a pro­ve­de­ní jed­not­li­vých scén. Například Danny jedou­cí na své šla­pa­cí tří­kol­ce. Jack háze­jí­cí míč­kem o zeď. Scény s ostat­ní­mi „oby­va­te­li“ hote­lu. Prim ve všech pří­pa­dech hra­je také zvu­ko­vá strán­ka a hud­ba, kte­ré umoc­ňu­jí vyzně­ní všech scén. Někdy i žád­ný hudeb­ní dopro­vod sta­čí, aby scé­ny vynik­ly. Danny jedou­cí na tří­kol­ce je toho pří­kla­dem, stej­ně jako Jack a jeho háze­ní míč­kem. Stanley Kubrick chtěl mít kaž­dý film kom­plex­ní, a tak si dal zále­žet, aby to k sobě všech­no ladi­lo dohro­ma­dy. Hudební a zvu­ko­vá strán­ka byly vět­ši­nou vel­kým kla­dem jeho fil­mů.

Nutné je však vyzdvih­nout také herec­ké výko­ny, kdy pře­de­vším Jack Nicholson je pros­tě úžas­ný magor, což za svou kari­é­ru doká­zal mno­ho­krát, stej­ně jako doká­zal hrát i nor­mál­něj­ší role. Ale jeho Jack Torrance se pro­pa­dá do své­ho šílen­ství tako­vým způ­so­bem, že to je pros­tě úchvat­né. Skvěle mu sekun­du­je i Shelley Duvall, ale nej­vět­ším pře­kva­pe­ním je dět­ská role Dannyho Lloyda, kte­rý doslo­va zazá­řil. Jeho podá­ní je nato­lik skvě­lé, až se sko­ro divím, co všech­no mohou dět­ští her­ci zvlád­nout. V momen­tě, kdy stup­ňu­je své „Redrum“ těs­ně před tím, než se obje­ví Jack se seky­rou, má divák pocit, že vysko­čí z kůže. Takový strach doká­že vzbu­dit jen skvě­le vysta­vě­ná atmo­sfé­ra, skvě­lý pří­běh a výteč­ní her­ci pod mis­trov­ským vede­ním.

„Osvícení“ je pro mě jed­ním z nej­lep­ších horo­rů a musím říct, že to je asi jedi­ný pří­pad, kdy se mi film pod­le Kinga líbí více než kni­ha samot­ná. Ale je to pře­de­vším tím, že Kubrick se pros­tě pří­bě­hu cho­pil s tako­vým mis­trov­stvím, že fil­mu pak v pod­sta­tě není co vytknout.


Photo © Warner Bros.

  • Barry Lyndon - Když knihu ze 17. století natočí Stanley Kubrick21. července 2020 Barry Lyndon - Když knihu ze 17. století natočí Stanley Kubrick Příběh bezvýznamného irského hochštaplera, kterému se podaří postoupit na vyšší místa ve společenském žebříčku jen proto, aby následně zažil tvrdý pád. Po otcově smrti žije Redmond Barry […] Posted in Retro filmové recenze
  • Komisař Clouseau na stopě9. srpna 2021 Komisař Clouseau na stopě Komisař Clouseau na stopě aneb Výstřel v temnotě (A Shot in the Dark) je britsko-americká barevná komedie z roku 1964, kterou v Panavisionu natočil Blake Edwards. Jedná se o druhý díl […] Posted in Speciály
  • Kubrick o Kubrickovi7. července 2020 Kubrick o Kubrickovi O filmografii Stanleyho Kubricka byly popsány stohy papíru a natočena řada dokumentů, sám gigant světové kinematografie však během své kariéry mnoho rozhovorů neposkytl. Výsledkem […] Posted in Dokumenty
  • Batman (1989) - neslavnější Batman z 20. století25. června 2020 Batman (1989) - neslavnější Batman z 20. století Velkoměsto Gotham City je sužováno gangstery, které vede kyselinou děsivě znetvořený Joker (Jack Nicholson). Policie se zdá být bezmocná. Mnohem větší respekt mezi zločinci budí maskovaný […] Posted in Retro filmové recenze
  • Dredd (2012) - 75 %27. ledna 2022 Dredd (2012) - 75 % "Dredd" je konečně tím správným převedením britské komiksové klasiky na filmové plátno. Karl Urban tu helmu prostě nesundá! Alex Garland je celkem úspěšný scénárista. Podílel se na […] Posted in Retro filmové recenze
  • Řek Zorba27. ledna 2022 Řek Zorba Řek Zorba (řecky: Αλέξης Ζορμπάς, Alexis Zorbas) je řecký komediálně-dramatický film z roku 1964, který napsal, produkoval, sestříhal a režíroval kyperský Řek Michael Cacoyannis a v němž […] Posted in Speciály
  • Něžný bar – i štamgast může mít intelektuální pnutí27. ledna 2022 Něžný bar – i štamgast může mít intelektuální pnutí Filmfanatic má řadu oblíbenců a jedním z nich je třeba George Clooney. S očekáváním proto vyhlížím každý film, kde se objeví ať už před kamerou, nebo za ní. Něžný bar je Clooneyho osmý […] Posted in Filmové recenze
  • Ulička přízraků (Nightmare Alley) – Recenze – 80 %27. ledna 2022 Ulička přízraků (Nightmare Alley) – Recenze – 80 % Film Guillerma del Tora Ulička přízraků je adaptací stejnojmenného románu spisovatele Williama Lindsayho Greshama, podle nějž vznikl snímek Ulička přízraků již v roce 1947. Tento film noir […] Posted in Filmové recenze
  • Pohádky skřítka Fantazíška - originální pohádky pro všechny děti27. ledna 2022 Pohádky skřítka Fantazíška - originální pohádky pro všechny děti Víte, že bábovka může mít teplotu a že princ na kolečkách se dokáže naučit tančit? Viděli jste někdy kancelářskou sešívačku běžet Velkou pardubickou? Pokud ne, tak právě vám je určena […] Posted in Recenze knih
  • Survivor - Matěj Paprčiak26. ledna 2022 Survivor - Matěj Paprčiak Narodil se 3. května 1991 v Praze. Je fotbalistou, jeho nejslavnější angažmá je ve Slavii Praha, kde hrál nejvyšší soutěž. Vzhledem k jeho výkonům (a také kvůli zranění) v A týmu […] Posted in Články
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,55613 s | počet dotazů: 225 | paměť: 54515 KB. | 28.01.2022 - 15:42:04