Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Osvícení - Stanley Kubrick natočil horor, který je pro mě osobně jedním z nejlepších, jaké jsem kdy viděl.

Osvícení - Stanley Kubrick natočil horor, který je pro mě osobně jedním z nejlepších, jaké jsem kdy viděl.

Osviceni
Osviceni
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Skvělá atmo­sfé­ra, skvě­lé herec­ké výko­ny a k tomu lite­rár­ní před­lo­ha Stephena Kinga.

Stanley Kubrick je pro mě osob­ně jed­ním z nej­lep­ších reži­sé­rů, kte­ré tenhle svět poznal. Obdivuji na něm něko­lik sku­teč­nos­tí. Uměl nato­čit v pod­sta­tě jaký­ko­li žánr od kome­die přes váleč­ný film, horor, sci-fi až po dra­ma. V pod­sta­tě kaž­dým svým fil­mem se zapsal do his­to­rie, ať už nová­tor­ským zpra­co­vá­ním, kon­tro­ver­zí ane­bo pros­tě skvě­le nato­če­ným pří­bě­hem s úžas­nou atmo­sfé­rou. Je jen málo horo­ro­vých fil­mů, kte­ré mají tak úžas­ně vysta­vě­nou atmo­sfé­ru jako „Osvícení“. Atmosféra sto­jí hned na něko­li­ka důle­ži­tých fak­to­rech.

První je vizu­ál­ní strán­ka, kte­rá je pros­tě úžas­ná. Filmaři doká­za­li vybrat jedi­neč­né sce­né­rie a už při prv­ním zábě­ru (letec­kém) na hotel Overlook je jas­né, že tady se nebu­de ode­hrá­vat pohád­ka. Za tenhle pocit může i posta­va Jacka Torrance, kte­rá roz­hod­ně není jed­nou z nej­mi­lej­ších, a to už od začát­ku. Ale nejed­ná se jen o sce­né­rie, jde i o obra­zy, kte­ré Kubrick do fil­mu vlo­žil. Krev zapla­vu­jí­cí chod­bu, obrov­ské a prázd­né míst­nos­ti v hote­lu, sníh, pokoj 237. A když se popr­vé obje­ví nápis Redrum...

Ale vizu­ál­ní strán­ka není tou jedi­nou, co utvá­ří skvě­lou atmo­sfé­ru. Je to i střih a pro­ve­de­ní jed­not­li­vých scén. Například Danny jedou­cí na své šla­pa­cí tří­kol­ce. Jack háze­jí­cí míč­kem o zeď. Scény s ostat­ní­mi „oby­va­te­li“ hote­lu. Prim ve všech pří­pa­dech hra­je také zvu­ko­vá strán­ka a hud­ba, kte­ré umoc­ňu­jí vyzně­ní všech scén. Někdy i žád­ný hudeb­ní dopro­vod sta­čí, aby scé­ny vynik­ly. Danny jedou­cí na tří­kol­ce je toho pří­kla­dem, stej­ně jako Jack a jeho háze­ní míč­kem. Stanley Kubrick chtěl mít kaž­dý film kom­plex­ní, a tak si dal zále­žet, aby to k sobě všech­no ladi­lo dohro­ma­dy. Hudební a zvu­ko­vá strán­ka byly vět­ši­nou vel­kým kla­dem jeho fil­mů.

Nutné je však vyzdvih­nout také herec­ké výko­ny, kdy pře­de­vším Jack Nicholson je pros­tě úžas­ný magor, což za svou kari­é­ru doká­zal mno­ho­krát, stej­ně jako doká­zal hrát i nor­mál­něj­ší role. Ale jeho Jack Torrance se pro­pa­dá do své­ho šílen­ství tako­vým způ­so­bem, že to je pros­tě úchvat­né. Skvěle mu sekun­du­je i Shelley Duvall, ale nej­vět­ším pře­kva­pe­ním je dět­ská role Dannyho Lloyda, kte­rý doslo­va zazá­řil. Jeho podá­ní je nato­lik skvě­lé, až se sko­ro divím, co všech­no mohou dět­ští her­ci zvlád­nout. V momen­tě, kdy stup­ňu­je své „Redrum“ těs­ně před tím, než se obje­ví Jack se seky­rou, má divák pocit, že vysko­čí z kůže. Takový strach doká­že vzbu­dit jen skvě­le vysta­vě­ná atmo­sfé­ra, skvě­lý pří­běh a výteč­ní her­ci pod mis­trov­ským vede­ním.

„Osvícení“ je pro mě jed­ním z nej­lep­ších horo­rů a musím říct, že to je asi jedi­ný pří­pad, kdy se mi film pod­le Kinga líbí více než kni­ha samot­ná. Ale je to pře­de­vším tím, že Kubrick se pros­tě pří­bě­hu cho­pil s tako­vým mis­trov­stvím, že fil­mu pak v pod­sta­tě není co vytknout.


Photo © Warner Bros.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Přelet nad kukaččím hnízdem20. února 2022 Přelet nad kukaččím hnízdem Přelet nad kukaččím hnízdem (One Flew Over the Cuckoo's Nest) je americký psychologický komediálně-dramatický film režiséra Miloše Formana z roku 1975, natočený podle stejnojmenného románu […] Posted in Speciály
  • Komisař Clouseau na stopě9. srpna 2021 Komisař Clouseau na stopě Komisař Clouseau na stopě aneb Výstřel v temnotě (A Shot in the Dark) je britsko-americká barevná komedie z roku 1964, kterou v Panavisionu natočil Blake Edwards. Jedná se o druhý díl […] Posted in Speciály
  • Barry Lyndon - Když knihu ze 17. století natočí Stanley Kubrick21. července 2020 Barry Lyndon - Když knihu ze 17. století natočí Stanley Kubrick Příběh bezvýznamného irského hochštaplera, kterému se podaří postoupit na vyšší místa ve společenském žebříčku jen proto, aby následně zažil tvrdý pád. Po otcově smrti žije Redmond Barry […] Posted in Retro filmové recenze
  • Bestie: Idris Elba čelí v thrilleru o safari zběsilému africkému lvu9. srpna 2022 Bestie: Idris Elba čelí v thrilleru o safari zběsilému africkému lvu Ovdovělý otec se vyrovnává se smrtí své ženy a zároveň se snaží ochránit své dvě malé dcery před krvelačným lvem ve filmu Bestie, mimořádně úsporném a účinném thrilleru, který tento víkend […] Posted in Filmové recenze
  • V Praze žijí obyvatelé, o kterých se mnoho nemluví9. srpna 2022 V Praze žijí obyvatelé, o kterých se mnoho nemluví Stověžatá Praha i její historické události jsou známé díky lidským osudům obyvatel nebo návštěvníků. Příroda a živočichové však obývají okolí Vltavy delší dobu než lidé a současné město je […] Posted in Filmové recenze
  • Westworld - Metanoia (S04E07)8. srpna 2022 Westworld - Metanoia (S04E07) Předposlední díl je již online na HBO. A podle mého názoru nejslabší z celé série. Myslím, že tvůrci připravují skutečný konec seriálu, když nám přinesli naprosté dějové nesmysly, které […] Posted in TV Recenze
  • Sandman8. srpna 2022 Sandman Existuje svět, kam se lidé dostanou, jenom když zavřou oči a usnou – říká se mu Snění. A Pán snů Sandman (Tom Sturridge) tam umí zhmotnit nejhorší noční můry a představy. Když Sen nečekaně […] Posted in TV Recenze
  • Tři mušketýři8. srpna 2022 Tři mušketýři Tři mušketýři (známý také jako Tři mušketýři (Královniny diamanty)) je filmový šermířský snímek z roku 1973 natočený podle románu Alexandra Dumase z roku 1844. Podle scénáře George […] Posted in Speciály
  • Třináct životů8. srpna 2022 Třináct životů Další velká pecka od Rona Howarda ( Rivalové, v Srdci Moře, Han Solo). Ron Howard si vybral velmi silný námět, který si bez debat zasloužil být natočen. Týden zpátky jsem si chtěl pustit […] Posted in Filmové recenze
  • Bullet Train - Brad Pitt září v akční komedii léta (recenze)7. srpna 2022 Bullet Train - Brad Pitt září v akční komedii léta (recenze) Režisér David Leitch přichází se svým pátým celovečerním snímkem a s příslibem šílené jízdy a brutální akce. Tedy taková Leitchova klasika. Tentokrát se však, na rozdíl od většiny jeho […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,68919 s | počet dotazů: 243 | paměť: 58158 KB. | 10.08.2022 - 09:41:28