Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Pozvánky na akce > Oslavte letos Dny českého piva na Smíchově

Oslavte letos Dny českého piva na Smíchově

Staropramen DCP KV small
Staropramen DCP KV small

Nepohrdnete širo­kým výbě­rem skvě­lé­ho piva a záro­veň bys­te rádi nahléd­li „za opo­nu” vaře­ní piva? Pak si v sobo­tu 22. září nenech­te ujít osla­vy Dnů čes­ké­ho piva v pivo­va­ru Staropramen. Ty se ten­to­krát pone­sou ve zna­me­ní smí­chov­ských ležá­ků, tak­že bude­te moci ochut­nat nejen Staropramen Ležák, kte­rý už 150 let šíří dob­ré jmé­no smí­chov­ské­ho piva doma i za hra­ni­ce­mi, ale i Jedenáctku, jejíž typic­kou chuť a vůni urču­je sed­me­ro chme­lů spo­lu s kara­me­lo­vým sla­dem. Navrch pak na čepu najde­te i Extra chme­le­nou 12, kte­rá je poctou tomu nej­kva­lit­něj­ší­mu čes­ké­mu chme­lu a jež je sou­čás­tí Smíchovského výbě­ru.

Během oblí­be­ných pro­hlí­dek pivo­va­ru se dozví­te mno­hé o tech­no­lo­gii pivo­va­ru, pro­ce­su vaře­ní piva i o vzni­ku jed­not­li­vých recep­tur od těch nej­po­vo­la­něj­ších - slád­ků pivo­va­ru Staropramen. Na pivo­var­ském dvo­ře pak nebu­de chy­bět občer­stve­ní, živá hud­ba, ani dal­ší dopro­vod­ný pro­gram.

Kdy: Sobota 22. září 2018 od 13 hodin

Kde: Pivovar Staropramen, Nádražní 48/92, Praha-Smíchov


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,93171 s | počet dotazů: 243 | paměť: 56532 KB. | 01.07.2022 - 10:42:17