Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmové premiéry > Originální film Prach režiséra Víta Zapletala vstupuje dnes do kin

Originální film Prach režiséra Víta Zapletala vstupuje dnes do kin

prach web plakat

Dva brat­ři, star­ší s man­žel­kou, mlad­ší s milen­kou a malým dítě­tem, se potká­va­jí na ven­kov­ské used­los­ti poté, co jejich otce stih­ne mrt­vi­ce. Subtilní rodin­né dra­ma od debu­tu­jí­cí­ho Víta Zapletala, kte­ré se z běž­né čes­ké tvor­by vymy­ká při­ro­ze­ným akcen­tem křes­ťan­ské víry. (MFF Karlovy Vary Karlovy Vary 2015)

Film je sou­čás­tí nové edič­ní řady Cyklus Citrus, kte­rá zvý­raz­ňu­je vybra­né nezá­vis­lé fil­my nastu­pu­jí­cí gene­ra­ce. Upozorňuje na ori­gi­nál­ní autor­ská díla mimo main­stre­am, sku­teč­né vita­mí­ny kine­ma­to­gra­fie bez umě­lých sla­di­del.

O fil­mu:

Mrtvice otce odstar­tu­je pří­běh tří dnů a dvou nocí v živo­tě jed­né rodi­ny. Kvůli ní při­jíž­dě­jí k rodi­čům na ven­kov­skou samo­tu oba syno­vé se svý­mi part­ner­ka­mi. Po dlou­hé době jsou spo­leč­ně na jed­nom mís­tě. V domě se poma­lu zasta­vu­je čas, piet­ní nála­da vybí­zí k medi­ta­cím o základ­ních otáz­kách živo­ta. A nená­pad­né, podiv­né náho­dy smě­řu­jí jejich ces­ty nepřed­ví­da­ným smě­rem. Decentní sní­mek, spo­lé­ha­jí­cí na divá­ko­vu aktiv­ní spo­lu­prá­ci, navra­cí do čes­ké kine­ma­to­gra­fie duchov­ní roz­měr.

Ukázka z fil­mu : https://www.youtube.com/watch?v=E2oxQZY_fdo

Scénář Vít Zapletal, Václav Hrzina
Režie Vít Zapletal
Hrají Radek Valenta, Hana Jagošová, Vojtěch Poláček, Eliška Stejskalová, Filip Truksa, Hilda Novotná, Rudolf Fuchs, Miroslav Babuský, Karel Vlček
Kamera Ondřej Belica
Střih Jiří Procházka
Zvuk Jan Richtr
Hudba Robert Křesťan, Jiří Vašíček
ČR, 95 min, pří­stup­ný

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,68548 s | počet dotazů: 245 | paměť: 51582 KB. | 27.10.2021 - 00:01:20