Ořech na tisíc způsobů

img a300437 w1731 t1510573894

Pokud byd­lí­te v rodin­ném domě, k němuž nále­ží také zahra­da, pří­pad­ně máte k dis­po­zi­ci zahrád­ku zvlášť, tře­ba na ní máte také jeden ze stro­mů, kte­rý pro­du­ku­je lahod­né a vel­mi zdra­vé plo­dy. Jedná se o Ořešák krá­lov­ský, nebo­li také vlaš­ský. Plody toho­to stro­mu jsou pak všem dob­ře zná­mé vlaš­ské oře­chy. Původem je tato dře­vi­na z Asie, dob­ře se však uja­la a zdo­mác­ně­la i v našich pod­mín­kách.
V našich domác­nos­tech jsou oře­chy nesma­za­tel­ně spja­ty s obdo­bím vánoč­ních svát­ků. Využívány jsou jako suro­vi­na do mno­ha vánoč­ní­ho cuk­ro­ví, tak také hra­jí roli v řadě zvy­ků, jež se během štěd­ro­ve­čer­ní veče­ře vyko­ná­va­jí.
Ořechyjako plo­dy jsou však ceně­ny i jin­dy, než jen o Vánocích, nelze opo­me­nout jejich širo­ké vyu­ži­tí a nesmír­ně bla­ho­dár­né účin­ky na naše zdra­ví, díky kte­rým jsou ozna­čo­vá­ny jako super­po­tra­vi­na.
vlašské ořechy a louskáček
Ořechy mají vyso­kou výži­vo­vou hod­no­tu, kdy obsa­hu­jí až 70% tuků, jed­ná se zejmé­na o pro­spěš­né nena­sy­ce­né mast­né kyse­li­ny. Dále obsa­hu­jí množ­ství bíl­ko­vin, vita­mí­nů a mine­rá­lů.
Jejich zpra­co­vá­ní je vel­mi růz­no­ro­dé, lze je však ucho­vat i ve slup­kách a kon­zu­mo­vat nebo zpra­co­vá­vat postup­ně, jak je potře­ba. Na suchém a tem­ném mís­tě vydr­ží usklad­ně­ny nelou­pa­né i po dobu čtyř let. Nejčastější vyu­ži­tí oře­chů je však stá­le do mouč­ní­ků, ale také jako pří­sa­du do vaře­ní. Z oře­chů se vyrá­bí také olej, nebo tink­tu­ry, zná­má je u nás i oře­cho­vi­ce, tedy likér z jader. Ze sko­řá­pek pak lze vyro­bit také výbor­ný a hlav­ně účin­ný čaj pro­ti kaš­li, kte­rý je vhod­ný i pro děti.
Ořechy však není potře­ba nijak upra­vo­vat, chut­na­jí výteč­ně syro­vé a zdra­ví pro­spí­va­jí v této for­mě asi nej­ví­ce.
ořechy ve slupce
Jedna hrst den­ně má pozi­tiv­ní vliv napří­klad na:

·         krev­ní tlak a hla­di­nu cho­leste­ro­lu
·         fun­gu­je jako pre­ven­ce infark­tu myo­kar­du a mozko­vé mrt­vi­ce, také pomá­há při angi­ně pec­to­ris
·         pod­po­ru­je psy­chic­kou poho­du člo­vě­ka, kdy půso­bí pro­ti vyčer­pá­ní, stre­su a ner­vo­zi­tě
·         posi­lu­je trá­vi­cí sys­tém a půso­bí jako anti­o­xi­dant.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Vánoční dekorace levně a zábavně23. září 2019 Vánoční dekorace levně a zábavně Také máte rádi ty přeplněné obchůdky plné těch třpytivých, překrásných a kouzelných vánočních dekorací? Malincí sněhuláci, roztomilí skřítci, ozdobné baňky různých velikostí a lesklých […]
  • Troufnete si nosit kostkovaný vzor?9. května 2019 Troufnete si nosit kostkovaný vzor? Kostkovaný vzor bude letos na podzim k vidění úplně všude. A bodejť by taky ne, když se jedná o jeden ze stěžejních trendů sezóny! Jestliže jste jej až do této chvíle považovali za […]
  • Lak na nehty dodá vašim drápkům šmrnc! Jaké barvy jsou na podzim in?16. května 2019 Lak na nehty dodá vašim drápkům šmrnc! Jaké barvy jsou na podzim in? Už jako malé holčičky jsme si lak na nehty tajně půjčovaly z maminčina kosmetického šuplíku a s výrazně nalakovanými nehtíky si pak připadaly hrozně dospělé a trendy. Láska k namalovaným […]
  • podzimní sluníčko25. října 2019 podzimní sluníčko Většina z nás proletí životem jen tak bez zastavení. Po namáhavém pracovním dni přijdeme večer domů vyždímaní, nezvládáme profesní, ale ani osobní život. Ať se snažíme sebevíc, nemůžeme […]
  • Racionální strava, harmonický životní styl17. října 2019 Racionální strava, harmonický životní styl Běžná strava má v dietním systému číslo 3. Odborně se jí říká racionální strava. Racionální tedy rozumná, účelná. Racionální strava je tedy taková strava, která má vhodné hodnoty […]
  • Intimní život se po porodu určitým způsobem změní10. října 2019 Intimní život se po porodu určitým způsobem změní Intimní život je ve vztahu opravdu důležitý. Ať už si to chceme přiznat nebo ne. K vztahu to prostě patří a je to nedílnou součástí našeho života. Mnoho mužů si ale stěžuje na […]
  • Chcete si postavit nový dům?5. října 2019 Chcete si postavit nový dům? Sedněte na kolo a vyražte. My jsme to zkusili a z cyklovýletu do Provence v jižní Francii si přivezli inspiraci, kterou se nám podařilo během dvou let realizovat. Finanční stránku se nám […]
  • Dekorace, které vás nebudou nic stát23. října 2019 Dekorace, které vás nebudou nic stát Za designové dekorace do vašeho bytu nemusíte utratit majlant. Stačí odkoukat nápady a začít vyrábět. Ideální jako aktivita s dětmi za dlouhých zimních večerů nebo deštivých […]
  • Jak se to dá zvládnout11. listopadu 2019 Jak se to dá zvládnout Ti dva spolu chodili už základní školy. Spolu přešli na střední a vysokou si zvolili oba dva ekonomickou. V posledním ročníku se rozhodli, že hned po promoci se vezmou. A tak začali […]
  • Zaostřeno na kosmetické štětce: nepostradatelné kousky, bez kterých se neobejdete!1. června 2019 Zaostřeno na kosmetické štětce: nepostradatelné kousky, bez kterých se neobejdete! Kosmetické štětce představují tzv. must have každé ženy a dívky, která se líčí. Pokud si chcete nanášet make-up, oční stíny nebo třeba tekutou rtěnku, pak se bez kosmetického štětce […]
Další naše články...