Kritiky.cz > Filmové recenze > Operace kolibřík o velkém plánu na zbohatnutí se do českých biografů nedostala. Tento kanadský film se Salmou Hayek ale stojí za pozornost

Operace kolibřík o velkém plánu na zbohatnutí se do českých biografů nedostala. Tento kanadský film se Salmou Hayek ale stojí za pozornost

Kolibrik

DVD nosi­če zřej­mě v sou­čas­nos­ti kupu­je už jen pár vyvo­le­ných. Rozhodl jsem se pro­to, že nebu­de na ško­du, když je čas od času nezišt­ně kra­pet zpro­pa­gu­ju něja­kým tím zají­ma­vým poči­nem kine­ma­to­gra­fie, jenž na nich aktu­ál­ně vychá­zí. Tento týden pod­le mě sto­jí za to upo­zor­nit na Operaci koli­b­řík, kte­rá je v našich kon­či­nách tuze opo­me­nu­ta. Třeba na ČSFD má do této chví­le pou­hých 157 hod­no­ce­ní.

V ori­gi­ná­le The Humminbird Project z roku 2018 s mezi­ná­rod­ním herec­kým obsa­ze­ním se točí kolem plá­nu dvou bra­tran­ců pochá­ze­jí­cích z rus­ké rodi­ny žijí­cí už pěk­nou řád­ku let v New Yorku. Jde o Vincenta, jehož hra­je Jesse Eisenberg (Sociální síť, Podfukáři), a geni­ál­ní­ho pro­gra­má­to­ra Antona v podá­ní Alexandra Skarsgårda, kte­ří si usmys­le­li, že si za pomo­ci zámož­né­ho spon­zo­ra pro­ko­pou tunel až do Kansasu. Na kon­ci jejich plá­nu by měla být kon­ku­renč­ní výho­da před ostat­ní­mi obchod­ní­ky z Wall Streetu a vydě­lat jim mili­ó­ny.

Zní to jako pořád­ná raso­vi­na a taky že bude. Do ces­ty se jim posta­ví jejich býva­lá nad­ří­ze­ná, v titul­ku zmi­ňo­va­ná Salma Hayek, ale tře­ba i ami­ši a dal­ší nepří­jem­nos­ti. Vincent a Anton se ovšem vzdát nehod­la­jí, pře­de­vším prv­ní z nich by byl ochot­ný za vysně­ný pro­jekt polo­žit život. Jak to nako­nec dopad­ne, může­te okoš­to­vat sami.

Možná tro­chu neče­ka­ně, poně­vadž pod­le popi­su se to může jevit spíš tro­chu jako kome­die, ale pro mě je Kolibřík jed­ním z těch fil­mů se sil­ným pří­bě­hem, kte­rý vám opět při­po­me­ne, že pení­ze nejsou všech­no.

Pažótí verdikt: 70 %


Ohodnoťte článek


Sebastian Pažót

Autor je šéfredaktorem webu Pažót.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Machři 2 - 55 %20. srpna 2013 Machři 2 - 55 % Lenny (A.Sandler) se po letech vrací z Los Angeles do svého rodného města na východním pobřeží. Usazuje se se svou ženou Roxanne (Salma Hayek) a třemi dětmi ve velkém domě na předměstí. […]
  • Muž na laně ve 3D budí závrať15. října 2015 Muž na laně ve 3D budí závrať Filmy „na základě skutečné události“ patří k svébytnému žánru. Nejde o to, zdali se jedná o film historický, válečný nebo kriminální. Inspirace skutečnými událostmi příběh vždy lépe […]
  • Zraněná srdce spolehlivě vyléčí láska27. března 2019 Zraněná srdce spolehlivě vyléčí láska Jedna žena a dva muži toužící po lásce ve válkou zničeném Hamburku si umí pořádně zkomplikovat život. Bolest v srdci před sebou sice uschovají dlouho, ale nic netrvá věčně. Někdo hledá […]
  • Salma Hayeková2. září 2014 Salma Hayeková Salma Hayek Jiménez (* 2. září 1966 Coatzacoalcos, Veracruz) je mexická herečka, režisérka a producentka. Doposud hrála ve více než třiceti filmech. Účastní se charitativní činnosti proti […]
  • Divoši / Savages - 60 %12. září 2012 Divoši / Savages - 60 % Pomalu ztracející se režisér Oliver Stone natočil svůj další film - dramatický thriller okolo obchodu s drogami. SAVAGES, nebo-li v překladu DIVOŠI. Autor proslulé Čety a dramatu JFK […]
  • Věčný příběh - Když moderní zpracování o Popelce, tak tohle.28. prosince 2019 Věčný příběh - Když moderní zpracování o Popelce, tak tohle. Drew Barrymore je na tuto roli přímo stvořená, protože jak už víme i z jiných filmů dokáže být Drew jemná i drsná. V tomto filmu se objeví obě tyto stránky její osobnosti. Nemohu opomenout […]
  • Cesta do středu Země11. června 2018 Cesta do středu Země V dobrodružném rodinném filmu „Cesta do středu Země“ se tři cestovatelé ponoří hluboko pod povrch Země do tajemné říše, v níž zažijí neskutečnou cestu, během které na místech plných […]
  • X-Men: Dark Phoenix (Čtvrtý X-Men film s mladými herci)28. září 2018 X-Men: Dark Phoenix (Čtvrtý X-Men film s mladými herci) Po dlouhém odkládání bude mít za 4 měsíce premiéru (14.02.2019) nejnovější film ze série X-Men. Herecké obsazení zůstalo stejné jako v posledním filmu z roku 2016 - X-Men: Apokalypsa.  V […]
  • The Social Network [90%]26. listopadu 2010 The Social Network [90%] Ať už se jedná o příběh podle skutečných událostí, adaptovaný z literární předlohy či vypracovaný primárně jako filmový scénář, režisér David Fincher vždycky dokázal jakékoliv látce […]
  • Frida - herecký koncert Salmy Hayek a Alfreda Moliny27. listopadu 2019 Frida - herecký koncert Salmy Hayek a Alfreda Moliny Frida je místy poetický, místy tragický, většinou hraný, ale chvílemi i animovaný film, v němž sledujeme osudy mexické malířky první poloviny 20. století Fridy Kahlo od jejího dívčího věku […]