Operace Flashpoint - recenze

Před něko­li­ka dny jsem na svém dnes již lehce archaic­kém počí­ta­či (CELERON 533Mhz, 137 RAM, RIVAT TNT 2) úspěš­ně dokon­čil hru Operace Flashpoint. Již dlou­há léta jsem o této hře slý­chá­val jen samá super­la­ti­va, ale koneč­ný výsle­dek mě stej­ně vel­mi pře­kva­pil. Navíc jsem sehnal hru KOMPLEKTNĚ v češ­ti­ně (jak se také na čes­kou hru slu­ší), tak­že na něko­lik dal­ších dní neby­lo o zába­vu nou­ze.
Operation Flashpoint - denní cyklus
Během hra­ní se oci­tá­te v tělech (brr, to je odpor­né) něko­li­ka (cel­kem 4) postav, kte­ré osud zavál na 3 ost­ro­vy (Everon, Malden a Kolgujev). Celý děj hry se ode­hrá­vá v roce 1985 na výše zmí­ně­ných ima­gi­nár­ních ost­ro­vech (auto­ři hry jsou prav­dě­po­dob­ně také hoke­jo­ví fan­do­vé, neboť na v úvod­ním int­ru neo­po­mně­li sdě­lit, že toho­to roku ČSSR vyhrá­la MS v led­ním hoke­ji). Operation Flashpoint - technikaV SSSR se dostá­vá k moci Gorbačov a někte­ří gene­rá­lo­vé a čle­no­vé KGB jsou z toho poměr­ně zne­po­ko­je­ni. Generál Guba se sám poku­sí pře­vzít moc tím, že vez­me do své kon­t­ro­ly výše zmí­ně­ny stra­te­gic­ké ost­ro­vy.
Celá hra je dělá­na ve smys­lu co nej­vět­ší rea­li­ty, obvykle sta­čí, aby vás nepří­tel jedin­krá­te zasá­hl a... je s vámi ámen. Vše umoc­ňu­je nád­her­ná hud­ba a na svo­ji dobu (rok 2001) skvě­lá gra­fi­ka, kte­rá mapu­je oblas­ti o roz­lo­ze mno­ha kilo­me­t­rů (!). Velmi klad­ně také oce­ňu­ji rea­lis­tic­ký pří­stup ke všem zvu­kům zbra­ní ve hře jakož i k jejich gra­fic­ké­mu zpra­co­vá­ní. Jakožto hráč může­te půso­bit v těle (brr, opět) pěšá­ka, veli­te­le tan­ku, heli­kop­té­ry či leta­dla. Operace Flashpoint je pros­tě ide­ál­ní hra pro všech­ny muže, kte­ří se chtě­jí stát vojáč­ky (a do armá­dy se jim nechce).
Operation Flashpoint
Jednoznačně 100 %.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Posel smrti23. října 2019 Posel smrti Posel smrtiPřiznám se, že mám rád adventury, teď ale nemám na mysli takové ty typicky české (Polda, Horké léto, atd..), které stavěly jen na humoru (často pokleslém), ale o věcech jako je […]
  • Portal 2 (2011)31. srpna 2019 Portal 2 (2011) Hra Portal 2 se stala podle mnohých počítačových magazínů nejlepší hrou roku 2011. Samotné studio Valve (tvůrci slovutného Half-life) dokonce po vydání prohlašovali, že Portal 2 je […]
  • Portal (2007)10. září 2019 Portal (2007) Half-Life znají i lidé, kteří se o interaktivní počítačovou zábavu moc nezajímají. Portal měl být možná původně jen takovým vedlejším produktem tohoto slavného titulu, jenže netrvalo to […]
  • Shogun Total War7. října 2019 Shogun Total War Shogun Total War1. června 1530Milý deníčku, jmenuji se…..nějaké šílené japonské jméno, ale to není podstatné. Jsem velitelem takového jednoho krásného klanu, máme jméno…..šílené japonské […]
  • Syberia 220. září 2019 Syberia 2 Možná jste již četli moji "donebevychvalující" recenzi na první díl skvělé adventury Syberia. Druhý díl je skoro stejný...... To by ale bylo asi velmi strohá recenze, takže raději trochu […]
  • Lego Star Wars19. října 2019 Lego Star Wars Nestává se v dnešní době moc často, že by se někdy na trhu objevila počítačová hra z tzv. "staré školy". Teď nemám na mysli nepochopitelně obtížné a (místy i nudné) textové adventury, ale […]
  • Dropbox25. srpna 2019 Dropbox Připadám si trochu jako Eratosthenés, který prý údajně objevil kulatost (i když je to taková elipsa) naší domovské planety.Pro mnohé je Dropbox už dávno známým termínem a jistě často tuto […]
  • Vietcong 2 (PC)16. září 2019 Vietcong 2 (PC) Ještě teď si vzpomínám na tu dobu, kdy světlo světa spatřil první Vietcong. Bylo to hodně zajímavá hra, která šla rozumnou střední cestou, kde na jedné straně byly trochu schématické […]
  • Metro 203331. srpna 2019 Metro 2033 Něco se pokazilo a v roce 2013 nastala apokalypsa. Svět se zahalil do mrazu a lidstvo z velké části vymřelo. Těm několika šťastlivcům, kteří přežili, se podařilo usídlit v opuštěných […]
  • The Silent Age23. října 2019 The Silent Age S počítačovými hrami je to s postupujícím věkem obtížné. Člověk má na podobné libůstky stále méně a méně času a stále více a více jej zajímá ta propracovanější tvorba, pro jejíž […]
Další naše články...