Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Ze života > Online casino: jak mít hraní vždy pod kontrolou

Online casino: jak mít hraní vždy pod kontrolou

Fotka od englishlikeanative z Pixabay
Fotka od englishlikeanative z Pixabay
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nová onli­ne zába­va do kaž­dé domác­nos­ti, kte­rá se v posled­ních letech roz­má­há čím dál více, a onli­ne kasin na čes­kém trhu při­bý­vá jako hub po deš­ti. S láka­vý­mi bonu­sy nebo atrak­tiv­ní­mi nabíd­ka­mi na vol­ná zato­če­ní nebo kre­di­ty zdar­ma pak nejsou poza­du ani por­tá­ly jako napří­klad gambling-code.cz. S tako­vou si člo­věk rád zahra­je, a málo­kdy zůsta­ne u jedi­né hry.

Zde je ale na mís­tě mít se na pozo­ru, neboť jak neu­stá­le a hlav­ně věc­ně upo­zor­ňu­je Ministerstvo finan­cí, na hazard­ní hře může snad­no vznik­nout závis­lost. Pojďme si tedy pro­jít základ­ní zása­dy zod­po­věd­né­ho hra­ní ve vašich oblí­be­ných onli­ne kasi­nech. Ať je váš her­ní záži­tek vždy pozi­tiv­ní!

O pomoc bychom se s kli­dem moh­li obrá­tit napří­klad na Admiral casi­no, kte­ré své služ­by zákaz­ní­kům nabí­zí již od roku 2004, tak­že urči­tě o tom­to téma­tu jis­tě ví více než dost. Dříve mož­ná bylo nut­né za jeho auto­ma­ty vyjít z domu, dnes už ale nabí­zí své služ­by i onli­ne. A do čím více domác­nos­tí pro­ni­ká, tím více se hrá­či muse­jí mít na pozo­ru. Stačí chvil­ka nepo­zor­nos­ti, a může být na prů­švih zadě­lá­no. Je dob­ré si pra­vi­del­ně kon­t­ro­lo­vat mini­mál­ně násle­du­jí­cí 3 aspek­ty, kte­ré mohou být snad­no rizi­ko­vé:

1.    Čas

Jednou ze zásad je vstu­po­vat do (nejen) onli­ne her­ny v čase, kte­rý zrov­na nemu­sí­te věno­vat jiným čin­nos­tem, v napros­té vět­ši­ně pří­pa­dů mno­hem důle­ži­těj­ším. Víte, že bys­te měli pohnout s pro­jek­tem, ale zrov­na se vám nechce. Otevřete webov­ku vaše­ho oblí­be­né­ho casi­na a než bys­te řek­li “švec”, 3 hodi­ny vaše­ho živo­ta jsou pryč.

V dneš­ní době již vět­ši­na onli­ne casin nabí­zí svým zákaz­ní­kům mož­nost hrát z mobil­ních zaří­ze­ní, tak­že si své hry může­te vzít s sebou tře­ba na ces­ty. Po ces­tě do prá­ce může­te pár­krát pro­to­čit vál­ce, pří­pad­ně si dát par­tič­ku poke­ru. Ne však na úkor vašich povin­nos­tí!

2.    Peníze

Někomu se to bude zdát napros­to logic­ké, ale jiné­ho to zkrát­ka netrk­ne. Pokud se roz­hod­ne­te vlo­žit si na her­ní účet něja­ké pení­ze, vždy počí­tej­te s tím, že o tyto finan­ce bys­te moh­li v rám­ci minut při­jít. Další ze zásad tedy je nevklá­dat finan­ce, kte­ré by vám do budouc­na moh­ly chy­bět jin­de. Máte zapla­ce­ny všech­ny účty za ten­to měsíc? Zásoby jíd­la? Vaše děti mají potře­by do ško­ly? A přes­to vám zby­lo 1 000 Kč? Pokud to tedy uzná­te za vhod­né, může­te poku­sit štěs­tí a zahrát si něja­kou onli­ne hru o sku­teč­né pení­ze.

3.    Zdravý rozum

Hazard je zkrát­ka hazard, a to zna­me­ná, že někdy vyhra­je­te, jin­dy pro­hra­je­te. Můžete dokon­ce pro­hrát tře­ba 30x za sebou, a nikdy to nebu­de vaše vina. Především pro­hry si nikdy neber­te moc k srd­ci, a pokud si všim­ne­te (vy nebo vaši zná­mí), že hra­ní v casi­nu nega­tiv­ně ovliv­ňu­je vaše emo­ce a/nebo soci­ál­ní vzta­hy, pře­ruš­te na chví­li tuto akti­vi­tu, pří­pad­ně vyhle­dej­te odbor­nou pomoc, pokud cítí­te, že to sami nezvlád­ne­te.

Existuje mno­ho orga­ni­za­cí, kte­ré se zabý­va­jí pomo­cí s pro­blémy s hazar­dem, nevá­hej­te vyu­žít jejich slu­žeb, pokud bude nej­hůř. Při regis­tra­ci do kte­ré­ho­ko­liv onli­ne casi­na se seznam­te se zása­da­mi zod­po­věd­né­ho hra­ní a drž­te se jich. Pro vaše dob­ro.

 

Fotka od eng­lish­li­ke­a­na­ti­vePixabay


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Chicken Mystake game22. března 2023 Chicken Mystake game Už jste slyšeli o této doslova vypečené hře, která si získala tisíce fanoušků ve světě? Že ne? Tak čtěte. Mystake kasino a jeho exkluzivní hry, které jinde nenaleznete! Online kasino […] Posted in Ze života
  • Instagram lajky – proč si je lidé kupují?18. března 2023 Instagram lajky – proč si je lidé kupují? Instagram i přes jakékoliv ostatní sociální sítě patří mezi to nejsilnější, co na trhu je. Má gigantickou základnu denně aktivních uživatelů a existuje nespočet influencerů, kteří na této […] Posted in Ze života
  • Jaké jsou nejoblíbenější hry v českých online kasinech?16. března 2023 Jaké jsou nejoblíbenější hry v českých online kasinech? V posledních letech se online kasina stala stále populárnější volbou pro české hráče, a to zejména díky snadné dostupnosti a širokému výběru her. Zde se podíváme na nejoblíbenější hry v […] Posted in Ze života
  • Proč uvažovat o CRM i v poměrně malé firmě10. března 2023 Proč uvažovat o CRM i v poměrně malé firmě Často si myslíme, že CRM (Customer Relationship Management) je určeno pouze pro velké korporace. Nicméně, i malé firmy mohou mít prospěch z implementace CRM systému. V tomto článku se […] Posted in Ze života
  • Co mám vlastně koupit své manželce na Den matek?3. března 2023 Co mám vlastně koupit své manželce na Den matek? Tak jsem přemýšlel o tom, co vlastně bych mohl koupit své manželce. Vychovává mi dvě děti a já ji pomáhám co můžu, když jsem doma.  Napadlo mně, že bych ji třeba mohl koupit nějaký […] Posted in Ze života
  • Tipy, jak získat více followerů na Instagramu2. března 2023 Tipy, jak získat více followerů na Instagramu Americká sociální síť Instagram byla spuštěna v roce 2010 a zanedlouho se zařadila mezi nejoblíbenější sociální sítě (jen za prvních 11 měsíců se k „Instáči“ připojilo 9 mil. uživatelů). […] Posted in Zajímavosti
  • LEGO novinky pro rok 202326. února 2023 LEGO novinky pro rok 2023 Jako každý rok, tak i dánské LEGO připravuje pro fanoušky několik novinek. Už do zavedených sérií, Star Wars, Harry Potter, Technic a mnoho dalších tematických, se připravuje mnoho […] Posted in Herní aktuality
  • Nejlepší seriály Netflixu pro rok 2022 a co očekávat v roce 202320. února 2023 Nejlepší seriály Netflixu pro rok 2022 a co očekávat v roce 2023 Netflix má za sebou další úspěšný rok, kdy jeho originální pořady, jako jsou recenze na m-platba casino, lámaly rekordy sledovanosti, ale jaké byly nejlepší seriály roku 2022? Přestože […] Posted in Zajímavosti
  • Otáčení zdarma bez vkladu7. února 2023 Otáčení zdarma bez vkladu Virtuální hazardní hry jsou jedním z nejvyhledávanějších odvětví na internetu, zejména jako způsob, jakým mohou nadšenci do hazardních her snadno, ale ve velkém vydělat peníze. Podlahová […] Posted in Peníze
  • Tipy na chutné, rychlé a levné občerstvení k filmu27. ledna 2023 Tipy na chutné, rychlé a levné občerstvení k filmu Umocnit si filmový zážitek pomůže chutné občerstvení. Kromě popcornu či brambůrků vyzkoušejte i další chutné recepty, jak docílit toho, aby byly chutné i cenově příznivé? Využijte […] Posted in Digitální kino
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,65450 s | počet dotazů: 270 | paměť: 60480 KB. | 24.03.2023 - 13:42:04