Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Krátké recenze > Oni (2021) (seriál)

Oni (2021) (seriál)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Get Out of His House! Us? or THEM!!
Rukopis i inspi­ra­ce Jordana Peela je zde cítit na míle honů a pokud se Vám líbi­ly před­cho­zí podob­ně ladě­né fil­my, tak Them roz­hod­ně nezkla­me.
S horo­ro­vý­mi seri­á­ly mívám vět­ši­nou pro­blém jeli­kož horo­ro­vá strán­ka bývá upo­za­dě­na ( Hill House, Marianne) a dokon­ce i Them je pře­váž­ně soci­ál­ním dra­ma­tem, ale naštěs­tí i to Drama zde fun­gu­je nato­lik, abych nebyl otrá­ven a znuděn a roz­hod­ně na poli hororových/drama seri­á­lů pat­ří Them k tomu nej­lep­ší­mu, co se za posled­ní roky uro­di­lo.
Hororové scé­ny sází spíš na kva­li­tu než kvanti­tu, ono toho regu­lér­ní­ho stra­še­ní zde moc není, vět­ši­nou tako­vý ten stan­dard 1 max 2 horo­ro­vé scé­ny za díl, ale Vera i židác­ký Kněz roz­hod­ně zapů­so­bí a scé­nu v auto­buse řadím mezi tu nejatmosféričtější.Nepříjemná je i odbočka v 5.díle, kte­rá dá zavzpo­mí­nat na bru­tál­ní hix­plo­i­tati­o­ny či scé­na s taneč­ni­ce­mi, tam se hod­ně evo­ku­je Suspiria.
Rozhodně zaujme i prvotříd­ní tech­nic­ká strán­ka, skvě­lé herec­ké výko­ny, pře­de­vším ty dět­ské jsou výbor­né a hla­va mi nebe­re, jak 15 letá hol­čič­ka doká­že zahrát emo­ce lépe než kdeja­ký herec. Hodně mě bavil šerif, na fakt, že se jed­na­lo o nezná­mé­ho her­ce, tak si vět­ši­nu scén rval pro sebe. Líbila se mi i atmo­sfé­ra a všu­dypří­tom­né dus­no. Seriál si drží sluš­né tem­po ( až na 9 díl, ten mi při­šel navíc a řadím jej mezi nej­hor­ší). Vyloženě šoku­jí­cí a nej­lep­ší díl mi při­šel Sedmý.
Mínusy: Ve finá­le jsem čekal vět­ší divo­či­nu, v dru­hé půl­ce seri­á­lu jdou ducho­vé stra­nou a zamr­zí, že scén ze ško­ly byly poskrov­nu, ty byly totiž vel­mi inten­ziv­ní. Celkově však spo­ko­je­nost. 8/10.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,86143 s | počet dotazů: 268 | paměť: 60328 KB. | 24.03.2023 - 13:33:02