Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Profily osob > Ondřej Vetchý

Ondřej Vetchý

Vetchy

Divadelní, tele­viz­ní a fil­mo­vý herec pochá­zí z Jihlavy. Vystudoval praž­skou kon­zer­va­toř a hned po ško­le začal hrát v Činoherním stu­diu v Ústí nad Labem, poté půso­bil v Divadle E. F. Buriana, od roku 1989 je čle­nem praž­ské­ho Činoherního klu­bu. Na fil­mo­vém plát­ně se popr­vé obje­vil v epi­zod­ní roli dět­ské­ho fil­mu Leť, ptá­ku, leť (1978). V počát­cích své fil­mo­vé kari­é­ry ztvár­ňo­val pře­de­vším psan­ce na okra­ji spo­leč­nos­ti − Zámek Nekonečno (1983) nebo Láska z pasá­že (1984), nicmé­ně poslé­ze uká­zal, že je takřka uni­ver­zál­ním her­cem. Objevil se např. v pohád­kách S čer­ty nejsou žer­ty (1984), Kouzelný měšec (1996), v dra­ma­tech Dům pro dva (1987), Marta a já (1990) nebo v kome­di­ích jako Černí baro­ni (1992) a Báječná léta pod psa (1997). Objevil se také ve fil­mu Proces (1993), kde hrál mimo jiné Anthony Hopkins. Duo Jan a Zdeněk Svěrákovi jej čas­to obsa­zu­je také do svých fil­mů, za něko­lik z nich byl i nomi­no­ván na Českého lva.


Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,17619 s | počet dotazů: 230 | paměť: 53527 KB. | 19.09.2021 - 18:16:54