Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > On the Beach (Na břehu) 1959

On the Beach (Na břehu) 1959

naBrehu
naBrehu
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 Na bře­hu je poměr­ně zná­mý film (mini­mál­ně mezi milov­ní­ky star­ších sci-fi sním­ků), kte­rý se v roce 2000 dočkal své pře­dě­láv­ky (kte­rá je barev­ná, což ovšem u sním­ků ori­en­tu­jí­cích se na post-apokalyptické téma není vždy výhra). Film je to prý také doce­la vliv­ný (údaj­ně něco z něj inspi­ro­va­lo i legen­dár­ní počí­ta­čo­vou hru Fallout) a hra­jí tam zají­ma­ví her­ci. To není úpl­ně špat­ná pozván­ka na sle­do­vá­ní...

Byla by však chy­ba před­sta­vo­vat si film jako něja­ké šíle­né post-apo ve sty­lu Šíleného Maxe, to je patr­né už z trai­le­ru z roku 1959. Nicméně urči­tá míra mra­zi­vé­ho dopa­du je pří­tom­na prak­tic­ky od začát­ku a pra­nic ji neka­zí tro­chu na ner­vy lezou­cí neu­stá­le hra­jí­cí song „Waltzing Matilda“.

Svět se zde pro­pa­dl do kata­stro­fy jader­né vál­ky (bůhví proč vlast­ně zača­la), jedi­nou čás­tí, kde ješ­tě žijí lidé, je vzdá­le­ná Austrálie (a mož­ná Nový Zéland?), kde se řeší co dál.

Trochu mě zara­zil boho­rov­ný klid oby­va­tel Austrálie, kte­ří vel­mi dis­ci­pli­no­va­ně pře­sed­la­li z aut (není ben­zín) na koně a kola a vůbec se ve fil­mu cho­va­li vzor­ně, že by z nich měl i Robinson Crusoe radost jakož­to z věr­né­ho odra­zu vyslan­ců kul­tur­ní­ho svě­ta. Tedy žád­né rabo­vá­ní, pro­stor pro šíle­né kaza­te­le, apod. Do jaké míry je nastí­ně­ný obraz reál­ný, nechť posou­dí kaž­dý sám.

Plusem je také plejá­da zají­ma­vých her­ců v čele se slav­ným Gregory Peckem coby kapi­tá­nem ame­ric­ké ponor­ky. Na ner­vy mi tro­chu lez­la Ava Gardner, Freda Astaira jsem sko­ro nepo­znal a Anthony Perkinse mám až pří­liš zafi­xo­va­né­ho jako pana Batese, tak­že jsem jen čekal, kdy tato jinak klad­ná posta­va, vytáh­ne ze skle­pa mrt­vo­lu... :).

Film je to kaž­do­pád­ně zají­ma­vý. Nejsilnější je na něm jeho apel na lid­skou raci­o­na­li­tu. Říkám si, že mož­ná i díky těm­to sním­kům to v roce 1962 dopadlo nako­nec dob­ře.

Photo © United Artists


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,46802 s | počet dotazů: 242 | paměť: 58283 KB. | 12.08.2022 - 01:50:23