Kritiky.cz > Články > Omluva všem registrovaným.

Omluva všem registrovaným.

Omlouvám se všem regis­tro­va­ným čte­ná­řům na FilmCZ.Info, kte­ří si přá­li dostá­vat pra­vi­del­ný seznam člán­ků, kte­rý jim byl doru­čen kaž­dé ráno v 8:00. Bohužel jsem byl nucen tuto funk­ci webu restar­to­vat a tak pro­sím čte­ná­ře, kte­ří chtě­jí zprá­vy pra­vi­del­né dostá­vat, aby se zno­va při­hlá­si­li do své­ho pro­fi­lu nebo pomo­cí face­boo­ku a nasta­vi­li ve svém účtu Ano „Přijímat upo­zor­ně­ní“

S pozdra­vem

Jiří Borový

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 8,85974 s | počet dotazů: 219 | paměť: 54362 KB. | 11.04.2021 - 03:04:04