Kritiky.cz > Filmové recenze > Klubové filmy > Olověná vesta (Full Metal Jacket) (1987)

Olověná vesta (Full Metal Jacket) (1987)

290px full metal jacket

Výjimečné váleč­né dra­ma v podá­ní Stanleyho Kubricka. Tomu trva­lo sedm let než se od kul­tov­ní­ho sním­ku Osvícení dostal k adap­ta­ci nove­ly The Short-Timers, kte­rou nazval prá­vě Full Metal Jacket (Full Metal Jacket jsou v čes­kém pře­kla­du celo­ko­vo­vé nábo­je a ne olo­vě­ná ves­ta, jak nazval film dis­tri­bu­tor). Film má cel­kem jed­no­du­chý pří­běh a jas­né posel­ství o zka­že­nos­ti vál­ky. Jeho hlav­ní síla je tak v emo­tiv­ních poci­tech z tvr­dé­ho výcvi­ku a násled­ně ze samot­né vál­ky. Při sle­do­vá­ní totiž v pod­sta­tě shléd­ne­me dva odliš­né pří­běhy.

První část zachy­cu­je hlav­ní­ho hrdi­nu (a vypra­vě­če celé­ho fil­mu) pře­zdí­va­né­ho Vtipálek ve výcvi­ko­vém tábo­ře. Sledujeme tu mimo­řád­ně tvr­dý a drs­ný dril od ser­žan­ta Hartmana (záhy pocho­pí­te odkud se vza­li ti uřva­ní veli­te­lé schop­ní pět minut bez pře­stáv­ky spros­tě nadá­vat aniž by se jedin­krát opa­ko­va­li). Že všich­ni adep­ti nevy­dr­ží ten­to fyzic­ký, ale hlav­ně psy­chic­ký teror až do kon­ce, to sami při­bliž­ně v půl­ce sním­ku pozná­te.

Film se pak náh­le pře­ná­ší do vál­kou sužo­va­né­ho Vietnamu. Poznáváme dal­ší vojá­ky pozna­me­na­né stej­ným suro­vým výcvi­kem a vidí­me co v nich zane­chal, těší se na zabí­je­ní a nema­jí s nikým sou­cit. Kubrick nám tak před­vá­dí své umě­ní nejen v bojo­vých scé­nách, ale i v cho­vá­ní jed­not­li­vých vojá­ků, jejich reak­ce v klid­ných i vyhro­ce­ných situ­a­cích.

Nemůžu ani nezmí­nit uje­té pís­nič­ky kte­ré si vojá­ci zpí­va­jí, ať už ve výcvi­ko­vém tábo­ře nebo na fron­tě. Film má pros­tě sil­nou atmo­sfé­ru, kte­rou mu vtis­kl vele­ú­spěš­ný tvůr­ce moha kul­tov­ních sním­ků.

**Odkaz**

- „kfilmu.net - Olověná vesta“:[http://www.kfilmu.net/filmy.php?sekce=informace&film=olovena-vesta]

Info

Režie: Stanley Kubrick

Rok uve­de­ní: 1987

Originální název: Full Metal Jacket

Země: USA

Délka fil­mu: 116 min

Obsazení

Matthew Modine, Vincent D’Onofrio, Adam Baldwin, R. Lee Ermey, Dorian Harewood, Arliss Howard, Ed O’Ross, Stanley Kubrick, David Palffy

  • Mrtvý muž (Dead man) (1995)19. června 2020 Mrtvý muž (Dead man) (1995) Osobitý snímek Jima Jarmusche, známé ikony amerického nezávislého filmu. A ač poměrně nedávno natočený, má čenobílý obraz. Rozhodně to ale nebylo způsobeno nedostatkem peněz, film byl […] Posted in Klubové filmy
  • Maska zrcadla (MirrorMask) (2005)3. července 2020 Maska zrcadla (MirrorMask) (2005) - To tady každý nosí masku? - Samozřejmě. Jak potom poznáš jestli jsi šťastná nebo smutná? - Mám přece tvář. - Abych řekl pravdu, bez masek mi vy lidé připadáte všichni […] Posted in Klubové filmy
  • Jaro, léto, podzim, zima a jaro (2003)12. června 2020 Jaro, léto, podzim, zima a jaro (2003) Opravdová filmová báseň, v které je z každého políčka cítit poetika a alegorie.Nejznámější korejský režisér Kim Ki-duk, který sám sebe označuje za nezávislého tvůrce, natočil snímek […] Posted in Klubové filmy
  • Retro Recenze: Železný opičák16. června 2020 Retro Recenze: Železný opičák Železný Opičák (Ringo Yu) je ve svém městě něco jako Robin Hood - bohatým bere a chudým dává. Wong Kei-ying (Donnie Yen) se dostane do rvačky se zloději, kteří se ho snažili okrást. […] Posted in Klubové filmy
  • Vrána (The Crow) (1994)5. června 2020 Vrána (The Crow) (1994) Netradiční film natočený podle komixové předlohy Jamese O'Barry. Příběh je nejen poznamenaný životní tragédií autora komixu (opilý řidič mu zabil snoubenku), ale i tragickou smrtí […] Posted in Klubové filmy
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […] Posted in Recenze knih
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […] Posted in Filmové recenze
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […] Posted in Recenze knih
  • Muž jménem Ove - 75 %20. listopadu 2016 Muž jménem Ove - 75 % Ove je muž, který žije na okraji města v obytném komplexu. Jeho domeček sousedí s dalšími domky, které jsou jeden od druhého k nerozeznání. Naštěstí jejich obyvatelé jsou ale různorodí a […] Posted in Filmové recenze
  • Suchý konce: Všichni jsme směšní při svém konání i čekání19. října 2017 Suchý konce: Všichni jsme směšní při svém konání i čekání V životě jsou silné okamžiky. Veskrze jsme u nich směšní sami sobě nebo druhým. Například, když naposledy zíráte na stromečkový vzor na parketách v domě, ze kterého se právě stěhujete. A […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...