Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Oldřich Navrátil, herec

Oldřich Navrátil, herec

Navratil

Jaké bylo natá­če­ní Rafťáků?

Člověk by řekl, že natá­če­ní o klu­cích na vodě bude v létě hrač­ka, ale jako na potvo­ru poča­sí nestá­lo za nic. Výnimkou neby­lo ani 15 stup­ňů. To jsem zrov­na točil záběr v němž se tak­zva­ně cvak­nu. Měli jsme před začát­kem natá­če­ní sou­stře­dě­ní na Malé Skále, ale v mém pří­pa­dě to k niče­mu neby­lo. Eskymáka ( zná­mý a vodá­ky čas­to pou­ží­va­ný obrat v kaja­ku kolem podél­né osy o 360 stup­ňů) jsem se stej­ně nena­u­čil. Tak jsem se hod­ně nade­chl a dou­fal, že to nějak zvlád­nu. Ale dra­ma­tic­ký byl i moment, kdy jsem potkal svou býva­lou lás­ku, kte­rou hra­je Veronika Freimanová.

Ve fil­mu hra­je­te vedou­cí­ho voda­ček Bořka. Řekl vám reži­sér Janák proč si na tu roli vybral prá­vě vás?

No to by mě taky zají­ma­lo! Na cas­tingu jsem reži­sé­ra pozo­ro­val a viděl, že je ze mě troš­ku roz­pa­či­tý. Není divu, ve scé­ná­ři je psá­no, že moje posta­va je absol­vent para­gán­ské­ho výcvi­ku, na což já tedy roz­hod­ně nevy­pa­dám. Chtěl jsem mu to uleh­čit a řekl mu, že se vůbec nebu­du zlo­bit, když mě neob­sa­dí, že chá­pu jeho roz­pa­ky. Ale on mi řekl, že nao­pak, že mě na tu roli chce.

Diváci si vás teď zaška­tul­ko­va­li jako rasa Boháčka ze seri­á­lu Rodinná pou­ta. Jak se od něj liší Bořek?¨

Jako oheň a voda. Vedoucí Bořek je spra­ved­li­vý chlap, kte­rý má na sta­ros­ti sku­pi­nu pat­nác­ti dospí­va­jí­cích holek. Řeknu vám, i absol­vent para­gán­ské­ho výcvi­ku má co dělat s tako­vou ban­dou. Jsou to hod­ný hol­ky, ale jakmi­le začnou štěbe­tat jed­na přes dru­hou a dostá­va­jí ty svý bláz­ni­vý nápa­dy není to s nimi hrač­ka. Bořek je hod­ný chlap, tak hod­ný, až je pro mě moc čer­no­bí­lý, to bych mu tro­hu vyt­kl, je to tako­vý čis­ťoch. To reál­ní lidé nebývají,každy je někdy tro­chu sviňa. Ale mám tu posta­vu rád. Když jsem doče­tl scé­nář k fil­mu, straš­ně dlou­ho jsem se smál. Je pro­špi­ko­va­ný řadou humor­ných situ­a­cí, někdy i hod­ně lech­ti­vých, obzvlášť když se týka­jí základ­ní­ho pro­blé­mu obou hlav­ních hrdi­nů, totiž jak při­jít o panic­tví. Nebudu o nich mlu­vit, abych nepro­zra­dil něja­kou poin­tu…


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...