Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Oldřich Kaiser - ponocný

Oldřich Kaiser - ponocný

Kaiser

Koho hra­je­te v pohád­ce Řachanda, jaká je vaše posta­va?

 Hraju opi­lé­ho ponoc­né­ho. Na té roli jsem hod­ně dlou­ho pra­co­val, pří­pra­vy byly oprav­du nároč­né, a to dokon­ce až tak, že jsem čas­to trpěl amné­zií. Ale vypla­ti­lo se. Byl jsem dob­rý!

 Kolik času jste strá­vil na natá­če­ní?

Přesto, že šlo o jeden natá­če­cí den, nako­nec z toho byly dny dva, což už si ale nepa­ma­tu­ji. Nicméně sou­dě z výra­zu paní reži­sér­ky, byla veli­ce spo­ko­je­ná. Během těch dvou natá­če­cích dní se navíc vytvo­ři­la báječ­ná par­ta. Dodnes si píše­me!

Jak se vám s paní reži­sér­kou spo­lu­pra­co­va­lo? Pracujete radě­ji s reži­sé­ry nebo reži­sér­ka­mi?

 Nerozlišuji to. Akorát vím, že to je žena a tohle chlap. To poznám. Režisérky samo­zřej­mě mají jiné kouz­lo než muži a k tomu je paní reži­sér­ka Slovenka (nebo se mi to ale­spoň zdá­lo), a tak jsme si bohov­sky poroz­prá­va­li. Lebo moja mama pochá­d­za zo Slovenska, kde mám vel’a bra­tran­cov, sester­níc a dal­ších sne­dých pří­buz­ných. Tuším, že paní reži­sér­ka sa volá Marta Ferencová, ale neni som si istý…

 Čím vás tato vaše život­ní role zau­ja­la?

 Vycítil jsem, že tato role může být odra­zo­vým můst­kem v mé kari­é­ře. Ale pozor, pokud mě chce divák vidět, musí dávat bed­li­vý pozor a být už od samé­ho začát­ku ve stře­hu!


Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...