Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Oklamaný - 65 %

Oklamaný - 65 %

OklamanySc
OklamanySc
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V 60. letech 19. sto­le­tí pro­bí­ha­la za mořem ame­ric­ká občan­ská vál­ka, zná­má jako vál­ka Severu pro­ti Jihu. Na bojiš­tích svá­dě­li vojá­ci den­no­den­ně boj o svůj život a vlast, ale i v běž­ném živo­tě ve měs­tě, na ven­ko­vě či used­los­tech, se ode­hrá­va­jí různá dra­ma­ta. V malé dív­čí ško­le, kte­rá je na doslech váleč­ným vřa­vám, žije pár stu­den­tek s uči­tel­ka­mi. Ty se sna­ží stá­le pokra­čo­vat ve výu­ce a běž­ném živo­tě, ale do jejich poklid­né­ho živo­ta náh­le při­jde neví­da­ná návště­va. Do své žen­ské spo­leč­nos­ti při­jí­ma­jí zra­ně­né­ho vojá­ka, zbě­ha, kte­rý nut­ně potře­bu­je ošet­ře­ní a násled­nou péči. Svým pří­cho­dem ale roze­hra­je hru plnou citů, váš­ně a pře­kva­pe­ní, kte­rá ale může mít jak šťast­ný, tak i tra­gic­ký závěr.

Scénář k fil­mu napsa­la reži­sér­ka Sofia Coppola (Oscar scé­nář k fil­mu Ztraceno v pře­kla­du), kte­rá sní­mek i reží­ro­va­la. Předlohou k fil­mu byla kni­ha Thomase Cullinana Oklamaný, kte­rá se dočka­la fil­mo­vé­ho zpra­co­vá­ní již v roce 1971 (režie Don Siegel). Příběh vojá­ka, kte­rý si chce zachrá­nit život a dosta­ne se do spo­le­čen­ství žen, což vypa­dá, že by moh­lo být pří­jem­ným zážit­kem a zpes­t­ře­ním na ces­tě za svo­bo­dou. Ale ne vždy se před­sta­vy vypl­ní a rea­li­ta může být úpl­ně jiná a pře­kva­pi­vá.

V hlav­ní roli důstoj­ní­ka Johna McBurneyho exce­lu­je Colin Farrell (V Bruggách, Minority Report). Své posta­vě dodá­vá roman­ti­ku a cit­li­vost, kte­ré ale doká­že během chví­le pře­mě­nit v hněv a drs­né cho­vá­ní. V roli něž­né ošet­řo­va­tel­ky Edwiny se obje­vu­je Kirsten Dunst (Melancholia, Interview s upí­rem), jejíž křeh­ká krá­sa a cit­li­vost půso­bí na všech­ny oby­va­te­le ško­ly. Naopak chlad­ná ředi­tel­ka Marthu, kte­rou si zahrá­la Nicole Kidman (Hodiny, Lion), je správ­ně tvr­dým par­ťá­kem do váleč­né­ho svě­ta. Pro mla­dou Elle Fanning muse­lo být setká­ní s fil­mo­vý­mi hvězda­mi jis­tě zají­ma­vé, i když má za sebou pár nato­če­ných sním­ků (Zloba – Královna čer­né magie, Jmenuji se Sam). Postavě Alicie dala jem­nost a upřím­nost, ale záro­veň i skry­tou sexu­ál­ní váš­ni­vost, kte­rá je v kaž­dé mla­dé dív­ce.

Sofia Coppola už nato­či­la v před­cho­zích letech fil­my s Kirsten Dunst (Marie Antoinetta, Bling Ring: Jako VIPky, Smrt panen) a s Elle Fanning (Odnikud někam). Skoro to vypa­dá, že má jako mno­ho dal­ších reži­sé­rů oblí­be­né her­ce a hereč­ky, kte­ré se sna­ží obsa­zo­vat do svých fil­mů.

Za kame­rou fil­mu sto­jí Philippe Le Sourd (Sedm živo­tů, Dobrý roč­ník), kte­rý nato­čil scé­ny v pří­ro­dě i v inte­ri­é­ru čitel­ně a bez zby­teč­ných příkras. Film pak dotvá­ří zvuk od Rachela Grissoma a Paula Ledforda (Mezi námi děv­ča­ty, Dannyho par­ťá­ci).

Vidět změ­nu jedin­ce, ale i to, jak může ovliv­nit celou sku­pi­nu, je veli­ce zají­ma­vé. Nejdůležitější je ale ten fakt, že ať se jed­ná o coko­liv, vždy jde kaž­dé­mu o život a pro něj je ocho­ten udě­lat vše. Film je nevhod­ný pro mlá­dež do 12 let, což je odpo­ví­da­jí­cí.


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Třináct životů8. srpna 2022 Třináct životů Další velká pecka od Rona Howarda ( Rivalové, v Srdci Moře, Han Solo). Ron Howard si vybral velmi silný námět, který si bez debat zasloužil být natočen. Týden zpátky jsem si chtěl pustit […] Posted in Filmové recenze
  • Austrálie21. června 2022 Austrálie Baze Luhrmanna nemusíme asi douho představovat, stačí připomenout dva jeho nejvýznamnější a oba kontroverzní projekty Moulin Rouge! a Romeo + Juliet. Snaží se vyšlapovat na nová území a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Moulin Rouge21. června 2022 Moulin Rouge Netradiční muzikál s jedinečným vizuálním stylem, barvitými kulisami, videoklipovým střihem, úchvatnou hudbou a silnou stylizací, to všechno a ještě mnohem víc je Moulin Rouge. Středem […] Posted in Retro filmové recenze
  • Seveřan – královská koruna a dědictví msty20. června 2022 Seveřan – královská koruna a dědictví msty Seveřan patřil mezi hodně očekávané filmy roku 2022. Režisér Robert Eggers totiž v roce 2015 poměrně zabodoval atmosférickým hororem Čarodějnice, kde filmovým divákům představil Anyu […] Posted in Filmové recenze
  • The Batman - Recenze - 55%1. května 2022 The Batman - Recenze - 55% Ještě, že jsem měl od nového Batmana tak nízké očekávání. Jsem totiž asi jediný poměrně nespokojený divák široko daleko. Proč? To se dozvíte v následujících řádcích, kde se zároveň pokusím […] Posted in Filmové recenze, Komiks
  • Seveřan: Vikingská variace na Hamleta je živý, násilný epos14. dubna 2022 Seveřan: Vikingská variace na Hamleta je živý, násilný epos Neúprosný bojovník se krvavě mstí těm, kteří mu ublížili - a všem, kteří se mu připletli do cesty - ve filmu Seveřan, který je intenzivním zpracováním Shakespearova Hamleta od Roberta […] Posted in Filmové recenze
  • Další seriál DC bude z léčebny Arkham9. března 2022 Další seriál DC bude z léčebny Arkham Režisér posledního Batmana Matt Reeves potvrdil, že seriál, který se měl točit kolem policejního oddělení v Gotham City, měl se odehrávat rok před novými událostmi Batmana a v hlavní roli […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • The Batman: Robert Pattinson je temným Temným rytířem v gothamském neo-noiru3. března 2022 The Batman: Robert Pattinson je temným Temným rytířem v gothamském neo-noiru Rozzlobený mladý Batman pátrá po sériovém vrahovi, který za sebou zanechává lákavé hádanky, ve filmu The Batman, drsné a přízemní adaptaci komiksů DC, která jde ve stopách Jokera Todda […] Posted in Filmové recenze
  • The Batman – Recenze – 90 %2. března 2022 The Batman – Recenze – 90 % Novou verzi komiksového filmu o netopýřím muži s Robertem Pattinsonem v hlavní roli a s názvem The Batman natočil a spolu se scenáristou Peterem Craigem i napsal režisér Matt Reeves, který […] Posted in Filmové recenze
  • The Batman - 90 %28. února 2022 The Batman - 90 % Dva roky slídění po ulicích jako Batman, který nahání strach zločincům, zavedly Bruce Waynea (Robert Pattinson) hluboko do stínů Gotham City. Mezi zkorumpovanou sítí městských úředníků a […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,54349 s | počet dotazů: 252 | paměť: 58210 KB. | 12.08.2022 - 08:19:39