Kritiky.cz > Recenze knih > Ohnivá křídla - Dědička trůnu - podaří se Tsunami konečně usednout na trůn?

Ohnivá křídla - Dědička trůnu - podaří se Tsunami konečně usednout na trůn?

maxresdefault 1

Bláník byl ukry­tý hlu­bo­ko pod vodou, čímž měl vcel­ku jis­to­tu, že neu­sly­ší křik umí­ra­jí­cích dra­ků. Pod vodou byla bitva vzdá­le­ná asi tak jako tři měsí­ce na oblo­ze. Pod vodou se cíti­li v bez­pe­čí - sám a zba­bě­lec, nicmé­ně je to pořád lep­ší, než být sta­teč­ný a mrt­vý. Najednou se s trh­nu­tím pro­bu­dil. Pozoroval ho sumec a jeho výraz říkal, proč na mém mís­tě spí drak. Bláník ho sně­dl a tím si zlep­šil nepa­tr­ně nála­du. Věděl, že Spáry míru už urči­tě zjis­ti­li, co se sta­lo s drá­ča­ty. Nemusel jim to ani říkat sám, pro­to­že všu­de měli svo­je špe­hy, ale věděl najis­to jed­nu věc - selhal.

Nevědl co dělat a kam má jít. Skrýval se před vlast­ním kme­nem moře­le­tů a nyní k tomu ješ­tě při­by­lo skrý­vá­ní před Spáry míru. Vyplul k hla­di­ně a opa­tr­ně vystr­čil hla­vu. Všude byla tma a plul po prou­du řeky mno­ho dní. Nebeské krá­lov­ství nechal za sebou. Bláník byl una­ve­ný, ale přes­to vyle­zl a vykro­čil do lesa. Najednou si vši­ml tří tem­ných obrysů. Bylo jas­né, že čeka­ly prá­vě na něj. Prudce se oto­čil, avšak z vody se vyno­řil dal­ší drak, tudíž měl Bláník odříz­nu­tou ces­tu. Byl to Nautilus. Bláník se pokou­šel zacho­vat klid. Prohlásil, že má důle­ži­tou zprá­vu pro Spáry.

Usoudil, že bude lep­ší říct úpl­ně všech­no a tak také udě­lal. Na ostat­ní dra­ky to moc dojem neu­dě­la­lo, pro­to­že o vět­ši­ně infor­ma­cí už vědě­li. Někde jin­de odpo­čí­va­la dra­či­ce Tsunami, kte­rá byla jed­nou z násled­ni­cí trů­nu, a kte­rou ji ješ­tě jako mlá­dě ve vajíč­ku unes­li před lety. Nyní se chtě­la vrá­tit se svý­mi drá­ča­ty a used­nout na trůn. Koneckonců byla prá­vo­plat­ný dědic. Momentálně odpo­čí­va­la na pís­ku se Zářenou a Hvězdoplavem. Když byl všu­de klid, Tsunami pře­mýš­le­la o tom, že o tohle všech­no ji Spáry míru okradly, pro­to­že ji věz­ni­li zatuchlém pro­stře­dí, mís­to, aby si svo­bod­ně žila jako nor­mál­ní drak.

Výborná kni­ha, vel­mi čti­vá, písmo je sice dost natla­če­né, což já teda v obli­bě nemám, ale když je to dob­rý pří­běh, tak to až tako­vý pro­blém není. Ilustrace sice v kni­ze nejsou, ale boha­tě je zastou­pi­la obál­ka. Krásně nama­lo­va­né, oprav­du. Jedná se o dru­hý díl ze série. Rozhodně dopo­ru­ču­ju ke čte­ní. Má 288 stran.

  • Autor: Tui T. Sutherland
  • Žánr: dob­ro­druž­ství pro děti
  • Nakladatelství: Fragment
  • Datum vydá­ní: 26. 07. 2018
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,19047 s | počet dotazů: 214 | paměť: 51064 KB. | 06.05.2021 - 11:50:00
X