Kritiky.cz > Pro ženy > Zdraví > Odměny na dětských akcích

Odměny na dětských akcích

food produce color colorful dessert candy 976905 pxhere.com

Mám doma dvě děti a cho­dí­me rádi na dět­ské akce. Co se mi na těch­to akcích nelí­bí je for­ma odměn za spl­ně­né úko­ly. Spousta lízá­tek, bom­bó­nů a dal­ších slad­kos­tí. Děti za spor­tov­ní úko­ly dostá­va­jí ceny v podo­bě hro­ma­dy cuk­ru. Proč bychom je měli neu­stá­le vycho­vá­vat k tomu, že když když vyra­zí na něja­kou akci (pře­váž­ně spor­tov­ní), dosta­nou za ní veli­ký pytel plný slad­kos­tí?

Obezita u dětí stá­le stou­pá. Bereme to jako pro­blém, sna­ží­me se ho řešit, vymýš­lí­me akti­vi­ty, u kte­rých by se děti moh­ly vybě­hat a zved­nout se z gaučů od tele­fo­nů a table­tů a dru­hou rukou jim za výkon cpe­me jenom hro­ma­du cuk­ru. A jak by vše měli řešit rodi­če, kte­ré svým dětem tolik slad­kos­tí nedá­va­jí? Nebudou na ně cho­dit? Zakáží dětem to všech­no sníst? Neříkám úpl­ně zaká­zat slad­ké, na to bych byla moc blá­ho­vá - ale kde jsou ty časy, kdy děti dostá­va­ly za spl­ně­né úko­ly napří­klad razít­ka, odznáč­ky a po sesbí­rá­ní všech dosta­ly jed­no lízát­ko nebo bub­li­fuk - nepo­tě­ši­lo je to víc?

V Sázavě máme rodin­né cen­t­rum, kde pořá­dá­me růz­né akce pro rodi­ny s dět­mi. Včera byl zrov­na na pro­gra­mu dět­ský kar­ne­val. A pro­to­že jsme nechtě­li kupo­vat hro­ma­du slad­kos­tí, vyře­ši­li jsme to dob­rým ovo­cem a jako paml­sek jsme měli pop­corn. Stačilo při­dě­lat oči a z jablí­ček udě­lat žel­vy Ninja, z baná­nů Mimoně, z man­da­ri­nek kočič­ky a z pop­cor­nu oveč­ky. A ori­gi­nál­ní odmě­ny byly na svě­te.

Tak co, nevy­pa­dá to vese­le­ji?Zdroj fotek: Instagram/jime.srdcem
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,70451 s | počet dotazů: 207 | paměť: 54386 KB. | 15.04.2021 - 04:23:38
X