Ochutnávačka

kniha ochutnavacka

Druhá svě­to­vá vál­ka se chý­lí ke své­mu kon­ci a v Berlíně pře­stá­vá být bez­peč­no. Proto se Magdini rodi­če roz­hod­nou, že svou dce­ru pošlou na ven­kov ke strý­co­vi a tetě. Tam se ale nese­tká s vlíd­ným při­je­tím. Teta jí na rovi­nu ozná­mí, že pokud u nich chce zůstat, musí si najít prá­ci. Magda se o to poku­sí, ale neu­spě­je, a zdá se, že se bude muset vrá­tit do bom­bar­do­va­né­ho Berlína. Tehdy jí na pomoc při­spě­chá strýc, odda­ný člen nacis­tic­ké stra­ny, a doho­dí jí prá­ci. Magda se tak sta­ne ochut­ná­vač­kou u samot­né­ho Hitlera.

Ve víru nebez­peč­ných udá­los­tí se sna­ží nalézt svo­bo­du i důstoj­nost a v nepo­sled­ní řadě napl­nit svou tou­hu po lás­ce, bez­pe­čí a pomstě. Co když ji ale pomsta může při­pra­vit o všech­no, na čem jí zále­ží?

Amerického spi­so­va­te­le V.S. Alexandra inspi­ro­va­la k napsá­ní toho­hle romá­nu zprá­va, kte­rá popi­so­va­la život Margot Woelkové, ochut­ná­vač­ky Adolfa Hitlera. Nejde však o její živo­to­pis, i když něko­lik scén v kni­ze je zalo­že­ných na jejich zážit­cích.

Hlavní hrdin­ka Magda je sym­pa­tic­ká mla­dá žena. Její mat­ka sym­pa­ti­zu­je s nacis­tic­kou ide­o­lo­gií, zatím­co její otec pat­ří ke kri­ti­kům reži­mu. Magda se na začát­ku kni­hy o poli­ti­ku moc neza­jí­má. Občas si o tom, co se děje, popo­ví­dá s otcem, a člen­ství v stra­ně zva­žu­je jen pro­to, že jí to může usnad­nit hle­dá­ní prá­ce. Postupně se ale dozví­dá infor­ma­ce, kte­ré ji nutí pře­mýš­let, co je správ­né a co ne, a pře­hod­no­co­vat všech­no, čemu věří. Tenhle Magdin pře­rod v bojov­ni­ci pro­ti reži­mu je nejen­že napsán vel­mi autenctic­ky, ale navíc nutí k zamyš­le­ní.

Autor do pří­bě­hu zara­dil i his­to­ric­ká fak­ta, napří­klad ope­ra­ci Valkýra nebo téměř nezná­mý kon­cen­t­rač­ní tábor Bromberg-Ost. Skutečnost a fik­ci umně splé­tá dohro­ma­dy - a výsled­kem je román, kte­rý uka­zu­je dru­hou svě­to­vou vál­ku z jiné­ho úhla pohle­du, než jste zvyklí. Román o neče­ka­ných zvra­tech osu­du, roman­tic­ké lás­ce i lás­ce k vlas­ti, svě­do­mí, roz­hod­nu­tích a jejich násled­cích. Román slou­ží­cí jako vzpo­mín­ka na všech­ny, kte­ří při­šli o život ve dru­hé svě­to­vé vál­ce.

Hodnocení: 100%

OCHUTNÁVAČKA

Autor: V. S. Alexander

Originální název: The Taster

Překlad: Zdík Dušek

Vydáno: Alpress, 2018

Počet stran: 336


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Naplní Iskari svůj osud?17. srpna 2018 Naplní Iskari svůj osud? Kdysi dávno si osamělý Božský Stařec stvořil dva společníky, Prvního vyrobil z oblohy a duše a pojmenoval ho Namsara. Byl to zlatý hoch, který všude přinášel smích a lásku. Druhá byla […]
  • Drago Jančar - Dnes v noci jsem ji viděl15. června 2018 Drago Jančar - Dnes v noci jsem ji viděl Během druhé světové války ze zámku u Lublaně jedné lednové noci beze stopy zmizela okouzlujúcí žena z vysoké společnosti. Co se s ní stalo? Ona a její manžel byli nuceni stýkat se s […]
  • Světla zimní noci - podmanivý příběh dvou žen, který překoná i ty nejtemnější časy11. února 2019 Světla zimní noci - podmanivý příběh dvou žen, který překoná i ty nejtemnější časy Píše se rok 1944. Nou vyhnali z domu, protože otěhotněla s německým vojákem. Dítě ji odebrali. Pracuje na malém nádraží, kde jednoho dne dovezou vlak plný židovských dětí, které vezou do […]
  • Lumpík zachraňuje - kniha10. července 2017 Lumpík zachraňuje - kniha Lumpík je roztomilé maličké štěňátko, které žije se svou maminkou Daisy u Honzíkových prarodičů. Honzík je malý kluk, který chodí sice do školy, ale je velmi nepořádný a dá se říct, že i […]
  • Clařino dědictví – rodina především?22. listopadu 2018 Clařino dědictví – rodina především? Máte rádi rodinné ságy? Chcete se vrátit do období druhé světové války? Milujete Provence a její krásy? Francoise Bourdin vám nabízí pokračování příběhu Clary Morvanové a její […]
  • Strážkyně podsvětí - kniha8. května 2018 Strážkyně podsvětí - kniha Pan s paní Emersonovou byli manželé a momentálně se nacházeli v Káhiře, na čemž nebylo nic až tak divného, protože pan Emerson byl povoláním archeolog a navíc tam měli jistý zájem - syna. […]
  • Učedník a válečný mág - kniha3. listopadu 2017 Učedník a válečný mág - kniha Fletcher si připadal jako v prázdnotě. V plicích měl mrazivé pálení a nedostávalo se mu kyslíku. V hlavě si přehrával svoje vzpomínky, když tu ho někdo vytáhnul a on se konečně mohl volně […]
  • Naše paní doktorka - kniha12. června 2017 Naše paní doktorka - kniha Laura se po psychickém kolapsu odstěhovala nebo lépe řečeno, vzala si dlouhodobé volno a začala žít v Potters Junctionu. Jednalo se o malé městečko, kde se jí nikdo neptal odkud je a co […]
  • Šarlatové kimono - kniha4. listopadu 2017 Šarlatové kimono - kniha Slunce se klonilo k západu a v jednom malém domku na verandě odpočíval stařec a přimhouřenýma očima se díval do slunka. Byl uvolněný a dýchal čistý vzduch, který kolem něj poletoval. […]
  • Terezínský deník Helgy Pollak - Kinské25. června 2019 Terezínský deník Helgy Pollak - Kinské Když měla Helga Pollak 12 let, deportovali ji i s otcem Otto Pollakem do ghetta v Terezíně. Od 27. ledna 1943, až do svého transportu do Osvětimi 23. října 1944, žila v dívčím domově L […]
Další naše články...