Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Ochránci draků - podaří se bratrům zachránit svůj domov před vetřelci?

Ochránci draků - podaří se bratrům zachránit svůj domov před vetřelci?

1498471196092

Flynn a Paddy, dva­nác­ti­le­tý a dese­ti­le­tý - brat­ři - momen­tál­ně lovi­li pro svou rodi­nu veče­ři. Flynn dlel na ruč­ně vydla­bá­va­né kánoi, zatím­co čekal, s jakou se vyno­ří jeho mlad­ší bra­tr - respek­ti­ve jaký úlo­vek mu podá. Flynn si začí­nal dělat sta­ros­ti, pro­to­že Paddy už byl dole dost dlou­ho na jeho vkus. Hned vzá­pě­tí mu došlo, co bra­t­ra zdr­že­lo - žra­lok tygří. Viděl bra­t­ra, jak se před tím­to obřím tvo­rem scho­vá­vá a šel mu na pomoc. Flynn dostal dob­rý nápad - napo­do­bil zvuk del­fí­na ská­ka­vé­ho, kte­rým se žra­lo­ci radě­ji vyhnou. Byl to sice boj o život, ale nako­nec se obě­ma bra­t­rům poda­ři­lo pre­dá­to­rům utéct.

Flynn a Paddy žili na spe­ci­ál­ním ost­ro­vě s mamin­kou a tatín­kem, kte­ří je uči­li číst a psát. Ještě měly sestřič­ku Adu, kte­ré byly tepr­ve tři roky. Nebyla tu žád­ná jiná rodi­na, děti, poš­ta, obcho­dy, pros­tě zho­la nic. Neznali tele­vi­zi, počí­tač, tele­fon, kola, koloběž­ky, ska­te­bo­ar­dy. Neprovozovali ani spor­ty, avšak pla­va­li, špl­ha­li a běha­li lépe než dospě­lí. Za kama­rá­dy měli zví­řa­ta - del­fí­ny, žra­lo­ky lagu­no­vé a také jejich klis­nu Klapku. Musí se také při­po­čí­tat labra­dor­ka Koko a mla­dý sokol Blesk. Jednoho dne k ost­ro­vu při­plul člun se zvlášt­ní­mi lid­mi na palubě. Flynn a Paddy se před nimi scho­vá­va­li a zjis­ti­li, že ti lidé poři­zo­va­li jejich foto­gra­fie - a to vůbec neby­lo dob­ře.

Na ost­ro­vě, kde Flynn a Paddy s rodi­nou žili, se pohy­bo­va­li i dra­ci. Chlapci se jich nebá­li, nebyl důvod, i když ze začát­ku tomu tak neby­lo. Jak tak pře­mýš­le­li, uvě­do­mi­li si, že už tři roky žád­né­ho draka nevi­dě­li. Na úpl­ném začát­ku jeden drak une­sl Koko a oba brat­ři ji nako­nec zachrá­ni­li. Skamarádili se dra­kem Eltonem, ale toho už také dlou­ho nevi­dě­li. O tom­to všem pře­mýš­le­li v kaju­tě čer­né­ho člu­nu, kam se dosta­li. Měli štěs­tí, že tam byli sami. Ale ne nadlou­ho - muži se do člu­nu z ost­ro­va vra­ce­li.

Opravdu vel­mi půvab­ná kníž­ka, do kte­ré se dá těž­ko odtrh­nout. Ilustrace jsou čer­no­bí­lé, ale úpl­ně se to k tomu hodí. Obálka je moc hez­ky nakres­le­ná, to se musí nechat. Písmo není natla­če­né na sobě, co kvi­tu­ju. Rozhodně dopo­ru­ču­ju ke čte­ní. Má 176 stran.

  • Autor: James Russell
  • Ilustrátor: Maria Stanovoi
  • Žánr: dob­ro­druž­ství pro děti
  • Nakladatelství: CPRESS
  • Datum vydá­ní: 23. 07. 2018
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,68526 s | počet dotazů: 231 | paměť: 53290 KB. | 19.09.2021 - 18:24:18