Kritiky.cz > Pro ženy > Ochrana pleti v zimě - jak na to?

Ochrana pleti v zimě - jak na to?

winters 1919143 1920 1

Ochrana ple­ti v zimě je čas­to dis­ku­to­va­né téma. Pokud si prá­vě teď říká­te, že tohle téma pře­ci ješ­tě není aktu­ál­ní, pro­to­že nám stá­le ješ­tě panu­je tep­lot­ně pří­z­ni­věj­ší pod­zim, dovo­lím si vám opo­no­vat pře­svěd­če­ním, že je lep­ší být o krok napřed. Zima se totiž neza­sta­vi­tel­ně blí­ží a nebu­de to tak dlou­ho trvat a zakle­pe nám na dve­ře. Proto bys­te urči­tě měli vědět, jaké jsou základ­ní kro­ky při ochra­ně ple­ti, kte­rá je v zim­ních měsí­cích vysta­vo­vá­na čas­té změ­ně tep­lot.

Proč je ochrana pleti v zimě tak důležitá?

I když mož­ná milu­je­te zimu, pro­to­že je pří­sli­bem celé řady zim­ních rado­vá­nek, rádi nosí­te kozač­ky až nad kole­na nebo se s chu­tí zachumlá­te do huňa­té­ho kabát­ku, vaše pleť to bohu­žel vidí jinak. Každý den je vysta­vo­vá­na citel­ným změ­nám kli­ma­tu, zatím­co v jed­nu chví­li trá­ví­te čas v pře­hřá­té míst­nos­ti, za chví­li čelí­te ven­kov­ní­mu mra­zu a vět­ru, kte­rý ští­pe do tvá­ře a zaku­su­je se i pod neh­ty. Vaše pleť tyhle tep­lot­ní pře­cho­dy nevní­má zrov­na s nad­še­ním, ba spí­še nao­pak - stá­vá se hru­bou, šupi­na­tou, vysu­še­nou a vel­mi cit­li­vou.

Jak svou pleť můžete chránit?

Mám pro vás něko­lik tipů na ochra­nu ple­ti, s nimiž se vám poda­ří kru­tou zimu pře­ko­nat bez vět­ší újmy na krá­se i zdra­ví. Věřte, že ochra­na ple­ti v zimě má smy­sl!

 • Hydratace je důležitá, má však jedno „ale“

  I v zimě je pleť potře­ba hyd­ra­to­vat, i když mno­ho lidí věří pře­svěd­če­ní, že hyd­ra­tač­ní krémy nema­jí v naší zim­ní výba­vě co dělat. Na jed­nu stra­nu je to prav­da, hyd­ra­tač­ní krémy se musí během zim­ních měsí­ců pou­ží­vat s roz­va­hou. Pakliže jde­te ven, urči­tě není rozum­né pleť nama­zat kré­mem s vyso­kým obsa­hem vody, pro­to­že v tako­vou chví­li dojde k její­mu vypa­řo­vá­ní, ochla­zo­vá­ní pokož­ky a rizi­ku, že popraská a dojde k naru­še­ní její při­ro­ze­né pev­nos­ti. Naopak na noc si může­te dopřát něja­ký pěk­ně hut­ný a pořád­ně hyd­ra­tač­ní krém.

 • Pozor na správnou volbu make-upu

  I s vol­bou make-upu se to v zimě musí dělat opa­tr­ně. Kdo si mys­lel, že může po celý rok pou­ží­vat jeden a ten samý pro­dukt, ten se bohu­žel sple­tl. V létě je rozum­něj­ší vsa­dit na leh­čí make-upy, v zimě nao­pak radím vybí­rat ty hut­něj­ší, kte­ré na ple­ti vytvo­ří ochran­ný film.

 • Žádný alkohol při odličování

  Nemám teď na mys­li, abys­te si v době, kdy svou pleť bude­te odli­čo­vat, nena­lí­va­li paná­ka něče­ho tvr­dé­ho nebo u toho vese­le nepo­pí­je­li něja­ké dob­ré víno. Apeluji na správ­ný výběr odli­čo­va­cích pří­prav­ků, kte­ré by v zim­ním obdo­bí urči­tě nemě­ly obsa­ho­vat alko­hol. Alkohol totiž způ­so­bu­je vysu­šo­vá­ní ple­ti, což v zimě roz­hod­ně není žádou­cí. Dejte radě­ji před­nost odli­čo­va­cí­mu mlé­ku, kte­ré v sobě žád­ný alko­hol neob­sa­hu­je.

Zdroj obráz­ků: Pixabay.com

 • Vybíráte outfit na Štědrý den? Máme několik tipů!17. srpna 2019 Vybíráte outfit na Štědrý den? Máme několik tipů! Vybrat outfit na Štědrý den rozhodně není jen tak. Tento večer je jen jeden v celém roce a co si budeme nalhávat: těší se na něj jak děti, tak i dospělí. Jasně, zatímco děti se těší […] Posted in Pro ženy
 • Trendy dámské lodičky: jaké si vyberete?!2. července 2019 Trendy dámské lodičky: jaké si vyberete?! Neexistuje snad typičtější obuv pro ženy, nežli právě dámské lodičky. Tahle doména patří pouze nám - ženám, o tom nemusí být sporu. I když počasí panující za okny není v posledních dnech […] Posted in Pro ženy
 • Chtějí muži ideál?10. září 2019 Chtějí muži ideál? Ženy si tak často dělají starosti, aby byly pro svého muže sexuálně přitažlivé. Snaží se držet dietu, aby byly štíhlé, oblékat a líčit se podle poslední módy. Vy se tak snažíte, protože si […] Posted in Pro ženy
 • Jedy v kosmetice: způsobují vyrážky a škodí zdraví19. června 2019 Jedy v kosmetice: způsobují vyrážky a škodí zdraví Snad žádná z nás neodolá pohledu na regály přetékající nejrůznějšími produkty, které hýří všemi barvami, slibují možné i nemožné výsledky a které jsou často doporučovány v reklamách, jež […] Posted in Pro ženy
 • Jdete na silvestrovský večírek? Buďte ten večer za hvězdu!30. srpna 2019 Jdete na silvestrovský večírek? Buďte ten večer za hvězdu! Konec roku se nezastavitelně blíží a možná se i vy chystáte na silvestrovský večírek, na kterém hodláte pořádně oslavit příchod nového roku. Vyrazit si poslední den v roce na nějakou […] Posted in Pro ženy
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […] Posted in Recenze knih
 • Tajemství krásy celebrit15. června 2019 Tajemství krásy celebrit My obyčejní smrtelníci, co nám v životě nepomáhají nutriční poradci, profesionální stylisti ani kadeřníci, si musíme vystačit sami. Přesto toužíme po účincích, které mají lidé, kteří […] Posted in Pro ženy
 • Řasy jako mrkací panenka!19. prosince 2019 Řasy jako mrkací panenka! Svět krásy válcuje permanentní make-up, ženy nechtějí trávit mnoho času v koupelně. Mít krásné řasy, černé, husté a dlouhé, jak si přesně přejeme. Jestli Vás už nebaví každý den líčit […] Posted in Pro ženy
 • Jaká je vaše oblíbená barva? A co o vás prozradí?9. května 2019 Jaká je vaše oblíbená barva? A co o vás prozradí? Věděli jste, že naše oblíbená barva toho o nás může hodně prozradit? Někdo jich má více, jiný si zamiluje jen jednu. I když možná máte v oblibě více barev, jedna z nich ve vašem šatníku […] Posted in Pro ženy
 • Boty na podzim, které zkrátka musíte mít!10. srpna 2019 Boty na podzim, které zkrátka musíte mít! Také už si začínáte prohlížet boty na podzim? Chodíte kolem regálů a jako mlsné kočky pokukujete po modelech, ve kterých by bylo super přečkat sychravé podzimní měsíce? V tom případě jste […] Posted in Pro ženy

Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Redaktor webu Dnešnímóda.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...