Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > MFF Karlovy Vary > Oceněný snímek z letošního Berlinale bude uveden také ve Varech

Oceněný snímek z letošního Berlinale bude uveden také ve Varech

ocen n sn mek z leto n ho berlinale bude uveden tak ve varech

Po úspě­chu na letoš­ním Berlinale, odkud si Aki Kaurismäki odve­zl Stříbrného med­vě­da za nej­lep­ší režii, zamí­ří jeho novin­ka Druhá stra­na nadě­je na kon­ci čer­ven­ce i do čes­kých kin. Před tím se ale zasta­ví ješ­tě na MFF Karlovy Vary, kde bude v čes­ké pre­mi­é­ře uve­de­na ve výbě­ro­vé sek­ci Horizonty. Distribuční pre­mi­é­rou 27. čer­ven­ce pak vyvr­cho­lí tzv. Finské léto s Akim Kaurismäkim, během kte­ré­ho mají čeští divá­ci mož­nost sezná­mit se s Kaurismäkiho star­ší tvor­bou, a to jak v kinech, tak legál­ně onli­ne na Aerovodu.

O fil­mu : Bezprizorní syr­ský uprch­lík a zasmu­ši­lý podo­mní pro­dej­ce košil tvo­ří nesou­ro­dou dvo­ji­ci hrdi­nů melan­cho­lic­ké, přes­to opti­mis­tic­ké zprá­vy o síle lid­ské soli­da­ri­ty. Ani ten­to­krát nepři­jdou fanouš­ci své­ráz­né­ho fin­ské­ho reži­sé­ra o jeho typic­ky lako­nic­ký humor, sub­til­ně vypoin­to­va­né gagy či uni­kát­ní výtvar­né řeše­ní scé­ny.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,46879 s | počet dotazů: 227 | paměť: 53183 KB. | 20.09.2021 - 03:39:26