Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Ocelová pěst – boxerské zápasy v novém podání

Ocelová pěst – boxerské zápasy v novém podání

OcelPest

I když by se moh­lo zdát, že robo­ti už byli v toli­ka fil­mech, že už na ně lidé nejsou zvě­da­ví, pak opak je prav­dou. Roboti sice byli ztvár­ně­ni již v desít­kách fil­mů, ale film Ocelová pěst dává celé­mu kon­cep­tu nové grá­dy. Je to hlav­ně díky tomu, že se robo­ti nepo­kou­še­jí ovlád­nout celý svět, jak tomu bývá zvy­kem, ale boju­jí pro­ti sobě v boxer­ském rin­gu, aby potě­ši­li lidi. Celý ten­to kon­cept je vel­mi zají­ma­vý a roz­hod­ně má grá­dy.

Režisérem toho­to fil­mu je Shawn Levy. Můžete ho znát z jeho fil­mů Noc v muzeu, nebo z TV seri­á­lu Pepper Dennis. O hudeb­ní dopro­vod se posta­ral Danny Elfman, kte­rý svůj hudeb­ní cit již uká­zal ve fil­mech Neklid, nebo Alenka v říši divů. Hlavní roli dostal skvě­lý Hugh Jackman, kte­ré­ho bude­te jis­tě znát z fil­mů X-Men: První tří­da, nebo Austrálie. Vedle něho si ve fil­mu zahra­je okouz­lu­jí­cí Evangeline Lilly, kte­rá má za sebou spous­tu úspěš­ných fil­mů. Pro pří­klad mohu zmí­nit Smrt čeká všu­de, Afterwards, nebo také TV seri­ál Ztraceni.

Celý film byl nato­čen tou nej­mo­der­něj­ší HD tech­no­lo­gií, kte­rá vám zpří­jem­ní celý film, pro­to­že efek­ty jsou váž­ně na špič­ko­vé úrov­ni. Pokud bude­te sedět v kva­lit­ním kině, kte­ré dis­po­nu­je nej­no­věj­ší­mi pro­jekč­ní­mi zaří­ze­ní­mi, pak si může­te dosyt­nos­ti film vychut­nat, pro­to­že díky skvě­lé kva­li­tě fil­mo­vé­ho zpra­co­vá­ní bude­te celý film žas­nout, jaké tri­ky se dají díky moder­ní tech­no­lo­gii nato­čit.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,84058 s | počet dotazů: 237 | paměť: 54008 KB. | 26.07.2021 - 18:14:51