Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Oblíbený seriál ULICE slaví již desátou sezonu svého vysílání. Buďte mezi prvními, kdo získá unikátní kuchařku vydanou k této příležitosti!

Oblíbený seriál ULICE slaví již desátou sezonu svého vysílání. Buďte mezi prvními, kdo získá unikátní kuchařku vydanou k této příležitosti!

Ve spo­lu­prá­ci Nakladatelství Fragment a TV Nova vzni­ká uni­kát­ní kuchař­ská kni­ha. Své oblí­be­né recep­ty v ní před­sta­ví posta­vy z popu­lár­ní­ho tele­viz­ní­ho seri­á­lu ULICE. Využijte exklu­ziv­ní nabíd­ky a buď­te mezi prv­ní­mi, kdo bude novin­ku mít. Titul Ulice vaří s vámi bude uve­den na trh 5. lis­to­pa­du. Předobjednejte si ji a bude­te mít kuchař­ku v den vydá­ní u vás doma!

Seriál ULICE zača­la TV Nova vysí­lat již v roce 2005. Od té doby se stal pra­vi­del­nou sou­čás­tí pod­ve­čer­ní­ho pro­gra­mu pro nespo­čet divá­ků. Nyní se nabí­zí díky spo­lu­prá­ci Nakladatelství Fragment a TV Nova pří­le­ži­tost nahléd­nout do kuchy­ní jed­not­li­vých seri­á­lo­vých postav. Každá z nich před­sta­ví recept, spe­ci­a­li­tu nebo návod na svůj oblí­be­ný pokrm. Uvařte si spo­leč­ně se svý­mi oblí­be­ný­mi hrdi­ny a oslav­te sty­lo­vě desá­tou sezo­nu vysí­lá­ní.

Všem, kte­ří si objed­na­jí kni­hu do 2. lis­to­pa­du, budou před­nost­ně ode­slá­ny vůbec prv­ní výtis­ky ješ­tě před­tím, než bude v tis­kár­ně dokon­čen kom­plet­ní náklad. Buďte mezi prv­ní­mi, kdo bude mít uni­kát­ní kuchař­ku doma!

Titul ULICE vaří s vámi může­te předob­jed­nat v e-shopu Nakladatelství Fragment.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,65480 s | počet dotazů: 234 | paměť: 55807 KB. | 24.05.2022 - 02:24:39