Kritiky.cz > Recenze knih > Objevuj s puzzle: Česká republika

Objevuj s puzzle: Česká republika

puzzle ceska republika

Hledáte ori­gi­nál­ní dárek pro své děti? Zajímá vás his­to­rie naší vlas­ti a chce­te si slo­žit puzzle a při­tom se mno­ho dozvě­dět? Jana Jůzlová je autor­kou zají­ma­vé  pub­li­ka­ce Objevuj s puzzle: Česká repub­li­ka, kte­rou vyda­la Euromedia Group, a.s. pod znač­kou Pikola. 

Velké ovál­né puzzle s roz­mě­ry 1 x 0,7 met­ru se sklá­dá z 205 díl­ků. Box se sta­veb­ni­cí obsa­hu­je puzzle a 32 strán­ko­vou kníž­ku, kte­rá je plná zají­ma­vos­tí o naší his­to­rii růz­ných kra­jů. Zajímavá brou­žu­ra vás pro­ve­de Českou repub­li­kou, základ­ní­mi infor­ma­ce­mi o roz­lo­ze, počtu oby­va­tel, něco málo z his­to­rie, vzni­ku naší repub­li­ky, o stát­ních sym­bo­lech, o sta­rých pověs­tech čes­kých, o naší výteč­né čes­ké kuchy­ni, zmí­ní se o Praze, našem hlav­ním měs­tě a pro­jde jed­not­li­vé kra­je, v nichž vás sezná­mí s řadou zají­ma­vos­tí. Na 32 stra­nách plné infor­ma­cí o naší repub­li­ce najde­te vše potřeb­né a roz­hod­ně se nebu­de­te nudit. Kniha je dopl­ně­na milý­mi ilu­stra­ce­mi autor­ky.

Děti se hra­vou for­mou nau­čí, s jaký­mi stá­ty sou­se­dí­me, co je pro kte­rý kraj typic­ké, co se tam vyrá­bí, pří­pad­ně jaké památ­ky zde najde­me. Pomocí obráz­ků, názvů měst se vám puzzle bude lépe sklá­dat.

Puzzle s kni­hou se mě moc líbi­lo. Se svý­mi dět­mi jsme měli puzzle za chvil­ku slo­že­né a bavi­lo nás to. Líbí se mě nety­pic­ký ovál­ný tvar puzzle, kte­rý moc hez­ky vypa­dá a záro­veň se dob­ře sklá­dá. Rozhodně je oce­ní uči­tel­ky mateř­ských škol, kte­ré si s dět­mi chtě­jí osvo­jit základ­ní infor­ma­ce o naší vlas­ti, o jejích památ­kách, či co je typic­ké pro daný kraj hra­vou for­mou, nená­sil­ně. Puzzle je bude bavit a záro­veň se dozví řadu zají­ma­vos­tí. Dále také uči­tel­kám základ­nách škol k ozvlášt­ně­ní výu­ky prvou­ky či vlas­ti­vě­dy, ale i rodi­čům, či pra­ro­di­čům, kte­ří chtě­jí udě­lat radost svým dětem a vnou­ča­tům a poří­dit hez­ký dárek.

Co vás může v této pub­li­ka­ci roz­hod­ně mile pře­kva­pit je množ­ství zají­ma­vos­tí v tak malé bro­žu­ře a roz­hod­ně spo­je­ní puzzle s kni­hou je dob­rý nápad.

Tuto kni­hu k recen­zi jsem si vybra­la náho­dou. Jelikož s dět­mi v mateř­ské ško­le máme celo­roč­ní pro­jekt na téma „Cestujeme po kra­jích České repub­li­ky“ byla tato pub­li­ka­ce i puzzle jas­ná vol­ba. Myslím si, že jsem si zvo­li­la dob­ře a roz­hod­ně toho neli­tu­ji. Nejen, že jsem potě­ši­la své děti doma, kte­ré sklá­da­ní moc bavi­lo, ale i ty v mateř­ské ško­le, kde pra­cu­ji. Za měsíc nás čeká opět dal­ší kraj a to Pardubický, tak­že se moc těším, až zase puzzle slo­ží­me.

Autor: Jana Jůzlová

Edice: Objevuj s puzzle

Žánr: kníž­ka s puzzle

Vydáno: 2019, Euromedia Group, a.s., edi­ce Pikola, Praha

Počet stran: 32

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN: 978-80-7617-203-6


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Atlas lidského těla pro děti – lidské tělo v šesti velkých rozkládacích mapách5. března 2019 Atlas lidského těla pro děti – lidské tělo v šesti velkých rozkládacích mapách Víte že, člověk má v těle asi 640 svalů, 207 kostí, 32 zubů a asi 5 litrů krve? Lidské tělo je nesmírně zajímavý a složitý stroj, který každou vteřinu zpracovává mnoho informací. Na sobě […]
  • Jitka Lenková: Tajemná místa Česka28. února 2016 Jitka Lenková: Tajemná místa Česka Máte rádi záhady, tajemství a navíc s oblibou putujete po pestrých koutech naší země? Pak by tato knížka rozhodně neměla uniknout vaší pozornosti. S knížkou se vydáte na „vzrušující […]
  • Poznej s námi Česko – zábavné doplňovačky pro malé školáky28. srpna 2018 Poznej s námi Česko – zábavné doplňovačky pro malé školáky Putujete rádi po České republice? Zajímá vás historie, příroda a vše kolem? Právě vám je tedy určena publikace Ivy Novákové, Poznej s námi Česko. Jirka Čech je chlapec, který vás provede […]
  • Ve Varech vyhrál film Křižáček v hlavní roli s Karlem Rodenem9. července 2017 Ve Varech vyhrál film Křižáček v hlavní roli s Karlem Rodenem Letošním vítězným filmem na 52. ročníku MFF KV, vyhrál český koprodukční film režiséra Václava Kadrnky, ve kterém si hlavní roli rytíře Bořka zahrál Karel Roden. Film který byl jediným […]
  • Hortenzie v zahradě - nostalgická záplava květů4. listopadu 2019 Hortenzie v zahradě - nostalgická záplava květů Hortenzie v poslední době zaznamenávají obrovskou oblibu. Dříve pěstované na různých selských usedlostech a dvorech se nyní se dostávají i do měst. Tyto nenáročné květy potěší naše oko a […]
  • Pečujte o svůj vztah … dokud se ještě máte rádi15. října 2018 Pečujte o svůj vztah … dokud se ještě máte rádi Běžně pečujeme o své zdraví, chodíme na preventivní prohlídky. V každodenním shonu ale zapomínáme na partnerství, že i o ně musíme pečovat. Stolen Due je psycholog a ředitel dánského […]
  • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
  • Ondřej Kundra – Putinovi agenti15. března 2016 Ondřej Kundra – Putinovi agenti Redaktor týdeníku Respekt Ondřej Kundra se ve své nové knize nazvané Putinovi agenti aneb Jak ruští špioni kradou naše tajemství, vydává do politických vod na stopu ruských agentů […]
  • Pověsti o hradech - tajemné příběhy z českých a moravských hradů13. listopadu 2019 Pověsti o hradech - tajemné příběhy z českých a moravských hradů Většina hradů a tvrzí ukrývá nějaké to tajemství, čerta, poklad, strašidlo, rytíře či draka. Vypravte se společně se mnou za dobrodružným putováním po českých a moravských hradech a […]
  • Halina Pawlowská: Rodinná kuchařka19. listopadu 2015 Halina Pawlowská: Rodinná kuchařka Vaříte rádi složitější jídla anebo i takové ty rychlovky pro každý den? Pokud ano, tak takovéto recepty a příjemné vyprávění Haliny Pawlowské, najdete, v její nové knížce Rodinná kuchařka, […]