Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Občanská výchova

Občanská výchova

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Německo-rakouský film Občanská výcho­va nabí­zí netra­dič­ní záži­tek. Námět fil­mu sto­jí na vel­mi ori­gi­nál­ní myš­len­ce, jakým způ­so­bem se stát vycho­va­te­lem boha­tých lidí.

Jan s Peterem jsou neroz­luč­ní kama­rá­di a vyzná­va­jí anar­chis­tic­ké názo­ry. Jejich nej­zá­bav­něj­ší čin­nos­tí je pozo­ro­vá­ní domů pro­mi­ten­tů, kte­ří jsou čle­ny Jacht-klubu. Po něko­li­ka dnech pozo­ro­vá­ní se vplí­ží dovnitř, odpo­jí alarm a pohy­bu­jí se po domě. Fígl je v tom, že nikdy nic neu­krad­nou, pou­ze pře­sta­ví náby­tek a věci v domác­nos­ti a necha­jí vzkaz typu „Máte pří­liš mno­ho peněz“ s pod­pi­sem „Občanská výcho­va“. Cílem je, aby se tito zazo­ban­ci ve svých „hra­dech“ necí­ti­li pře­hna­ně bez­peč­ně.

Situace se kom­pli­ku­je, když se k nim do bytu nastě­hu­je Peterova pří­tel­ky­ně Jule. Zatímco Peter odjíž­dí na něko­lik dní do Barcelony, Jan pomá­há Jule s malo­vá­ním její­ho staré­ho bytu a oba v sobě postup­ně nachá­ze­jí zalí­be­ní. Jan pro­to sezna­mu­je Jule s tím, co po nocích s Peterem děla­jí. Jule se myš­len­ka zalí­bí, a uke­cá pro­to Jana, že se na jed­nu tako­vou výpra­vu vyda­jí. Vyberou si k tomu vilu pana Hardenberga, kte­ré­mu Jule dlu­ží 100 000 euro za to, že na dál­ni­ci nabou­ra­la jeho dra­hý mer­ce­des, když nemě­la tech­nic­ký prů­kaz.

Jak jis­tě správ­ně tuší­te, to při­ne­se onu zmi­ňo­va­nou kom­pli­ka­ci. A asi vás napad­ne, že se maji­tel vrá­tí domů před­čas­ně a že Jan s Jule s tím budou muset něco udě­lat. Copak to asi bude? Že by únos?

Občanské výcho­vě by bez deba­ty sta­či­la krat­ší sto­páž. V prv­ní tři­čtvrtě­ho­din­ce se film roz­bí­há jen vel­mi poma­lu a nemotor­ně. Sice víme, co Jan s Peterem děla­jí, ale oprav­do­vé­ho polo­pa­tic­ké­ho vysvět­le­ní se nám dostá­vá, až když to Jan vyklá­dá Jule. Pobyt na cha­tě má sice demon­stro­vat pře­rod vzta­hu tro­ji­ce s une­se­ným z „nevra­ži­vos­ti“ ke „spo­lu­prá­ci“, ale také je nata­ho­ván přespří­liš. Při někte­rých momen­tech na cha­tě jsem se navíc nemohl ubrá­nit poci­tu, že dis­ku­se na téma anar­chis­mus bylo až pří­liš, zvlášť když jsem chví­le­mi obtíž­ně roze­zná­val, jest­li je film mys­lí váž­ně, ane­bo je vše míně­no jako nad­sáz­ka na téma ide­á­ly anar­chis­tic­ké mlá­de­že.

Naproti tomu poten­ci­ál­ně nej­zá­bav­něj­ší fáze (pře­sta­vo­vá­ní nábyt­ku a vyba­ve­ní domác­nos­ti) je roz­pitvá­na jen v prv­ní scé­ně fil­mu a pak při jedi­né vlou­pač­ce. Naštěstí se nabí­zí ješ­tě pár vyu­ži­tých pří­le­ži­tos­tí udě­lat si legra­ci z toho, jak se vyvi­nu­la situ­a­ce ve dru­hé čás­ti fil­mu.

Ale díky nápa­du a záplet­ce se film drží, a tak všech­no dospě­je až ke kon­ci se stej­ným počtem divá­ků v sále jako na začát­ku. Co mys­lí­te, můžou si auto­ři dovo­lit šťast­ný konec nebo ne?

O filmu:

Oficiální strán­ka fil­mu: Die Fetten Jahre sind vor­bei
Scénář: Katharina Held, Hans Weingartner
Režie: Hans Weingartner
V hlav­ních rolích: Daniel Brühl, Stipe Erceg, Julia Jentsch, Burghart Klaussner
Německo/Rakousko 2004, 127 minut


Podívejte se na hodnocení Občanská výchova na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Otáčení zdarma bez vkladu7. února 2023 Otáčení zdarma bez vkladu Virtuální hazardní hry jsou jedním z nejvyhledávanějších odvětví na internetu, zejména jako způsob, jakým mohou nadšenci do hazardních her snadno, ale ve velkém vydělat peníze. Podlahová […] Posted in Peníze
  • Cyklistka - osud poslední baronky26. srpna 2021 Cyklistka - osud poslední baronky Máte rádi romány Jany Poncarové? Chcete prožít příběh poslední šlechtičny rodu Battaglia Blanky? Tak neváhejte a pusťte se do čtení.  Co vás v knize vlastně čeká? Blanka je poslední […] Posted in Recenze knih
  • Pavel Landovský11. října 2014 Pavel Landovský Pavel Landovský (* 11. září 1936 Havlíčkův Brod - 10. října 2014 Praha), přezdívaný Lanďák, je významný český herec a dramatik, bývalý disident, signatář Charty 77. Tento velice svérázný, […] Posted in Profily osob
  • Braňovi začíná chybět jídlo | Survivor CZ&SK3. března 2022 Braňovi začíná chybět jídlo | Survivor CZ&SK Posted in Videa
  • Hugo a jeho velký objev (50%)15. února 2012 Hugo a jeho velký objev (50%) Režisér Martin Scorsese natočil rodinný film nominovaný na 11 Oscarů, kterým skládá poctu průkopníkům kinematografie. Hrdina jeho snímku Hugo (Asa Butterfield) žije ve 30. letech minulého […] Posted in Filmové recenze
  • Starý známý8. března 2022 Starý známý Posted in Komiks
  • Nejlepší punk-rockové songy24. července 2016 Nejlepší punk-rockové songy Punk je jeden z mých nejoblíbenějších žánrů a plánuji se o něm v budoucnu na tomto blogu rozepsat obšírněji. Dnes nabízím pouze malou ochutnávku několika písní, které osobně považuji za to […] Posted in Kritický Klub
  • Režisérem druhého štábu 2. série Mandaloriana byl Sam...8. června 2020 Režisérem druhého štábu 2. série Mandaloriana byl Sam... Režisérem druhého štábu 2. série Mandaloriana byl Sam Hargrave (Vyproštění) Posted in Krátké aktuality
  • Jan Kritik VS P.A.T11. srpna 2016 Jan Kritik VS P.A.T Kritika z hudební scény. Fanoušek kritiky nám poslal na otestování, jeden z klipů slovenského rapera P.A.T Nejprve jsem si říkal, že je to vtip.. nový gangster na scéně.. Ale pravda […] Posted in Články
  • Titulky k Blindspot S05E09 - Brass Tacks12. července 2020 Titulky k Blindspot S05E09 - Brass Tacks Madeline se konečně podařilo lapit tým, ovšem ten stále drží při sobě, takže to s nimi nebude mít snadné, jak čekala. Titulky pro vás připravili jako vždy **Dracarys, Gabik a […] Posted in Titulky
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,89754 s | počet dotazů: 275 | paměť: 61708 KB. | 03.10.2023 - 15:33:50