Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > O pyšné žárovce Hedvice

O pyšné žárovce Hedvice

OPysneZarovce

„Za stov­kou vypí­na­čů, dese­ti pojist­ka­mi a jed­ním kilo­me­t­rem elek­tric­kých drá­tů se nachá­ze­la žárov­ko­vá země. Byla sice malič­ká, ale pře­hléd­nout se neda­la. Zářila do všech stran. Byl to ráj žáro­vek,“ vyprá­ví Jaroslav Nykl pří­běh o sobec­ké a pyš­né stowat­to­vé žárov­ce Hedvice.

Myslíte, že se vylu­ču­je slo­vo pohád­ka s námě­tem o žárov­kách s ter­mí­ny objím­ka, měři­cí stup­ně, elek­tric­ký proud, gene­rá­tor, tur­bí­na a tepel­ná elek­trár­na? A že námět nelze zpra­co­vat jako kníž­ku pro děti od tří let a ješ­tě tak, aby obsa­ho­va­la pouč­ný pod­text? Jste na omy­lu. Přesvědčit se o tom může­te v kníž­ce Jaroslava Nykla O pyš­né žárov­ce Hedvice.

Knížka je zpra­co­va­ná tak, aby odo­la­la poško­ze­ní – papír je sil­ný a pev­ný, kníž­ka má jen deset strá­nek. Přestože je napsa­ná na tech­nic­ké téma a stří­dá se v ní svět­lo s tmou, ilu­stra­ce jsou vese­lé, ačko­li osud samot­né Hedviky pří­liš vese­lý není – za její zpup­nost ji autor nechá nako­nec prask­nout a odvézt pope­lář­ským vozem…

Knížka se bude líbit jak chla­peč­kům, tak hol­čič­kám od tří let věku. Ale pou­če­ní v ní najdou i před­ško­lá­ci.


  • Autor: Jaroslav Nykl
  • Žánr: lite­ra­tu­ra pro děti
  • akla­da­tel­ství: Fragment
  • Rok vydá­ní: 2017
  • Počet stran: 10
  • Hodnocení: 100 %

Knihu si může­te kou­pit na AlbatrosMedia.cz se sle­vou za 110 Kč.

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,84108 s | počet dotazů: 222 | paměť: 53240 KB. | 19.09.2021 - 19:17:13