Kritiky.cz > Recenze knih > O princi Čekankovi, jak Putoval za princeznou a o všelijakých dobrodružstvích, která se mu přihodila

O princi Čekankovi, jak Putoval za princeznou a o všelijakých dobrodružstvích, která se mu přihodila

Patrik Ouředník mne zau­jal už před mno­ha lety. Tehdy to bylo také moje prv­ní setká­ní se Šmírbuchem jazy­ka čes­ké­ho, tedy slov­ní­kem nekon­venč­ní češ­ti­ny. Ovšem autor, kte­rý v odbor­né lite­ra­tu­ře uve­de 180 výra­zů pro sou­lož, si musí zís­kat srd­ce nejed­no­ho inte­li­gent­ní­ho člo­vě­ka.

Na Prince Čekanku jsem nara­zil zce­la náho­dou, ostat­ně jako na mno­ho dal­ších svaz­ků, kte­ré mi kdy pro­šly ruka­ma.

Původně jsem totiž hle­dal zce­la jinou pohád­ku, ovšem kni­hov­ní a inter­ne­to­vé data­bá­ze mi nabíd­ly prá­vě ten­to ten­ký sva­zek. Protože už samot­né jmé­no prin­co­vo mne zau­ja­lo, zapá­t­ral jsem dál. Krom toho autor sám byl záru­kou něče­ho zají­ma­vé­ho.

Moje pát­rá­ní bylo koru­no­vá­no úspě­chem cel­kem rych­le. Tak jsem držel doma dal­ší výpůjč­ku z knihov­ny a pro­bí­ral se s úsmě­vem na tvá­ři strán­ka­mi nád­her­né hry se slo­vy, pís­men­ky a pohád­ko­vým pří­bě­hem. Ten tu, prav­da, není v prv­ní linii. Pro Patrika Ouředníka je hlav­ní krás­ná hra se slo­vy, s rýmy, slov­ní­mi hříč­ka­mi a pros­tě s jazy­kem jako tako­vým. Což nezna­me­ná, že by pří­běh jak­ko­li pokul­há­val. Plyne si svým tem­pem a může­te ho mít odby­tý za deset minut, nebo si ho uží­vat podob­ně, jako když si po dva­cá­té pouš­tí­te kla­sic­kou Noc na Karlštejně. Myslím teď na mys­li film Zdeňka Podskalského, niko­li diva­del­ní hry či dal­ší ver­ze.

„Jmenoval se Amadeus Bubulus Cyprius Dalameus Eukalyptuj Filipius Galimatiáš. Ale kama­rá­di mu říka­li Čekanka, pro­to­že měl tak hroz­ně dlou­hé jmé­no a pořád na něco čekal.“

Pokud bych měl Čekanku (prin­ce, niko­li rost­li­nu) zařa­dit do kru­hu knih podob­ných, je tu roz­hod­ně Fimfárum Jana Wericha, nebo napříkladPohádky po tele­fo­nu Gianniho Rodariho. Fimfárum mám rád dodnes, Pohádky po tele­fo­nu mi kdy­si četl otec, když jsem měl tři týd­ny chřip­ku. Všechny tyto kni­hy pat­ří do toho sku­teč­ně kva­lit­ní­ho, co čes­ká či pře­kla­do­vá tvor­ba naší kniž­ní pro­duk­ce v minu­lých letech vybra­la či stvo­ři­la úsi­lím vlast­ním. Směle se může posta­vit k Pohádkám o mašin­kách, Malé čaro­děj­ni­ci nebo Kubulovi a Kubu Kubikulovi.

A už si kní­žeč­ku zami­lu­jí vaše děti nebo vy samot­ní (či se sta­ne obo­jí), roz­hod­ně je jed­ním ze svaz­ků, ke kte­ré­mu se bude­te vra­cet, pokud ve vás tro­š­ka toho dítě­te zůsta­la i do dospě­los­ti.

Základ: pohád­ka o prin­co­vi putu­jí­cím za prin­cez­nou

Navíc:

 • jazy­ko­vé hrát­ky
 • vel­mi milý jazyk
 • humor

Blog auto­ra: http://umenivyberu.cz


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky10. listopadu 2015 Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky Česká televize o letošních Vánocích nadělí divákům tři premiérové pohádky od tří výrazných režisérů, Karla Janáka, Jiřího Stracha a Juraje Nvoty. Tentokrát se jejich hrdinové musí […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Psí tinder - Evžen bude pomáhat paničce sehnat chlapa - podaří se?2. května 2019 Psí tinder - Evžen bude pomáhat paničce sehnat chlapa - podaří se? Evžen, lovec mužů, tak začíná první kapitola téhle humorné knížky. Evžen je francouzský buldoček. Panička, tedy nová panička, si ho přivedla domů. Byl úplně v pohodě, dokud ho […]
 • Návod na opuštění planety: využít tahu divokých ptáků…22. dubna 2017 Návod na opuštění planety: využít tahu divokých ptáků… „Byl jednou jeden malý princ. Bydlil na jedné planetě a ta byla o málo větší než on sám. A ten malý princ potřeboval přítele…” Snáší se odněkud z nebe a zůstává jen na chvíli… Malý […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]