Kritiky.cz > Filmové recenze > O koních a lidech (Hross í oss) 2013

O koních a lidech (Hross í oss) 2013

OKonichLidech Libor
Island je zvlášt­ní země. Malý počet oby­va­tel a při­tom takřka kaž­dý je tam něja­ký umě­lec. Bůhví, čím to bude. Možná tou bez­pro­střed­ní lás­kou ke koním..

Film O koních a lidech pojed­ná­vá, pře­kva­pi­vě, o koních a o lidech. Ukazuje nám něko­lik navzá­je lehce pro­ple­te­ných osu­dů lidí, kte­ří se tak či onak zao­bí­ra­jí i koň­mi. Jednu věc bych tu ale měl zmí­nit hned v začát­ku, pod­le mě se tak úpl­ně nejed­ná o film, kte­rý bych s čis­tým srd­cem dopo­ru­čil milov­ní­kům těch­to ušlech­ti­lých zví­řat. Popravdě bych jej asi s čis­tým srd­cem dopo­ru­čil málo­ko­mu. Ne že by se mi sní­mek nelí­bil, své kva­li­ty bez­po­chy­by má, ale záro­veň obsa­hu­je něko­lik vylo­že­ně hnus­ných a odpu­di­vých scén (někdy i doce­la expli­cit­ních), u jejichž sle­do­vá­ní mi neby­lo zrov­na leh­ko.
Při odcho­du z kina jsem tak tro­chu pře­mýš­lel, co mělo být smys­lem fil­mu, co se na divá­ka dra­lo pod jeho povr­chem a bohu­žel ke své­mu zkla­má­ní musím říci, že mě toho moc nena­padlo, snad jen krom náhle­du do duše ven­kov­ské­ho koňá­ka z Islandu. Film se chví­li tvá­ří jako tvrd­ší sever­ská kome­die (to už je co říct), aby ten­to žánr poslé­ze vystří­dal doce­la váž­ný moment (u sever­ské kine­ma­to­gra­fie nic zase tak neob­vyk­lé­ho). Napadlo mě tře­ba také, že film zob­ra­zu­je svět lidí a svět koní a uka­zu­je nám vzá­jem­nou nefé­ro­vou nerov­nost, kde u jed­něch (lidí) pohlav­ní rado­ván­ky pro­jdou v pod­sta­tě bez pro­blé­mů a u dru­hých (koně) mají dost tra­gic­ké násled­ky. Prostě ze vzá­jem­né­ho porov­ná­ní vychá­ze­jí koně jako ti, kte­rým se více ubli­žu­je, i jako ctnost­něj­ší tvo­ro­vé.
Každopádně film urči­tě za shléd­nu­tí a udě­lá­ní si vlast­ní­ho názo­ru sto­jí, už kdy­by to bylo jen kvů­li té krás­né (a kru­té) pří­ro­dě a úžas­né hud­bě, kte­rá film dopro­vá­zí. A pak..., tře­ba se vám někdy sta­ne, že se ocit­ne­te osa­mě­lí upro­střed mra­zu kde­si na Islandu, sně­ží, hro­zí vám smrt zimou....a jedi­né co máte po ruce je ost­rý nůž a oko­lo sto­jí­cí kůň s jis­tě veli­ce tep­lý­mi vnitř­nost­mi....

  • Everest na Blu-ray5. února 2016 Everest na Blu-ray Everest. Nejvyšší hora, která byla vždy vnímána jako triumf lidské vůle a vytrvalosti. Její vrchol přitahuje čím dál tím více horolezců, avšak samotná cesta k vrcholu si do dnešního dne […] Posted in Filmové recenze
  • O koních a lidech - 55 %21. srpna 2014 O koních a lidech - 55 % Kolbeinn žije sám a jeho vášní jsou koně. Tentokrát je to mladá a krásná klisna Grána. Zpočátku chová nedůvěru ke svému pánovi, ale ten ji zkrotí, a tak se může vydat na společnou […] Posted in Filmové recenze
  • Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny16. listopadu 2018 Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny Na konci prvního filmu „Fantastická zvířata a kde je najít“ byl mocný kouzelník Gellert Grindelwald uvězněn. Je to špatný kouzelník, který chce pomocí kouzel ovládnout svět. Pochopitelně, […] Posted in Filmové recenze
  • Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny25. září 2018 Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny Screeny z nejnovějšího traileru na listopadovou novinku. Posted in Galerie
  • Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny25. září 2018 Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny Druhý díl Fantastických zvířat bude mít premiéru v půlce listopadu. Nový trailer nám přinesl hodně akčních zážitků a hodně akcí s hlavními postavami, Brumbálem (Jude Law), Grindelwadem […] Posted in Trailery
  • The Sims 325. října 2020 The Sims 3 Začátkem si dovolím hned napsat, že hra pro konzoly xbox 360, mě vůbec nezaujala. Graficky hodnotím hru velmi záporně k porovnání ceny hry, grafika je velmi jednoduchá a nenabízí mnoho […] Posted in Retro games
  • Mysli jako Einstein13. května 2017 Mysli jako Einstein Žít podle pravidel vytváří mnohá omezení, která brání skvělým nápadům, aby se objevily. Co byste řekli tomu vybočit ze zajetých kolejí a otevřít před sebou pokladnici nových řešení, jež […] Posted in Recenze knih
  • Xbox Live Gold na srpen nabídne sandboxové kooperativní 3D...29. července 2020 Xbox Live Gold na srpen nabídne sandboxové kooperativní 3D... Xbox Live Gold na srpen nabídne sandboxové kooperativní 3D RPG Portal Knights (Xbox One), arkádu Override: Mech City Brawl, motokrosové závody MX Unleashed a sci-fi střílečku Red Faction 2. Posted in Krátké herní aktuality
  • Hostel17. března 2006 Hostel Mučení, zabíjení, krev. Pokud Vás tato tři slova neodradila od čtení tohoto článku a spíše Vás přilákala, znamená to,že by se mohlo jednat o film právě pro Vás. Hostel tak zní nový film […] Posted in Filmové recenze
  • Vyšel odhalovací trailer na Star Wars: Squadrons, což je...15. června 2020 Vyšel odhalovací trailer na Star Wars: Squadrons, což je... Vyšel odhalovací trailer na Star Wars: Squadrons, což je nová arkádová letecká stílečka od EA. Spolu s upoutávkou jsme dostali i datum vydání, které je naplánováno na 2. řijen a nový Star […] Posted in Krátké aktuality

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...