O bílém kocourkovi - kniha

vyr 161O bilem kocourkovi

Mia je men­ší hol­ka, kte­rá cho­dí do ško­ly a momen­tál­ně se vel­mi trá­pí, pro­to­že jí zemřel její milo­va­ný kocour Sandy. Její nej­lep­ší kama­rád­ka Emilka má koč­ku Hedvábku, kte­rou její panič­ka bez­mezně milu­je a Mia ji má ráda taky, ale nyní se tak moc trá­pí, že Hedvábku Emilce dokon­ce i závi­dí. Mia šla jed­nou s mamin­kou i Emilkou po uli­ci. Zrovna tam byla paní Johnstonová, kte­rá měla u sebe kotě. Maminka i Emilka se nad malič­kou roz­plý­va­ly, ale Mia ji vůbec jako­by nevi­dě­la - šla po uli­ci se sklo­pe­nou hla­vou a vůbec kotě nere­gis­tro­va­la. Maminka a Emilka se na sebe usta­ra­ně podí­va­ly, ale co moh­ly dělat.

Hned jak Mia a mamin­ka při­šly domů, tak Mia běže­la naho­ru do své­ho poko­je, jen aby se nemu­se­la s mamin­kou bavit o koč­kách. Nemohla pros­tě a Sandyho zapo­me­nout a mys­le­la si, že už jeho odchod niko­ho neza­jí­má. Tatínek dokon­ce navr­hl, že by si moh­li zajít do útul­ku vybrat si jiné kotě, ale Mia nechtě­la. Nechtěla vymě­nit Sandyho za jinou koč­ku. Maminka ji vola­la dolů na sva­či­nu. Mia si utře­la slzy a šla. Maminka ji opět usta­ra­ně pozo­ro­va­la. Nakonec jí navrh­la, aby šla nasy­pat jíd­lo do krmít­ka pro ptáč­ky. Mia šla a ze zamyš­le­ní jí vytrh­lo dloub­nu­tí vlh­ké­ho čumáč­ku.

Na vte­ři­nu si mys­le­la, že je to Sandy, ale když se ohléd­la, byla to Hedvábka. Mia se s Hedvábkou troš­ku v uvo­zov­kách zapo­ví­da­la - při­šlo jí, že je moc kula­tá, a že by ji Emilka nemě­la tak pře­kr­mo­vat. Hedvábka se k ní měla a tře­la se jí o nohy, ale Mia se neza­cho­va­la zrov­na jako milov­ni­ce zví­řat - Hedvábku odstr­či­la a šla domů. Maminka všech­no vidě­la z okna a děla­la si sta­rost. Mia jí doslo­va utek­la k sobě s tím, že jde dělat domá­cí úko­ly. Druhý den šla nor­mál­ně do ško­ly, kam ji vodi­la babič­ka, ale ješ­tě před­tím počka­ly na Emilku, se kte­rou vždyc­ky cho­di­la ve dvo­ji­ci.

Emilka byla nad­še­ním bez sebe, když při­šla a hned se uká­za­lo proč - Hedvábka bude mít koťát­ka. Mia byla pře­kva­pe­ná a ces­tou do ško­ly nad tím vším duma­la. Emilce došlo, že Mia nemlu­ví a byla z toho doce­la smut­ná. O pár týd­nů poz­dě­ji Hedvábka poro­di­la čty­ři koťa­ta. Emilka mamin­ku pře­mlu­vi­la, aby si aspoň jed­no necha­li a tak to také bylo. Rozhodli se nechat jed­no mou­ro­va­té jmé­nem Saténka a zby­tek malič­kých bude muset k novým maji­te­lům. Mezi nimi bylo jed­nou kotě, jenž mělo bílou bar­vu a vel­ké kula­té oči. Mia si ho hned oblí­bi­la sama mu vymys­le­la jmé­no - Fousek.

Více na Kritiky.cz
Čajová směs jako prevence proti chřipce Je-li za sychravého podzimního počasí za dveřmi chřipkové období, chráníme se před nákaz...
Ready Player One Minutový sestřih z natáčení Ready Player One ...
#1867: Diosamante - 80 % Diosamante (Diosamante)Vydalo nakladatelství Argo v pevné vazbě v roce 2018. Původně vyšlo jak...
RECENZE: Jumanji: Další level | Kajin Life ...
#1910: Punisher MAX 6: Barracuda - 60 % Punisher MAX 6: Barracuda (Punisher MAX 6: Barracuda)Vydalo nakladatelství BB/art v brožované vaz...

Ten si Miu hned oblí­bil. U ostat­ních vůbec nechtěl být s výjim­kou Emilky a její mamin­ky. Jakmile ho chy­til někdo jiný než ony, tak škrá­bal a piš­těl. Emilka pořá­da­la jed­no­ho dne naro­ze­ni­no­vou pár­ty s tím, že hol­ky tam i přespí. Holky se k malým hned měly. Dokonce si Libby chtě­la pocho­vat Fouska, ale tomu se to pra­nic nelí­bi­lo. Nakonec se uve­le­bil na při­kry­té Mie, usnul a spal až do rána. Za krát­ký čas si kaž­dé kotě našlo své­ho nové­ho maji­te­le, jen Fousek ne. Miu to těši­lo, pro­to­že moh­la být s ním, ale při­šel osud­ný tele­fo­nát.

Krásná kníž­ka pro děti. Holly Webb se spe­ci­a­li­zu­je na pří­běhy o zví­řa­tech a snad ješ­tě nikdy se nesta­lo, že by se jí to nepo­ved­lo. Rozhodně dopo­ru­ču­ji ke kou­pi a ke čte­ní. Má 110 stran.

Knihu věno­va­lo nakla­da­tel­ství Nava.

 • Autor: Holly Webb
 • Žánr: pro děti a mlá­dež
 • Nakladatelství: Nava
 • Datum vydá­ní:2018


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Harry - štěně bez domova - kniha - recenze - 100 %1. dubna 2017 Harry - štěně bez domova - kniha - recenze - 100 % Harry je malé štěně, které musela jeho majitelka, malá holčička Bětka, dát do útulku, protože se stěhovala s rodiči pryč a nebylo možné vzít pejska sebou. Byla z toho strašně smutná, ale […]
 • Ustrašené kotě - kniha - recenze - 100 %2. dubna 2017 Ustrašené kotě - kniha - recenze - 100 % Pohádková kniha Ustrašené kotě je další z titulů od známé anglické spisovatelky Holly Webb, která se specializuje na tento žánr a vždy vypráví příběh, kde je hlavním hrdinou zvířátko. […]
 • Moje nezbedné štěně - Hry s Lumpíkem - kniha - recenze - 100 %30. března 2017 Moje nezbedné štěně - Hry s Lumpíkem - kniha - recenze - 100 % Holly Webb patří mezi oblíbené anglické autorky pohádek. V jedné z knih stvořila roztomilé, ale trochu neposlušné štěně – Lumpík. Její majitelkou je Hela, malá holčička se svojí maminkou a […]
 • Magická zvířata - Psí kouzla - kniha31. května 2018 Magická zvířata - Psí kouzla - kniha Lotka stála před zrcadlem a zrovna si zapínala svůj nový školní svetřík červené barvy, který ji koupil strejda. Pomyslela si, že to není až tak špatné, avšak z tohoto omylu ji vyvedla […]
 • Zakázané ovoce - kniha10. dubna 2018 Zakázané ovoce - kniha Věra Nekonečná je úplně normální obyčejná žena, která má dvě dospělé děti, manžela Bedřicha, chodí do práce a má relativně spokojený život, protože i po celoživotním soužití mají s […]
 • Intimně po mailu - kniha - recenze - 100 %18. dubna 2017 Intimně po mailu - kniha - recenze - 100 % Román o dvou kamarádkách – Lenka a Danuše, které si spolu čile emailově dopisují. Začíná tím, že si Lenka postěžuje na svého manžela Honzu, který si měl domů přivést nějakou couru, když […]
 • Detektiv Lišák - Zápas s nebezpečím - kniha14. dubna 2018 Detektiv Lišák - Zápas s nebezpečím - kniha V devět hodin ráno už měla otevřena Detektivní agentura Lišáka Vildy a už nyní čekala spousta zvířat na přijetí. Lišák Vilda, majitel, stiskl tlačítko na stole a požádal slečnu Mangustu, […]
 • Rošťák Bertík - Tesákyyy! - kniha - recenze - 100 %3. dubna 2017 Rošťák Bertík - Tesákyyy! - kniha - recenze - 100 % Alan MacDonald napsal sérii o jednom zvláštník klukovi – Bertík. V této knize najdeme tři příběhy. Hned ten první se jmenuje stejně jako podtitul v názvu. Bertík začne podezírat školníka […]
 • Padesát odstínů dominance - kniha - recenze9. dubna 2017 Padesát odstínů dominance - kniha - recenze Mladé dívce Mirandě se v devíti letech zhroutil svět, když zjistila, že jejími rodiči jsou dědeček s babičkou, u kterých žila, když se jí matka vzdala. Přitom si celou dobu myslela, že […]
 • Monika a poklad templářů - najdou děti bájný poklad nebo je to jen mýtus?12. srpna 2018 Monika a poklad templářů - najdou děti bájný poklad nebo je to jen mýtus? Monika se nesmírně těšila, až začnou prázdniny. Už od května čekala na tohle období a najednou to bylo tady. Se spolužáky si zamávali a rozprchli se vstříc dvěma měsícům volna. Monika už […]