Nůž - tentokrát smrt zasáhne přímo život Harryho

Nůž

Další oče­ká­va­ný díl série s Harry Holem je tu. Co nová kníž­ka při­ne­se nové­ho pro milov­ní­ky toho­to auto­ra detek­ti­vek?

Harry Hole, žijí­cí se svo­ji milo­va­nou Ráchel i nadá­le pra­cu­jí­cí na oddě­le­ní vražd, i když pou­ze jako „oby­čej­ný“ komi­sař pod vede­ním své kole­gy­ně Katrine Brattové, není spo­ko­jen s pří­pa­dy, kte­ré mu nechá­vá na vyšet­řo­vá­ní. Rád by se podí­lel na něčem slo­ži­těj­ším, něčem, co si zaslu­hu­je pozor­nost komi­sa­ře jeho kva­lit, neba­ví ho řešit oby­čej­né a banál­ní věci, ve kte­rých je jas­ný motiv i pacha­tel. Jeho věč­ná dru­há lás­ka (alko­hol) mu půso­bí dost kom­pli­ka­cí, stej­ně tak jako tomu bylo již opa­ko­va­ně v minu­los­ti. Ráchel s ním dochá­zí trpě­li­vost, a Harryho vyha­zu­je z domo­va. Ten se tak oci­tá sám, ve spo­leč­nos­ti své­ho milo­va­né­ho Jima Beama. Opakovaná „okna“ a sta­vy, ve kte­rých vůbec nevní­má, jak čas kolem něj ply­ne a co se vlast­ně v jeho oko­lí ode­hrá­vá, již důvěr­ně zná a nejsou mu nijak cizí. Naopak se tak stá­va­jí výcho­dis­kem a pro­střed­kem „pře­mýš­le­ní“ až do chví­le, kdy mu zavo­lá jeho vedou­cí a osob­ně mu sdě­lí, že se jed­ná o Rachel. Harrymu je napros­to jas­né, co dal­ší­ho usly­ší a i když se na to sna­ží při­pra­vit, přes­to ho to zasáh­ne.

Jako prv­ní pode­zře­lí jsou vždyc­ky pro­vě­řo­vá­ni part­ne­ři obě­ti a Harry si vůbec nic nepa­ma­tu­je, ani co dělal v době činu, natož jak je mož­né, že se pro­bu­dil doma nejen s krva­vý­ma ruka­ma? Navíc Svein Fine je již dáv­no pro­puš­těn z věze­ní, ve kte­rém si odpy­ká­val svůj trest, umí se na svo­bo­dě pohy­bo­vat „nepo­zo­ro­va­ně“ a navíc slí­bil Harrymu, že se pomstí. Je to sli­bo­va­ný akt pomsty nebo se vrah ukrý­vá v někom jiném? Ale proč?

Dokáže se Harry okle­pat a vyře­šit i ten­to pří­pad nebo ho zasáh­ne nato­lik, že nebu­de scho­pen jas­né­ho a logic­ké­ho uva­žo­vá­ní, pože­ne se „zasle­pen pomstou“ či se nechá obe­střít bla­že­nou nevě­do­mos­tí opil­ství? Co odkry­jou důka­zy z mís­ta činu a není nako­nec sám Harry oprav­du oním vra­hem?

Jestliže se chce­te dozvě­dět prav­du, pak se pusť­te do čte­ní. Klasicky mis­trov­sky napsa­ný děj, kde jed­not­li­vé pro­lí­ná­ní pří­bě­hů dobar­vu­je sku­teč­nost, vás vtáh­ne do děje a nepus­tí, dokud nedo­čte­te. Další vel­mi pove­de­ná kni­ha, kte­ré snad není co vytknout.


Autor: Jo Nesbo
Nakladatelství: Kniha Zlín
Počet stran: 584
Žánr: detek­tiv­ka
Hodnocení: 98 %


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Odhalte tajemství "Hrobu třinácté panny"17. ledna 2020 Odhalte tajemství "Hrobu třinácté panny" Hrob třinácté panny je úžasný detektivní román, který rozhodně stojí za přečtení. Kniha sama o sobě je plná strhujících zvratů, napětí, hororových prvků, nechybí rozplétání hádanek […]
  • V každém z nás klíčí "Kořeny zla"13. ledna 2020 V každém z nás klíčí "Kořeny zla" Kořeny zla jsou klasickou anglickou detektivkou ze série, kde dominuje skvělá dvojice vyšetřovatelů v podání Jess Campbellové a Iana Cartera, před kterými se musí mít všichni zločinci […]
  • Mrazivé plameny25. srpna 2019 Mrazivé plameny Mrazivé plameny jsou volným pokračováním dvou dílů "Oběšení psi" a "Temní muži" ze série OXEN. Velkým plusem knihy je, že nemusíte vůbec znát oba předchozí díly, abyste mohli vůbec knihu […]
  • Další dávka Agathy Christie5. září 2017 Další dávka Agathy Christie V dalším počinu nakladatelství Garamond se opět setkáme se třemi detektivními případy tří detektivů vytvořených ve fantazii Agathy Christie. Excentričtí detektivové V prvním případu se […]
  • Erotický román PROKURÁTOR11. srpna 2019 Erotický román PROKURÁTOR Erotický román "Prokurátor" s prvky detektivky si vás podmaní hned na prvních stránkách, a to především díky svým hlavním protagonistům tj. obhájkyní Kingy Blońské a prokurátora Lukasze […]
  • Holger Munch na stopě šíleného vraha v knize Clona23. června 2019 Holger Munch na stopě šíleného vraha v knize Clona Třetí díl série s tajuplnými a „divnými“ vraždami, kde je potřeba vidět i skrze fakta to, co není na místě činu přítomno. Při běžném rybaření na horském jezeře byla náhodně vylovena […]
  • Elizabeth Peters – Strážkyně podsvětí3. června 2018 Elizabeth Peters – Strážkyně podsvětí Nová knížka z nakladatelství Alpress vás zavede do egyptského prostředí plného archeologických nálezů, které mohou ukrývat na první pohled nezajímavé objevy, ale také i tajemství či záhady […]
  • Caleb Zelic neslyší nic, ale vidí všechno10. dubna 2019 Caleb Zelic neslyší nic, ale vidí všechno Caleb Zelic pronásleduje vraha svého nejlepšího přítele Garyho. Ten byl brutálně zavražděn. Zlámali mu prsty, prořízli krk. Navíc policie podezírá Caleba, že on je vrah. Caleb se cítí […]
  • Babičky: Na útěku – Minna Lindgrenová1. května 2016 Babičky: Na útěku – Minna Lindgrenová Babičky Siiri, Irma a Anna-Liisa se vrací opět na scénu. V prvním díle byly na stopě podivného úmrtí kuchaře, tentokrát utíkají před život ztěžující rekonstrukcí domova důchodců Podzimní […]
  • "Vůni nebe" si uvědomíme až bude už příliš pozdě...14. ledna 2020 "Vůni nebe" si uvědomíme až bude už příliš pozdě... V Knize "Vůně nebe" se autorce Ivaně Ondriové podařilo bravurně skloubit dohromady dva naprosto odlišné žánry a vytvořit z nich velmi napínavé čtení, u kterého doslova budete jak na […]