Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Nůž - tentokrát smrt zasáhne přímo život Harryho

Nůž - tentokrát smrt zasáhne přímo život Harryho

Nůž
Nůž

Další oče­ká­va­ný díl série s Harry Holem je tu. Co nová kníž­ka při­ne­se nové­ho pro milov­ní­ky toho­to auto­ra detek­ti­vek?

Harry Hole, žijí­cí se svo­ji milo­va­nou Ráchel i nadá­le pra­cu­jí­cí na oddě­le­ní vražd, i když pou­ze jako „oby­čej­ný“ komi­sař pod vede­ním své kole­gy­ně Katrine Brattové, není spo­ko­jen s pří­pa­dy, kte­ré mu nechá­vá na vyšet­řo­vá­ní. Rád by se podí­lel na něčem slo­ži­těj­ším, něčem, co si zaslu­hu­je pozor­nost komi­sa­ře jeho kva­lit, neba­ví ho řešit oby­čej­né a banál­ní věci, ve kte­rých je jas­ný motiv i pacha­tel. Jeho věč­ná dru­há lás­ka (alko­hol) mu půso­bí dost kom­pli­ka­cí, stej­ně tak jako tomu bylo již opa­ko­va­ně v minu­los­ti. Ráchel s ním dochá­zí trpě­li­vost, a Harryho vyha­zu­je z domo­va. Ten se tak oci­tá sám, ve spo­leč­nos­ti své­ho milo­va­né­ho Jima Beama. Opakovaná „okna“ a sta­vy, ve kte­rých vůbec nevní­má, jak čas kolem něj ply­ne a co se vlast­ně v jeho oko­lí ode­hrá­vá, již důvěr­ně zná a nejsou mu nijak cizí. Naopak se tak stá­va­jí výcho­dis­kem a pro­střed­kem „pře­mýš­le­ní“ až do chví­le, kdy mu zavo­lá jeho vedou­cí a osob­ně mu sdě­lí, že se jed­ná o Rachel. Harrymu je napros­to jas­né, co dal­ší­ho usly­ší a i když se na to sna­ží při­pra­vit, přes­to ho to zasáh­ne.

Jako prv­ní pode­zře­lí jsou vždyc­ky pro­vě­řo­vá­ni part­ne­ři obě­ti a Harry si vůbec nic nepa­ma­tu­je, ani co dělal v době činu, natož jak je mož­né, že se pro­bu­dil doma nejen s krva­vý­ma ruka­ma? Navíc Svein Fine je již dáv­no pro­puš­těn z věze­ní, ve kte­rém si odpy­ká­val svůj trest, umí se na svo­bo­dě pohy­bo­vat „nepo­zo­ro­va­ně“ a navíc slí­bil Harrymu, že se pomstí. Je to sli­bo­va­ný akt pomsty nebo se vrah ukrý­vá v někom jiném? Ale proč?

Dokáže se Harry okle­pat a vyře­šit i ten­to pří­pad nebo ho zasáh­ne nato­lik, že nebu­de scho­pen jas­né­ho a logic­ké­ho uva­žo­vá­ní, pože­ne se „zasle­pen pomstou“ či se nechá obe­střít bla­že­nou nevě­do­mos­tí opil­ství? Co odkry­jou důka­zy z mís­ta činu a není nako­nec sám Harry oprav­du oním vra­hem?

Jestliže se chce­te dozvě­dět prav­du, pak se pusť­te do čte­ní. Klasicky mis­trov­sky napsa­ný děj, kde jed­not­li­vé pro­lí­ná­ní pří­bě­hů dobar­vu­je sku­teč­nost, vás vtáh­ne do děje a nepus­tí, dokud nedo­čte­te. Další vel­mi pove­de­ná kni­ha, kte­ré snad není co vytknout.


Autor: Jo Nesbo
Nakladatelství: Kniha Zlín
Počet stran: 584
Žánr: detek­tiv­ka
Hodnocení: 98 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Sedmé dítě od autora Erika Valeura16. února 2022 Sedmé dítě od autora Erika Valeura Román Sedmé dítě, jak už název napovídá, se točí kolem sedmi malých dětí, jejichž osudy byly navzájem propojeny už od samotného narození až po dospělost. Všechny se totiž narodily na […] Posted in Recenze knih
  • Poprava18. října 2021 Poprava Kniha Poprava, od nejlepší severské autorky Yrsy Sigurdadóttir, je detektivka s mrazivými prvky thrilleru, díky němuž pochopíte, že všechny utajené zločiny svého viníka nakonec stejně […] Posted in Recenze knih
  • Na okraji17. října 2021 Na okraji Nemůžeme děti ochránit před vším..... To, že děti nemůžeme ochránit před vším, přece neznamená, že bychom je neměli chránit před tím, před čím je ochránit dokážeme... Napínavý severský […] Posted in Recenze knih
  • Třináctá oběť3. září 2021 Třináctá oběť Třináctá oběť je dalším dílem z detektivní série s kriminalistou Maxem Wolfem, jejímž autorem není nikdo jiný než Tony Parsons. Příběh začíná v okamžiku, kdy je jednoho brzkého rána v […] Posted in Recenze knih
  • Noční návštěva3. září 2021 Noční návštěva Knihu Noční návštěva od Carol Goodmanové uvítají všichni nadšenci milující kombinaci psychologického thrilleru, detektivky, a tak trochu literatury s duchovní tématikou a mystickými […] Posted in Recenze knih
  • DÍVKA BEZE JMÉNA18. srpna 2021 DÍVKA BEZE JMÉNA Dívka beze jména je dalším případem ambiciózní policistky Josei Quinnové, s kterou jsme se již dříve mohli seznámit v prvním díle této série s názvem "Mizející dívky", od celosvětově […] Posted in Recenze knih
  • VĚRNÝ ČTENÁŘ....nebo fanatický vrah9. srpna 2021 VĚRNÝ ČTENÁŘ....nebo fanatický vrah Věrný čtenář... nebo fanatický vrah od Maxe Seecka uvítají všichni, co milují napínavé a strhující čtení. Tento bestseller, jež vyšel ve více než 35 zemích, vydalo nakladatelství GRADA […] Posted in Recenze knih
  • Vražda bez soucitu11. července 2021 Vražda bez soucitu Julia Schwarzová, soudní patoložka, nemůže stále zapomenout na vraždu svého bratra, která se stala již kdysi dávno. Často se jí o něm zdají sny. V poslední době jsou čím dál častější, až […] Posted in Recenze knih
  • Falešná kočička27. února 2021 Falešná kočička Knihu Falešná kočička od Nadi Horákové ocení především ti, kteří si libují v krátkých detektivních příbězích s dobře propletenými mezilidskými vztahy, na jehož pozadí samozřejmě nechybí […] Posted in Recenze knih
  • Mizející dívky – kdo je unáší a proč?31. ledna 2021 Mizející dívky – kdo je unáší a proč? Nová detektivka, dle obálky bestseller, zaujme už svým vzhledem. Malé americké městečko pátrá po Isabelle, sedmnáctileté dívce, která najednou zmizí. Najde se jen její mobil. Mezitím je […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,56610 s | počet dotazů: 226 | paměť: 55534 KB. | 17.05.2022 - 15:46:53